Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

De 9 belangrijkste wijzigingen bij een hypotheek met NHG vanaf 1 januari 2021

 

1. Tijdelijk tekort regeling​

Een tijdelijk financieringstekort bij twee senioren veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd wordt opgelost met de werkelijke lastentoets. Met deze tijdelijk tekort regeling worden onnodige drempels voor senioren weggehaald. ​

 

2. Werkgeversverklaring​ 

Het model werkgeversverklaring is aangepast. Geldverstrekkers krijgen hiermee sneller een scherp beeld van de situatie van de klant. De klant krijgt hiermee zo snel mogelijk zekerheid over zijn hypotheekaanvraag. Dit nieuwe model is verplicht vanaf 1 januari 2021.

 

3. Oversluiten niet-NHG naar NHG​

Het verbeteren van de individuele klantsituatie wordt aangescherpt. Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, is oversluiten straks alleen mogelijk als NHG nodig is om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken of als de aflossingsvrije hypotheek deels wordt omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. Andere redenen om naar NHG over te sluiten blijven bestaan, zodat onder andere het verbeteren of verduurzamen van de woning met NHG mogelijk blijft.  

 

4. Combineren van verschillende financieringsdoelen​

Vanaf 2021 is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht, SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een klant in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd.  Dit scheelt voor de klant, adviseur en geldverstrekker kosten, tijd en energie.  

 

5. Dezelfde mogelijkheden met NHG​ 

In de nieuwe V&N maakt het qua mogelijkheden met NHG niet uit of de consument bij de huidige geldverstrekker blijft of dat de consument oversluit naar een andere geldverstrekker. In beide situaties is het straks mogelijk om bijvoorbeeld de boeterente mee te financieren.​

 

6. Meerdere hypothecaire inschrijvingen​

Het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen komt te vervallen. Met deze wijziging worden obstakels weggenomen, die geldverstrekkers ervaren bij het bijvoorbeeld financieren van een aanvullende lening. Voor NHG heeft deze wijziging geen gevolgen voor de zekerheidspositie van NHG bij de verkoop van een woning.

 

7. Kostengrens 2021 ​ 

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Indien er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Woningkopers en -bezitters krijgen daarmee meer ruimte om verduurzamingsmaatregelen mee te financieren. Om de kostengrens vast te stellen, wordt een nieuwe methodiek toegepast. Door een langere ‘terugkijkperiode’ te hanteren en een correctiefactor toe te passen sluit de kostengrens beter aan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.   ​

 

8. Borgtochtprovisie 2021 ​

Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van de hypotheek, net als in 2020. NHG streeft ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden. 

 

9. Woonquote 2e inkomen

Bij een hypotheekaanvraag met meerdere aanvragers kan vanaf 2021 meer geleend worden. Het financieringslastpercentage van het laagste toetsinkomen wordt verhoogd van 80% naar 90%. Deze wijziging is onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. 

 

NHG Voorwaarden & Normen 2021-1

Model NHG Werkgeversverklaring 2021-1

Factsheet Voorwaarden & Normen

 

 

NHG Tool: Keuzehulp bepaling inkomen

Is uw klant in loondienst, zelfstandig ondernemer of uitzendkracht? Heeft uw klant een tijdelijk contract, een min/max contract of meerdere inkomensbronnen? Gebruik de keuzehulp en ontdek snel welke inkomenstoets u kunt gebruiken voor uw klant én welke stukken voor NHG vereist zijn voor de hypotheekaanvraag.

Keuzehulp bepaling inkomen

 

Webinar Denk mee met NHG

Marcel Sippekamp, senior productmanager van NHG neemt u in het webinar ‘Denk mee met NHG’ mee in de Voorwaarden & Normen (V&N) 2021 én in de toekomst van NHG. U krijgt de achtergronden van de nieuwe V&N en Marcel geeft u een kijkje in de keuken van NHG: Hoe kijkt NHG naar de toekomst en welke beleidsaanpassingen zijn er op langere termijn te verwachten? Webinar Denk mee met NHG terugkijken

Wilt u de presentatie van het webinar in uw mailbox ontvangen stuur dan een bericht naar samenwerken@flexfront.nl.