Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

De belangrijkste wijzigingen bij een hypotheek met NHG vanaf 1 januari 2022

 

1. Vervallen hypotheekrenteaftrek (HRA) in beheer

Bij het bepalen van de betaalbaarheid van een lening in beheer wordt per 1 januari 2022 rekening gehouden met vervallen van de hypotheekrenteaftrek (HRA) binnen 3 jaar, in plaats van binnen 10 jaar. Deze wijziging is een logisch vervolg op een wijziging per 1 juli 2021 waardoor bij het bepalen van de financieringslast rekening wordt gehouden met het vervallen van HRA binnen 10 jaar. Dit is voor klanten in beheer niet in lijn met het beheerbeleid dat een scope van 3 jaar in plaats van 10 jaar hanteert.  

 

2. Behoud leningvorm bij vervallen hypotheekrenteaftrek (HRA) in beheer

Per 1 januari 2022 is in artikel C6 Financieringslast Norm 5.1.5 opgenomen dat de bestaande aflossingsvrije lening ongewijzigd mag worden voortgezet als gedurende de looptijd van de lening de HRA op het aflossingsvrije leningdeel vervalt. Dit is een logisch vervolg op de wijziging in B2 lid 3 sinds 1 juli 2021. 

 

3. Kostengrenzen en borgtochtprovisie

Per 1 januari 2022 zal de NHG-kostengrens van € 325.000 stijgen naar € 355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in plaats van € 344.500 in 2021. De door de geldnemer te betalen borgtochtprovisie is in 2022 0,6% van de lening.

 

4. Wijzigingen Bureau Krediet Registratie (BKR)

 • Werkelijke last 
  NHG zal zich zoveel mogelijk conformeren aan de wijziging in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van 2020 inzake de behandeling van aflopende kredieten.  
 • Autolease 
  Het BKR gaat alle autolease voor het volledige bedrag inschrijven en niet meer de oude 65%. Door deze wijziging zal de weging voor het toetsinkomen ook anders worden. 
 • HY codering 
  Er bestaat twijfel over de mogelijkheden van het financieren van een hypotheek met een HY codering. NHG zal de mogelijkheden hieromtrent verduidelijken. 
 • Caribbean Credit Bureau (CCB) 
  Per 1 augustus 2021 is het samenwerkingsverband tussen het BKR en het CCB gestopt, hierdoor is het niet meer mogelijk om een CCB-toetsing te doen door tussenkomst van het BKR. NHG laat die eis daarom vervallen.. 
 • Leasefiets 
  In de toelichting zal worden opgenomen dat de kosten hiervan geen invloed hebben op het toetsinkomen. 
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) 
  NHG overweegt om consumenten die het WSNP-traject met een schone lei hebben doorlopen toestemming te geven voor het aanvragen van NHG, ongeacht de eerdere BKR-codering(en). 
 • Tekstuele wijziging checklist bij finale kwijting door NHG 
  Deze passage wordt duidelijker, zodat helder wordt dat consumenten met een RN-3 codering bij het BKR in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG, mits er sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door de stichting en de Praktisch Laatste Aflosdatum en registratie van deze code gelijk vallen.  

 

5. Desktoptaxatie combineren met kwaliteitsverbetering

Vanaf 1 juli 2021 staat NHG naast de fysieke taxatie ook de desktoptaxatie toe. Deze vorm van taxatie kan toegepast worden tot maximaal 90% LTV (loan to value).  

Vanaf 1 januari 2022 wordt het ook toegestaan om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. De marktwaarde voor uitvoering van de aanpassingen blijft daarbij wel leidend. 

 

6. Verduidelijking oversluiten

Norm 3 wordt herschikt en er worden enkele wijzigingen aangebracht om daarmee de verschillen tussen regulier en zuiver oversluiten binnen de V&N te verduidelijken. Daarnaast zijn er mogelijkheden opgenomen om een desktoptaxatie bij kwaliteitsverbetering te gebruiken.  

 

7. Echtscheidingsdocumenten

Als er een echtscheiding heeft plaatsgevonden vraagt NHG in alle gevallen standaard 3 documenten op, ongeacht wanneer de scheiding plaatsvond. Consumenten hebben deze documenten echter vaak niet meer en vinden dit proces bureaucratisch. Daarom biedt NHG een alternatief.
Wanneer een echtscheiding langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is ook een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er mogelijk nog sprake is van alimentatieplicht. Hiermee komen het vonnis en het convenant voor deze klanten te vervallen. 

 

8. Project 'Digitalisering Klantreis Beheer (DKB)

Met het project DKB wordt een automatische data-uitwisseling beoogd tussen geldverstrekkers en NHG voor het aanmelden, muteren en afmelden van een NHG-hypotheek. Door slim gebruik te maken van digitalisering en automatisering worden klanten sneller en beter geholpen, wanneer zij in een beheersituatie terecht komen. Daarnaast vereenvoudigen ze onderdelen bij het (intensief) beheer traject voor de geldverstrekker.  

Het project DKB leidt tot een aantal wijzigingen in de Voorwaarden & Normen en de Gedragslijn Intensief Beheer. Bekijk alle gewijzigde voorwaarden en normen hier.

 

NHG Voorwaarden & Normen 2022-1

NHG Voorwaarden & Normen 2021-2

Model NHG Werkgeversverklaring 2021-1

 

 

NHG Tool: Keuzehulp bepaling inkomen

Is uw klant in loondienst, zelfstandig ondernemer of uitzendkracht? Heeft uw klant een tijdelijk contract, een min/max contract of meerdere inkomensbronnen? Gebruik de keuzehulp en ontdek snel welke inkomenstoets u kunt gebruiken voor uw klant én welke stukken voor NHG vereist zijn voor de hypotheekaanvraag.

Keuzehulp bepaling inkomen

 

Webinar: NHG in 2022; wijzigingen en plannen

De FlexFront Academy presenteert u NHG’s Marcel Sippekamp, die u meeneemt in de voorgenomen wijzigingen van NHG in 2022. In dit webinar spreekt Marcel ook over de achtergrond van de wijzigingen en zoekt hij actief de dialoog met u als hypotheekadviseur. Grijp deze kans om weer helemaal op de hoogte te zijn! Webinar: NHG in 2022; wijzigingen en plannen terugkijken.

Wilt u de presentatie van het webinar in uw mailbox ontvangen stuur dan een bericht naar samenwerken@flexfront.nl.

 

Webinar: NHG & de veranderingen in Voorwaarden en Normen per 1 juli 2021 

In een informatief uurtje praat Marcel u bij over de wijzigingen die NHG per 1 juli 2021 doorvoert. Op de agenda staan zaken als de desktoptaxatie, vervallende hypotheekrenteaftrek, de hardheidsclausule, verlengen looptijd en brondata. En uiteraard neemt Marcel u mee in nieuwe ontwikkelingen. Webinar terugkijken: NHG & de veranderingen in Voorwaarden en Normen per 1 juli 2021.

Wilt u de presentatie van het webinar in uw mailbox ontvangen stuur dan een bericht naar samenwerken@flexfront.nl.

 

Webinar Denk mee met NHG

Marcel Sippekamp, senior productmanager van NHG neemt u in het webinar ‘Denk mee met NHG’ mee in de Voorwaarden & Normen (V&N) 2021 én in de toekomst van NHG. U krijgt de achtergronden van de nieuwe V&N en Marcel geeft u een kijkje in de keuken van NHG: Hoe kijkt NHG naar de toekomst en welke beleidsaanpassingen zijn er op langere termijn te verwachten? Webinar Denk mee met NHG terugkijken

Wilt u de presentatie van het webinar in uw mailbox ontvangen stuur dan een bericht naar samenwerken@flexfront.nl.