Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Liveblog Alert Service

Ontvang automatisch een e-mail bij elke wijziging op dit liveblog

FlexFront inventariseert voor u hoe de verschillende geldverstrekkers omgaan met de huidige situatie. U leest het in dit liveblog. Wij vinden het goed om te zien dat geldverstrekkers met u meedenken en flexibiliteit tonen in deze moeilijke tijd.
Wij zullen dit liveblog de komende tijd blijven updaten, zodat u steeds weet waar u aan toe bent.

Heeft u vragen, of wilt u even sparren over hoe om te gaan met de huidige situatie, neem dan gerust contact met ons op. Want coronavirus of niet, wij staan klaar om u service te verlenen waar u blij van wordt. Ook nu, juist nu!

 

Argenta

2 april 2020

 • Verstuur het rente-aanbod samen met de goedkeuring van de klant via HDN! Zorg er wel voor dat u deze stukken uploadt binnen de geldigheidstermijn van het rente-aanbod (3 weken). Vaak stuurt de klant zijn goedkeuring via e-mail. Maak hiervan een PDF. Dan kan dit als stuk worden meegestuurd via HDN.
 • De bindende offerte mag tijdelijk ook digitaal ondertekend worden teruggestuurd. Argenta accepteert daarnaast digitale ondertekening van andere documenten, zoals bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst. Er zijn meerdere manieren om nu een digitale handtekening te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende methodes:
  • ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’
  • schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis
  • gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)

20 maart 2020

 • U kunt voor identificatie en verificatie van de klant op afstand ook de volgende methode hanteren:
 1. Identificatie check: vermeld op kopie ID of paspoort uitgebreide check uitgevoerd door [naam adviseur]. En vergelijk daarbij de persoonsgegevens van minimaal 3 documenten met elkaar.
 2. Bij inkomen uit loondienst: (kleuren)kopie ID of paspoort, loonstrook en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens.
 3. Bij inkomen uit bedrijf: (kleuren)kopie ID of paspoort, kopie inschrijving KvK en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens.
 • De bindende offerte die uw klant heeft ontvangen blijft geldig. Klanten die de bindende offerte willen annuleren door (verwacht) inkomensverlies vanwege de coronasituatie kunnen dit kosteloos doen. 
 • Is de bindende offerte nog niet uitgebracht? Dan hanteert Argenta het bestaande acceptatiebeleid. Argenta gaat dan uit van de laatst bekende situatie (en ingediende inkomensstukken) die van toepassing zijn op het moment van uitbrengen bindende offerte.
 • Beoordeling van een nieuwe hypotheekaanvraag vindt plaats op basis van ons bestaande acceptatiebeleid. 
 • Het ondertekenen en terugsturen van een rente-aanbod is niet meer vereist. In plaats daarvan ontvangen wij van de adviseur een bericht dat de klant gebruik wil maken van het rente-aanbod. 
 • De bindende offerte mag ook digitaal ondertekend worden teruggestuurd. Argenta accepteert daarnaast digitale ondertekening van andere documenten, zoals bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst.
 • Argenta accepteert een Calcasa waardebepaling in de verschillende situaties. Dit kan een goed alternatief zijn voor uw klant. Eveneens kunt u in plaats van de werkgeversverklaring ook gebruik maken van de Inkomens Bepaling Loondienst.
 • De uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Voor de gezondheid, maar ook financieel. Bijvoorbeeld omdat uw klant minder inkomsten heeft als gevolg van het wegvallen van werk. Lukt het niet om de hypotheek te betalen? Dan kunt u contact opnemen.

 

a.s.r.

20 maart 2020

 • Voor klanten die problemen verwachten met het betalen van hun a.s.r. hypotheek, zoekt a.s.r. in goed overleg naar een passende oplossing. Uitgangspunt daarbij is altijd dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat ze dan snel contact met ons opnemen.

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Het rente-aanbod, de SEPA-machtiging en het bindend aanbod mogen ondertekend worden met een digitale handtekening. Deze manier van tekenen is mogelijk tot 1 juni 2020. Na deze datum wordt bekeken of dit verlengd wordt.
 • Advies op afstand: a.s.r. staat afgeleide identificatie toe (middels de 1 cent procedure of vooraf overmaken van de adviesfee vanaf een Nederlandse bankrekening).

 

Centraal Beheer

26 maart 2020

 • Rente-aanbod, garantieverklaring, informatief Aanbod (IA): het IA mag ongetekend door de klant worden geretourneerd.
 • Verruiming tekentermijn Hypotheekaanbod, Bindend Krediet Aanbod (BKA): het BKA moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de toepasselijke standaard 2 of 3 weken termijn. Het BKA moet wel binnen de geldigheidsduur van de offerte en minimaal 3 dagen voor passeren van de hypotheek worden aangeleverd.
 • Digitale handtekening: ook de bestaande regels voor (digitale) ondertekening van het BKA wordt versoepeld. Daarbij geldt (in lijn met het IA), dat de BKA’s via HDN (DA/DX) moeten worden aangeleverd. 
  Onder een digitale handtekening verstaan wij in deze periode alle mogelijke manieren om een handtekening op het BKA te krijgen/zetten. Hieronder vallen o.a. de volgende methodes:
 1. het ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’;
 2. het kopiëren van de handtekening;
 3. het schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis;
 4. het gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)
 5. Ondanks dat we deze digitale handtekeningen niet kunnen verifiëren, zullen deze handtekeningen wel door ons worden geaccepteerd. Vanwege de verminderde bewijskracht van dit soort ondertekeningen is een goede dossiervorming extra van belang. Wij vragen hiervoor extra aandacht om dit te waarborgen.  
 • Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot eind april. Als blijkt dat het gebruik van deze aanpassingen door omstandigheden moet worden verlengd, dan zullen we dat doen en u daarvan op de hoogte stellen. 
 • Identificatie op afstand is toegestaan. Voor acceptatie betekent dit er blijvend gecontroleerd wordt of op de kopie legitimatie een paraaf en “voor gezien” van de adviseur staat. Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:
  De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier. Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd: (1) dat de verificatie plaatsvindt via Skype of Facetime; (2) dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel; (3) de naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld; (4) de datum waarop de identiteit is vastgesteld; (5) de handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

25 maart 2020

 • Klanten van Centraal Beheer die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruikmaken van uitstel van betaling tot drie maanden. Door dit uitstel hoeven klanten tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Door de betalingen naar een later tijdstip te verplaatsen is de kans groter dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen.

23 maart 2020

Proces advies op afstand:

 1. Adviseur ontvangt kopie identiteitsbewijzen.
 2. Adviseur controleert tenaamstelling en adres op alle beschikbare documenten, maar controleert tenminste de tenaamstelling, adres en beschikbare kenmerken op loonstrook en werkgeversverklaring of pensioenoverzicht. Hier mogen geen afwijkingen in voorkomen; komen er afwijkingen voor dan is identificatie op afstand niet voldoende en moet de klant zich in persoon identificeren.
 3. Adviseur controleert kopie identiteitsbewijzen met klanten tijdens een videogesprek waarbij hij de klant ziet. Tijdens dit gesprek tonen klanten de originele identiteitsbewijzen.
 4. De adviseur verklaart op de kopie identiteitsbewijzen dat de identiteit is vastgesteld en akkoord bevonden op basis van vergelijking van kopie identiteitsbewijs met de klant op afstand. De adviseur ondertekent de kopie identiteitsbewijs met de tekst ‘gecontroleerd op afstand en akkoord’.

19 maart 2020

 • Advies op afstand: Aandachtpunt is de klantidentificatie, deze moet door de adviseur zorgvuldig gecontroleerd worden door gebruik te maken van kopie van ID en de check via camera van zelfde ID bewijs.
 • Ook ondertekening van stukken kan digitaal.

 

Conneqt labels

31 maart 2020

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 

 • Geldigheidstermijn garantieverklaring en bindende offerte:
 1. Een renteaanbod (garantieverklaring) hoeft (tijdelijk) niet getekend te worden. Het ongetekende rente-aanbod moet wel tijdig via HDN geüpload worden, anders vervalt het aanbod. Wij gaan ervan uit dat de adviseur dit akkoord heeft afgestemd met de klant.
 2. De bindende offerte (Bindend Krediet Aanbod) moet (digitaal) ondertekend worden en naar ons geüpload worden via de reguliere weg. Dit moet binnen de geldigheid van de offerte en tot uiterlijk 3 dagen voor passeren.
 • Annuleringskosten: dit wordt op individuele basis beoordeeld.
 • Huidige klanten: voor de Hypotrust producten geldt dat we voor de klanten die een lopende hypotheek bij een van onze labels hebben per klant zullen kijken naar mogelijke oplossingen als er problemen (dreigen) te ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het later passeren van de hypotheek net buiten de offerte geldigheid, verbouwingen die niet binnen de geldigheid van het bouwdepot mogelijk zijn, of eventuele andere uitdagingen die aanwijsbaar het gevolg zijn van deze coronacrisis. Wij beoordelen per individuele klant de situatie en bekijken hoe wij hierin kunnen helpen. Zodra we hier meer concrete richtlijnen voor hebben zullen we u uiteraard daarover informeren.

30 maart 2020

HollandWoont, Hypotrust Elan Plus, Hypotrust Vrij Leven, IQWOON en Robuust

 • Conneqt accepteert digitale ondertekening voor alle documenten
  - Het hypotheekaanbod mag digitaal ondertekend worden en naar ons geüpload worden via de reguliere weg. Wij moeten de digitale handtekening kunnen vergelijken met de handtekening op de overige documentatie waaronder het legitimatiebewijs.
  - Voor het renteaanbod geldt de aanvulling dat dit document tot nadere berichtgeving niet getekend hoeft te worden. U dient het ongetekende renteaanbod terug te sturen via HDN en dit zien wij als het akkoord van de klant. Wij gaan er vanuit dat de adviseur dit akkoord heeft afgestemd met de klant.
 • Advies en identificatie op afstand is mogelijk
  a) Adviseur ontvangt kleurenkopie identiteitsbewijzen.
  b) Adviseur controleert de tenaamstelling en adres met alle beschikbare documenten. Maar tenminste de controle van de tenaamstelling, het adres en de beschikbare kenmerken aan de hand van de loonstrook en werkgeversverklaring of pensioenoverzicht. Hier mogen geen afwijkingen in voorkomen.
  c) Adviseur controleert kopie identiteitsbewijzen met de klanten tijdens een videogesprek. Tijdens dit gesprek tonen de klanten de originele identiteitsbewijzen, waarvan de adviseur de kleurenkopie zoals bedoeld onder a) hierboven heeft ontvangen.
  d) Alleen als de adviseur zelf heeft vastgesteld dat de persoonlijke gegevens op de identiteitsbewijzen overeenkomen met dat van de klanten en dat de kleurenkopieën van de identiteitsbewijzen die eerder zijn ontvangen overeenkomen met het origineel, tekent de adviseur de kopieën identiteitsbewijzen voor “gecontroleerd op afstand en akkoord”  voorzien van de eigen naam.
 • Wanneer tijdens deze crisis de koop van de woning ontbonden wordt, brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Wij vragen u dan aan te tonen dat de koop is ontbonden door middel van een wederzijdse bevestiging tussen koper en verkoper dat de koop ontbonden is.
 • Execution only: voor de volledigheid merken wij op dat execution only niet mogelijk is. Identificatie op afstand wel. 
 • De huidige situatie brengt wellicht meerdere praktische uitdagingen met zich mee. Daar willen wij u graag bij helpen!
 • Maatwerk: Verder vragen de huidige omstandigheden van beperkt fysiek contact als ook de maatregelen vanuit de regering mogelijk om maatwerk in individuele gevallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het later passeren van de hypotheek, net buiten de offerte geldigheid, omdat de notaris afspraken heeft moeten verzetten als gevolg van beperkte fysieke gesprekken. Of verbouwingen, die niet binnen de geldigheid van het bouwdepot zijn afgerond doordat bouwers of aannemers niet op locatie konden zijn of eventuele andere uitdagingen die aanwijsbaar het gevolg zijn van deze coronacrisis. Wij beoordelen per individuele klant de situatie en bekijken hoe wij hierin kunnen helpen. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op. 
 • Overbruggingshypotheken blijven mogelijk. Maar alleen wanneer de bestaande woning al is verkocht. Deze maatregel gold altijd al voor IQWOON, maar vanaf 6 april ook voor:  de Hypotrust Elan Plus Hypotheek, de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, Robuust Hypotheken en HollandWoont. Dit is een maatregel, die vooralsnog van toepassing blijft totdat de invloed van het coronavirus op de woningmarkt helder is.
  Voor alle aanvragen die wij voor 6 april 2020 ontvangen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht en de oude woning nog niet hebben verkocht, hanteren wij de oude regeling en verstrekken wij wél een overbruggingshypotheek.
  Als wij na 6 april een aanvraag ontvangen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht, waarvan de bestaande woning nog niet onvoorwaardelijk verkocht is, verstrekken wij géén overbruggingshypotheek.

 

Lloyds Bank

24 maart 2020

Lloyds Bank hanteert vanaf heden de onderstaande tijdelijke regelingen die vooralsnog gelden tot 1 juni 2020.

 • U mag het indicatief hypotheekaanbod ook digitaal terugsturen als versturen per post geen optie is. Digitaal terugsturen kan op de volgende manieren:
 • Uw klant heeft een printer: uw klant mag foto’s maken van de ondertekende pagina’s in het indicatief hypotheekaanbod. De klant e-mailt deze foto’s naar u, waarna u deze e-mail met foto’s direct uploadt.
 • Uw klant heeft geen printer: uw klant antwoordt op de e-mail waarin het indicatief hypotheekaanbod zit. In dit antwoord van de klant moet het volgende staan:
 1. Het leningnummer.
 2. Een bevestiging dat de klant akkoord is met het indicatief hypotheekaanbod.
 3. Antwoord op de vraag of de klant een eigen onderneming of inschrijving bij de KvK heeft.
 4. Antwoord op de vraag of de klant ander onroerend goed in eigendom heeft.

Daarna kunt u deze e-mail uploaden en nemen wij de hypotheekaanvraag volgens ons huidige proces in
behandeling.

 • Het bindend hypotheekaanbod is standaard zes maanden (180 dagen) geldig. Heeft u dossiers in behandeling waarvan de maximale geldigheidstermijn bijna verloopt maar kan er nog niet worden gepasseerd? Dan kan het bindend hypotheekaanbod in overleg extra worden verlengd. Neem contact op als u gebruikt wilt maken van een extra verlengingstermijn. Is de rente in de tussentijd gestegen? Dan betaalt de klant, net als anders, een bereidstellingsprovisie.
 • Bij Lloyds Bank is een klant die meer dan 80% van de getaxeerde marktwaarde leent verplicht om voor het deel boven deze 80% een overlijdensrisicoverzekering te hebben bij een gerenommeerde verzekeraar. Lukt het niet om de overlijdensrisicoverzekering voor het passeren van de hypotheek rond te krijgen? Bijvoorbeeld omdat de klant medisch moet worden gekeurd door een arts of de verzekeraar aanvullende vragen stelt? Dan hoeft dit het tijdig passeren van de hypotheek niet in de weg te staan. Neem contact op om te bespreken hoe u het best kunt aantonen dat de overlijdensrisicoverzekering is aangevraagd.
 • Voor het correct aanleveren van een werkgeversverklaring zijn er twee alternatieven:
 • De werkgever kan de getekende werkgeversverklaring aan ons e-mailen. Een firmastempel is dan niet nodig.
 • Maak gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst.

Klanten die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben of verwachten, kunnen voor drie maanden uitstel van betaling van rente en aflossing aanvragen. De klant moet na de betaalpauze alsnog de bedragen voldoen. Voor de tijdelijke betaalpauze gelden de volgende voorwaarden:

 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen.
 • De betalingsachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.

19 maart 2020

 • Advies op afstand is toegestaan Uiteraard moet worden voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, incl. identificatie. U kunt hier natuurlijk wel op een andere wijze invulling aan geven, bv. d.m.v. webcam. Uiteraard dient u vast te stellen of advies op afstand passend is voor de klant en dit ook vast te leggen in het dossier.
 • U mag van ons verwachten dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om een verantwoorde afweging te maken. Twijfelt u over een (al lopende) aanvraag? Dan overleggen wij graag over een eventuele aanpassing van de aanvraag. Bent u er niet zeker van of het verstrekken van een hypotheek voor uw klant ook nu nog verantwoord is? Overweeg dan om uw advies aan te passen. Handig voor u om te weten is dat klanten ons geen annuleringskosten betalen, ook niet na verlenging.
 • Houd rekening met de ontbindende voorwaarden U heeft altijd kunnen rekenen op onze afgesproken doorlooptijden. Dit is nu ook het geval, maar het kan zijn dat Lloyds Bank wat meer tijd nodig heeft om de beoordeling van uw aanvraag af te ronden. Houd hier rekening mee als de ontbindende voorwaarden binnenkort verlopen. Verleng deze als het kan op tijd of ontbind de koop in geval van twijfel.

 

Lot Hypotheken

20 maart 2020

 • Digitale handtekening hypotheekaanbod: Het is toegestaan dat de klant het hypotheekaanbod digitaal ondertekent. Het rente-aanbod hoeft, net als anders, helemaal niet ondertekend te worden. 
 • Werktijdverkorting (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid): Als er al een hypotheekaanbod is uitgebracht, zal Lot deze niet intrekken of wijzigen wanneer er Werktijdverkorting wordt ingeroepen. 

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Advies op afstand is toegestaan. De wettelijke verplichting om cliënten te identificeren, blijft uiteraard overeind.

 

MUNT Hypotheken

25 maart 2020

MUNT Hypotheken vraagt u situaties die door de coronacrisis anders kunnen zijn dan gebruikelijk voor te leggen aan de speciale coronavoorlegdesk van MUNT Hypotheken. MUNT Hypotheken drukt ons op het hart dat als u als adviseur achter uw advies staat, MUNT dit in de meeste gevallen ook zal vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Hoe lang zijn eventuele dubbele lasten te dragen voor de klant?
 • Hoe ‘safe’ is het dienstverband? En mocht er een intentieverklaring zijn, hoe zeker bent u ervan dat die staat?
 • Mocht er sprake zijn van werktijdsduurverkorting, heeft dat gevolgen voor de betaalbaarheid van de hypotheek?
 • Staat u, in de huidige omstandigheden, nog steeds achter het advies dat u gegeven heeft?

Samen komen we tot een verantwoorde financiering voor de klant. Wij hebben daar vertrouwen in.
Lees ook de nieuwsbrief 'De misser van MUNT'.

19 maart 2020

 • Het bindend aanbod is sowieso geldig tot en met 14 april 2020.
 • U hoeft tot nader order het rente-aanbod niet getekend retour te sturen. Upload in FAST (onder ‘rente-aanbod’) een document waaruit blijkt dat de klant akkoord gaat met het rente-aanbod, of stuur een e-mail naar servicedesk@flexfront.nl waaruit blijkt dat de klant het aanbod gaat accepteren. De SEPA-machting moet wel ondertekend worden.
 • Daarnaast hoeft het bindend aanbod niet binnen 2 weken retour, maar voorlopig pas op 14 april 2020. Wordt er binnen die periode gepasseerd bij de notaris? Dan moet dit uiterlijk 3 dagen voor passeren binnen zijn.
 • MUNT accepteert ook de digitale handtekening.
 • Adviseren op afstand is toegestaan. Als een adviseur zijn klant niet persoonlijk ziet gelden een van onderstaande methoden voor klantidentificatie:
 1. Uitgebreide identificatie: minimaal 3 documenten van derden (denk aan koopovereenkomst, loonstrook, paspoort, kopie bankafschrift) worden met elkaar vergeleken op gelijkheid van gegevens. Op kopie id komt te staan: uitgebreide identificatiecheck uitgevoerd door [naam adviseur] en handtekening.  
 2. Webcam: klant houdt identificatiemiddel naast zijn gezicht, adviseur controleert e.e.a. en maakt een schermafbeelding. Schermafbeelding wordt met kopie id (waarop methodiek staat beschreven met handtekening adviseur) bij de documenten gevoegd
 3. MUNT geeft 10 tips voor het adviesgesprek op afstand.
 • Klanten van Munt Hypotheken hoeven tijdelijk geen rente en aflossing te betalen als ze in financiële problemen komen door de coronacrisis. Lees meer in het artikel van de FD

 

NIBC Direct

10 april 2020

 • IKV en de ondernemer:
  1. NHG: geen wijzigingen
  2. Niet-NHG met een toetsinkomen ≤ € 70.000 : als een IKV is ondertekend op 20 maart 2020 of eerder, dan moet het inkomen opnieuw door de rekenexpert worden beoordeeld. De rekenexpert zal een aantal extra corona-vragen aan de ondernemer moeten stellen om tot een nieuw afgegeven bestendig inkomen te komen. Dit houdt in dat de rekenexpert een nieuwe IKV afgeeft met een datum na 30 maart 2020.
  3. Niet-NHG met een toetsinkomen > € 70.000 : idem als b. en de IKV dient voorgelegd te worden.
 • Afkoopwaarde beleggingspolis in geval van een overbruggingslening: voor het bepalen van de maximale overbruggingslening mag rekening gehouden worden met de afkoopwaarde van een polis. Voor een beleggingspolis gold een afslag van 10% op de beleggingswaarde. Dit afslagpercentage wordt verhoogd naar 25%. Als aanvulling hierop geldt wel dat wanneer de verkoopopbrengst van de huidige woning hoger is dan waarmee gerekend is, de leningnemer het overschot vergoedingsvrij mag aflossen op de lening, mocht de extra aflossing uitkomen boven het vergoedingsvrije gedeelte van 15%.

1 april 2020

 • Om klanten te behoeden voor toekomstige financiële problemen, veroorzaakt door de coronacrisis, hebben wij een tijdelijke maatregel ingevoerd die geldt voor alle niet-NHG aanvragen. Als wij stukken ontvangen betreffende een intentieverklaring, loonsverhoging of toekomstig dienstverband waaruit blijkt dat deze getekend is / zijn voor 20 maart 2020 bellen wij met de werkgever om voor alle zekerheid te controleren of deze toezegging nog geldt. Mocht dit niet het geval zijn dan vragen wij om een toelichting en wordt de aanvraag voorgelegd bij de Hypotheekdesk van NIBC Direct. Wij zullen in elke situatie ons uiterste best doen om de klant te helpen bij een verantwoorde financiering

26 maart 2020

19 maart 2020

 • Verlenging openstaande offerte Alle dossiers met een uiterste passeerdatum op of voor 6 april worden door NIBC Direct automatisch verlengd tot en met 17 april 2020, u hoeft hiervoor niets te doen. Heeft u dossiers die in de problemen komen door de uiterste passeerdatum? Neem dan contact op met uw acceptant.
 • Identificatie op afstand Hoe minder fysiek contact, hoe beter. Onze regeling omtrent identificatie op afstand is daarom een handig alternatief. U kunt eenvoudig op afstand identificeren door uw klant tijdens een videogesprek te vragen het legitimatiebewijs naast het gezicht te houden. U hoeft geen stempel of handtekening aan te leveren. 
 • Ondertekening rente-aanbod en bindend aanbod Ook voor de ondertekening van het rente-aanbod en het bindend aanbod is geen fysiek contact nodig. U mag het rente-aanbod en bindend aanbod digitaal ondertekend toesturen. Voor het rente-aanbod kunt u ook de e-mail van de klant die akkoord gaat met het rente-aanbod uploaden.
 • Werktijdverkorting (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid) Is er een bindend aanbod uitgebracht? Dan zal NIBC Direct deze niet intrekken of wijzigen wanneer er Werktijdverkorting wordt ingeroepen. Is het bindend aanbod nog niet uitgebracht? Dan rekenen wij met het bij ons (laatst) bekende inkomen. Wij hanteren dus ons reguliere beleid.

NIBC Direct begrijpt dat er penibele situaties kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarden zijn verlopen maar een bindend aanbod nog niet is uitgebracht. NIBC denkt dan graag met u mee. 

 • Respijttermijn naar 15 werkdagen Wij verlengen de respijttermijn van 5 naar 15 werkdagen. Hierdoor kan uw klant langer gebruik maken van een eventueel lagere rente. Deze regeling geldt vooralsnog tot en met 30 april 2020.

 

Obvion Hypotheken

20 maart 2020

 • Vanaf nu kunt u het bindend aanbod en overige documenten digitaal laten ondertekenen door uw klant. Obvion accepteert voor een tijdelijke periode van drie maanden een digitale handtekening en evalueren dan of deze manier van werken kan worden voortgezet. Voor de digitale handtekening kunt u gebruik maken van Docusign, Stiply of Ondertekenen.nl. Bij voorkeur kiest u voor de optie met gebruik van iDIN.
 • Overbruggingskrediet (per 26 maart 2020): heeft de klant een opgebouwde gegarandeerde (bank)spaarwaarde en wenst hij deze te overbruggen? Dan is dat mogelijk. De klant moet deze spaarwaarde bij de notaris kunnen laten verrekenen met de schuldrest. Voor een overbruggingskrediet gaat Obvion dan uit van de netto schuldrest. Deze regel geldt niet voor opgebouwde waardes met een beleggingscomponent. Obvion blijft de regel hanteren dat de klant bij een verkochte woning in aanmerking komt voor een overbruggingskrediet van 100% van de overwaarde. Let op: we wijzigen de regel bij niet verkochte woningen. Is de oude woning niet verkocht? Dan bedraagt het maximale overbruggingskrediet het verschil tussen 90% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de netto schuldrest van uw bestaande hypotheek.
 • Dubbele woonlasten: Gezien de huidige situatie verwacht Obvion dat woningen langer te koop blijven staan. Vanuit onze (gezamenlijke) zorgplicht voor de klant verlengt Obvion daarom de periode van het onderbouwen van de dubbele woonlasten van zes naar twaalf maanden. Dit geldt per 26 maart 2020.
 • Wijzigt de situatie van de klant? Neem dan contact met Obvion op. Obvion kijkt dan naar een mogelijke oplossing. Het kan voorkomen dat Obvion nog aanvullende vragen stelt en hiervoor contact met u opneemt. Vanuit de gezamenlijke zorgplicht en verantwoordelijkheid bereiken we op deze manier een verantwoorde hypotheekverstrekking voor de klant.
 • Financiële stress beperken: melden bestaande klanten zich bij u met zorgen over de betaalbaarheid van hun hypotheek als gevolg van de Corona-problematiek? Dan helpen we u en de klant waar mogelijk graag. Laat uw klant daarom contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer: 088 1470 223.

19 maart 2020

 • Identificatie op afstand: Voor zover de Klant niet fysiek aanwezig is voor verificatie van diens identiteit, stemt Obvion ermee in dat op de volgende wijze invulling kan worden gegeven aan deze verplichting:
 1. Klant stort een bedrag van tenminste € 0,01 (1 cent) op uw bankrekening;
 2. U controleert of de betaling is ontvangen en afkomstig is van de betreffende klant, vanaf een op naam van de klant staande bankrekening bij een erkende bank;
 3. Klant zendt u daarnaast een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs;
 4. U vermeldt op de kopie van het identiteitsbewijs dat verificatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een girale overboeking;
 5. U stuurt Obvion een kopie van het identiteitsbewijs met de onder sub 4 genoemde vermelding.

 

Tulp Hypotheken

23 maart 2020

 • Wilt u in deze periode uw klant volledig digitaal helpen met het afsluiten van de hypotheek? Natuurlijk wil Tulp ondersteunen. Zo staat Tulp altijd een digitale handtekening toe. Stel: klant wil een hypotheek van € 350.000,- oversluiten. Waarde van de woning is € 450.000,-. Welke (digitale) documenten zijn dan nodig?
 1. Getekend rente-aanbod > dit mag ook met een digitale handtekening
 2. Legitimatie klant > dit mag door legitimatie via videocall
 3. Waardebepaling via Calcasa
 4. Inkomen via verzekeringsbericht UWV (IBL)
 5. Salarisstrook + kopie bijschrijving salaris
 6. Getekend definitief aanbod > ook dit mag met digitale handtekening
 7. (Bij bijvoorbeeld pensioen of echtscheiding zijn aanvullende stukken nodig)
 • Werktijdverkorting Bindende aanbiedingen zullen door Tulp niet worden ingetrokken. Bij dossiers in de acceptatiefase rekenen wij met het laatste bij ons bekende inkomen. Wij zullen in elke situatie ons uiterste best doen om de klant te helpen bij een verantwoorde kredietverstrekking.

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Advies op afstand.

Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het  toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:

 1. De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel.
 2. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier
 3. Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:
 • Dat de verificatie plaatsvind via Skype of Facetime;
 • Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;
 • De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;
 • De datum waarop de identiteit is vastgesteld;
 • De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.
 • Indien en zodra identificatie kan worden uitgevoerd met behulp van IDIN, wordt dit geacht voldoende waarborgen te bieden om de (potentiële) klanten te identificeren.

 

Vista Hypotheken

20 maart 2020

 • Met betrekking tot hypotheekverstrekking is ons uitgangspunt (met de huidige kennis) dat Vista Hypotheken haar acceptatiebeleid voor hypotheken op dit moment niet aanpast. Mocht dat wel gaan gebeuren dan leest u het in dit liveblog.
 • De uitbraak van het corona-virus kan negatieve impact hebben op de inkomenssituatie en financiële positie van uw klant. Dit geldt in het bijzonder wanneer uw klant werkzaam is in een sector die hard wordt getroffen, zoals de horeca. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige betaalbaarheid van de hypotheeklasten en kan voor u als adviseur aanleiding zijn op opnieuw in gesprek te gaan met de klant. Zo krijgt uw klant een goed en volledig beeld van de eventuele financiële gevolgen.
 • Vista krijgt momenteel veel vragen of het mogelijk is om offertes digitaal te ondertekenen. Volgende week volgt hier meer informatie over.
 • Vista geeft klanten de mogelijkheid om 3 maanden rente en/of aflossing uit te stellen. Omdat deze hulp wellicht niet direct nodig is, kan deze ook de komende maanden nog worden aangevraagd. Verwacht uw klant betalingsproblemen, neem dan contact op.
 • Meer informatie voor klanten die tijdelijk hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen: https://www.vistahypotheken.nl/coronavirus-update/.

19 maart 2020

 • Advies en identificatie op afstand:
 1. Voorafgaand aan de identificatie en verificatie op afstand heb je een kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant ontvangen en beoordeeld.
 2. Via een webcam wordt de klant met hetzelfde originele, geldige legitimatiebewijs in beeld gebracht. Je stelt de identiteit van de klantvast en verifieert deze zorgvuldig aan de hand van de vooraf ontvangen kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant; daarbij worden uiteraard uitsluitend door de Vista toegestane legitimatiebewijzen gebruikt.
 3. De ingevulde (identificatie)gegevens controleren en als deze gegevens niet juist en/of volledig zijn, deze te (laten) wijzigen of aan te (laten) vullen, zodat deze gegevens juist en volledig overeenkomstig op het aanvraagformulier zijn vastgelegd en voldoen aan het bepaalde in artikel 33 van de WWFT.
 4. Je vermeldt op de kleurenkopie van het originele, geldige identiteitsbewijs van de klant dat verificatie heeft plaatsgevonden door middel van identificatie op afstand en stuurt deze naar Vista.
 5. Je verstrekt op verzoek aanvullende relevante informatie met betrekking tot de verrichte identificatie.
 6. Deze werkwijze is van kracht tot 1 september 2020.
 7. Let op: execution only is en blijft NIET mogelijk. Er wordt altijd advies gegeven.
 8. Het is toegestaan koopaktes digitaal te ondertekenen. Dat geldt nog niet voor de offerte.

 

Woonfonds

7 april 2020

1 april 2020

 • Renteaanbod, garantieverklaring, Informatief Aanbod (IA)
  Het IA mag ongetekend door de klant worden geretourneerd. Vanwege technische en procesmatige redenen moet u het IA wel blijven aanleveren via HDN (DA/DX) binnen de toepasselijke standaardtermijn van 2 of 3 weken. Als u het IA niet per HDN terugstuurt binnen de toepasselijke 2 of 3 weken termijn zal het IA vervallen. Retournering van het IA via een e-mail is helaas niet mogelijk, e-mails worden ook niet in behandeling genomen.
 • Verruiming tekentermijn Hypotheekaanbod, Bindend Krediet Aanbod (BKA)
  Het BKA moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de toepasselijke standaard 2 of 3 weken termijn. Het BKA moet wel binnen de geldigheidsduur van de offerte en minimaal 3 dagen voor passeren van de hypotheek worden aangeleverd.
 • Digitale handtekening
  Ook het regime voor (digitale) ondertekening van het BKA wordt versoepeld. Daarbij geldt (in lijn met het IA), dat de BKA’s via HDN (DA/DX) moeten worden aangeleverd. BKA’s die per e-mail worden toegezonden, worden niet in behandeling genomen.
  Onder een digitale handtekening verstaan wij in deze periode alle mogelijke manieren om een handtekening op het BKA te krijgen/zetten. Hieronder vallen o.a. de volgende methodes:
  • het ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’;
  • het kopiëren van de handtekening;
  • het schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis;
  • het gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)
   Ondanks dat Woonfonds deze digitale handtekeningen niet kan verifiëren, zullen deze handtekeningen wel door Woonfonds worden geaccepteerd. Vanwege de verminderde bewijskracht van dit soort ondertekeningen is een goede dossiervorming extra van belang. Wij vragen hiervoor extra aandacht om dit te waarborgen.  

   Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot eind april. Als blijkt dat het gebruik van deze aanpassingen door omstandigheden moet worden verlengd, dan zullen we dat doen en u daarvan op de hoogte stellen. Uiteraard kan de huidige werkwijze (“natte” handtekeningen en retournering per HDN) onverminderd worden toegepast.
 • Identificatie op afstand
  Identificatie op afstand is toegestaan. Voor acceptatie betekent dit dat er blijvend gecontroleerd wordt of op de kopie legitimatie een paraaf en “voor gezien” van de adviseur staat.
 • Identificatie bij advies
  Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:
 • De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel.
 • Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier
 • Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:
  • Dat de verificatie plaatsvindt via Skype of Facetime;
  • Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;
  • De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;
  • De datum waarop de identiteit is vastgesteld;
  • De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

25 maart 2020

 • Klanten van Woonfonds die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruikmaken van uitstel van betaling tot drie maanden. Door dit uitstel hoeven klanten tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Door de betalingen naar een later tijdstip te verplaatsen is de kans groter dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen. 

 

Dit overzicht is informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. FlexFront doet haar uiterste best beleidswijzigingen van geldverstrekkers zo snel en duidelijk mogelijk weer te geven. Uiteindelijk bepalen geldverstrekkers welk beleid van toepassing is.

 

TIPS

 

 

 

 

 

 

 • U als deskundige kunt uw klanten mogelijk enige rust geven door hen te informeren en te laten weten dat u hen met raad en daad zal bijstaan indien zij door de coronacrisis toch in de problemen komen. Hypotheek Visie heeft hiervoor een model tekst ter beschikking gesteld die u kunt downloaden. De tekst is neutraal en geschreven vanuit de positie van de adviseur. U mag de tekst naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken. Klik hier om de gratis tekst te downloaden  (Bron: nieuwsbrief Bureau DFO)