Werken bij FlexFront? | contact

ICZ Intermediair voor Chronisch Zieken

Bijna 10% van de mensen die een levens-, arbeidsongeschiktheids-, of woonlastenverzekering wenst af te sluiten, stuit in verband met een chronische ziekte en of aandoening op problemen in de vorm van een verhoogde premie of afwijzing.


ICZ is de specialist in het verzekeren van mensen met een ziektehistorie of die chronisch ziek zijn (geweest). Van alle mensen die zijn afgewezen, krijgt ICZ 97% alsnog verzekerd doordat ICZ de verzekeraars een ander inzicht geeft in de verschillende chronische ziekten en mogelijkheden.

 

FlexFront biedt u hiervoor de samenwerking met ICZ aan

Vraag in een vroegtijdig stadium van het adviestraject of uw klant geconfronteerd is (geweest) met een chronische ziekte. ICZ kan voor enkele chronische ziekten mensen zonder premie-opslag accepteren, maar ook premie-opslagen zeer beperken. ICZ kan binnen een week een medische beoordeling en de premie geven, zonder dat de klant geconfronteerd wordt met een afwijzing van de verzekeraar. Door samen te werken met ICZ hoeft u zich niet te verdiepen in complexe chronische ziekten.

Het is van groot belang dat het duidelijk voor de verzekeraar is, dat ICZ de beoordeling en de verzameling van de gegevens heeft gedaan. Dit moet duidelijk uit het proces naar voren komen. De reden dat wij dit met klem benoemen, heeft te maken met de werkwijze van ICZ. ICZ heeft ziekte specifieke formulieren waardoor zij een afwijzing kunnen voorkomen, zij stellen meer vragen waardoor zij meer informatie hebben, de informatie is betrouwbaarder en ICZ doet een dubbelcheck.

 

Hoe aan te vragen?

Uw klant kan via onderstaande link een aanvraag doen. De onderzoekskosten bedragen € 55 en worden verrekend via IDeal. Voor dit bedrag onderzoekt ICZ de verzekeringsmogelijkheden. Een spoedprocedure via ICZ kost € 195. Pas als uw klant tevreden is met het voorstel, sluit u de verzekering af en betaalt de klant de afsluitkosten voor de verzekering.
Afsluitkosten (eenmalig):

  • Overlijdensrisicoverzekering: € 595 ("Gezonde diabeet": € 295 *)
  • Uitvaartverzekering: € 295

* Onder een "gezonde diabeet" verstaat ICZ: tenminste 15 jaar diabetes, goed HbA1c en geen complicaties.

Rekenvoorbeeld:
Door bemiddeling van ICZ is uw klant gemiddeld € 30 per maand voordeliger uit. Als de verzekering bijvoorbeeld 30 jaar loopt, is dit een besparing van € 10.800.

Vooroverleg met ICZ is altijd mogelijk via 0320 229 670. Een email stuurt u naar [email protected].

Meld u direct aan