Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de regelgeving die gelden vanaf januari 2019.

 

Borgtochtprovisie en kostengrenzen 

De borgtochtprovisie in 2019 is vastgesteld op 0,9% en vormt een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €290.000. Dat is ruim 9 procent meer vergeleken met  2018. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar €307.400.

 

Energie Bespaar Budget

Het Energie Bespaar Budget (EBB) is in 2017 geïntroduceerd door NHG als aanvulling op de Energie Besparende Voorzieningen (EBV). Om het EBB nog makkelijker toepasbaar te maken, is het niet langer noodzakelijk om hiervoor een specificatie met geplande voorzieningen aan te leveren. Het volstaat om een bedrag op te geven waaraan de EBB besteed gaat worden. Dit mag in de financieringsopzet of op een andere wijze.

 

Inkomensverklaring Ondernemer

De Inkomensverklaring Ondernemer vervangt de Inkomensverklaring voor ZZP’ers. Sinds juli 2018 was het gebruik van deze verklaring al mogelijk. Vanaf 1 januari 2019 wordt het gebruik van de Inkomensverklaring Ondernemer verplicht voor hypotheekaanvragen met NHG.

 

Inkomensbepaling Loondienst

Er is een nieuwe methode waarmee het toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het verzekeringsbericht van het UWV.

 

NHG Voorwaarden & Normen 2019-1