Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

De V&N 2020-2 treden in werking per 1 juni 2020. Geldverstrekkers kunnen echter met ingang van 31 maart 2020 al gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies, voor zowel nieuwe als lopende leningen met NHG.

In de V&N staan het recht op het verkrijgen van een betaling verwachte verlies en de exacte regels die daarop van toepassing zijn omschreven, zoals het minimaal aantal maanden dat van een wanbetaling sprake moet zijn en in welke gevallen de betaling verwachte verlies moet worden terugbetaald.

Door deze wijziging wordt voldaan aan de standaardvoorwaarden die worden gesteld aan een garantie om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken (Capital Requirements Regulation; CRR).

 

Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de regelgeving die gelden vanaf 1 juni 2020

Er wordt ook een aantal wijzigingen in de V&N doorgevoerd die niet samenhangen met de betaling verwachte verlies. Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020 en gelden dus alleen voor leningen waarvoor een bindend aanbod op of na 1 juni 2020 is uitgebracht:

Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen
Wanneer er een lening aangevraagd wordt bij NHG en er sprake is van een oversluiting of aanvullende lening, dan mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat de over te sluiten of bestaande leensom samen met de uit te voeren kwaliteitsverbetering niet meer mag bedragen dan de kostengrens.

Hierbij is het wel toegestaan om de aanvullende kosten zoals boeterente en advieskosten buiten deze kostengrens te laten. De klant zal deze dan wel uit eigen middelen moeten voldoen omdat dit niet mee gefinancierd kan worden. Hiermee wordt oversluiten nog meer in lijn gebracht met aankopen.

Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening is geen borgtochtprovisie verschuldigd en hoeft er geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd te worden
NHG ziet het oversluiten van een SVn Starterslening naar de andere geldverstrekker als een zuivere oversluiting van een lening met NHG naar NHG en hiervoor gelden dezelfde (toets)voorwaarden.

 

NHG Voorwaarden & Normen 2020-2

NHG Voorwaarden & Normen 2020-1