Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de regelgeving die gelden vanaf januari 2020.

 

Borgtochtprovisie en kostengrenzen 

Voor 2020 is de borgtochtprovisie vastgesteld op 0,7%. De kostengrens stijgt vanaf 1 januari naar € 310.000. Wordt er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen? Dan is de maximale kostengrens € 328.600.

 

Passende provisie

De klant betaalt vanaf 1 januari bij het oversluiten van een NHG-lening alleen borgtochtprovisie over het deel dat hij meer wil lenen. Oversluiten volgens Artikel B4 is hiermee komen te vervallen.

 

Kostengrens versus leengrens

De kostengrens bij het aankopen van een woning gaat ook gelden voor oversluiten. Door deze wijziging is het niet meer mogelijk om een lening van niet-NHG over te sluiten naar NHG als de woningwaarde hoger is dan de kostengrens.

Daarnaast is het bij oversluiten niet meer verplicht om de bijkomende kosten mee te financieren. Het is toegestaan om deze uit eigen middelen te voldoen, zodat de kostengrens volledig kan worden benut voor de uitstaande lening.

 

NHG Voorwaarden & Normen 2020-1