inloggen adviseur | contact

Uw klant is gebaat bij een snel antwoord op de hypotheekaanvraag. U speelt hierin een belangrijke rol. Hoe eerder we een dossier compleet ontvangen, des te eerder kunnen we aan het werk. Nog belangrijker is echter dat de documenten die we moeten beoordelen juist zijn.

Wij belonen kwaliteit; Alle dossiers die we in één zending compleet en correct ontvangen en die we na beoordeling direct een eerste akkoord kunnen geven, krijgen een korting van € 25 op de dossierprijs op het moment dat het dossier de finaal akkoord-status bereikt. De dossierprijs na finaal akkoord bedraagt in dat geval € 300,-.

De inhoudelijke beoordeling van een dossier start zodra alle documenten aanwezig zijn en het dossier de volgende status heeft bereikt: “Alle benodigde documenten ontvangen”. (In dat geval heeft elk document de status “beoordelen” in de documentenlijst.)