Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Liveblog Alert Service

Ontvang automatisch een e-mail bij elke wijziging op dit liveblog

5+=

FlexFront inventariseert voor u hoe de verschillende geldverstrekkers omgaan met de huidige situatie. U leest het in dit liveblog. Wij vinden het goed om te zien dat geldverstrekkers met u meedenken en flexibiliteit tonen in deze moeilijke tijd.
Wij zullen dit liveblog de komende tijd blijven updaten, zodat u steeds weet waar u aan toe bent.

Heeft u vragen, of wilt u even sparren over hoe om te gaan met de huidige situatie, neem dan gerust contact met ons op. Want coronavirus of niet, wij staan klaar om u service te verlenen waar u blij van wordt. Ook nu, juist nu!

 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft laten weten dat geldigheid van de werkgeversverklaring van 3 maanden naar 2 maanden zou gaan per 11 mei 2020. Wij zijn in contact met de bij ons aangesloten geldverstrekkers om te bepalen of en door wie deze maatregel wordt overgenomen. Wij houden u op de hoogte via ons liveblog.

 

Argenta

8 juli 2021

Vanaf 15 juli wordt de geldigheid van de inkomensstukken aangepast. De vragenlijst voor ondernemers blijft voorlopig nog behouden.

De geldigheid van de volgende inkomensstukken (1 t/m 4) wordt weer aangepast van 2 naar 3 maanden:

 1. werkgeversverklaring/ slarisstrook
 2. inkomensbepaling loondienst
 3. inkomensverklaring ondernemers
 4. perspectiefverklaring
 5. een extra vragenlijst voor ondernemers (die inzichtelijk maakt in hoeverre de Coronacrisis hem of haar financieel raakt) geldt voorlopig nog.

28 mei 2020

Argenta stelt vanaf 1 juni net als andere banken tijdelijk het ‘bestendig inkomen’ vast op basis van actuele gegevens. Dit helpt klanten om tijdens de coronacrisis sneller duidelijkheid te krijgen. Lees het volledige bericht op de website van de NVB.

2 april 2020

 • Verstuur het rente-aanbod samen met de goedkeuring van de klant via HDN! Zorg er wel voor dat u deze stukken uploadt binnen de geldigheidstermijn van het rente-aanbod (3 weken). Vaak stuurt de klant zijn goedkeuring via e-mail. Maak hiervan een PDF. Dan kan dit als stuk worden meegestuurd via HDN.
 • De bindende offerte mag tijdelijk ook digitaal ondertekend worden teruggestuurd. Argenta accepteert daarnaast digitale ondertekening van andere documenten, zoals bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst. Er zijn meerdere manieren om nu een digitale handtekening te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende methodes:
  • ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’
  • schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis
  • gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)

20 maart 2020

 • U kunt voor identificatie en verificatie van de klant op afstand ook de volgende methode hanteren:
 1. Identificatie check: vermeld op kopie ID of paspoort uitgebreide check uitgevoerd door [naam adviseur]. En vergelijk daarbij de persoonsgegevens van minimaal 3 documenten met elkaar.
 2. Bij inkomen uit loondienst: (kleuren)kopie ID of paspoort, loonstrook en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens.
 3. Bij inkomen uit bedrijf: (kleuren)kopie ID of paspoort, kopie inschrijving KvK en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens.
 • De bindende offerte die uw klant heeft ontvangen blijft geldig. Klanten die de bindende offerte willen annuleren door (verwacht) inkomensverlies vanwege de coronasituatie kunnen dit kosteloos doen. 
 • Is de bindende offerte nog niet uitgebracht? Dan hanteert Argenta het bestaande acceptatiebeleid. Argenta gaat dan uit van de laatst bekende situatie (en ingediende inkomensstukken) die van toepassing zijn op het moment van uitbrengen bindende offerte.
 • Beoordeling van een nieuwe hypotheekaanvraag vindt plaats op basis van ons bestaande acceptatiebeleid. 
 • Het ondertekenen en terugsturen van een rente-aanbod is niet meer vereist. In plaats daarvan ontvangen wij van de adviseur een bericht dat de klant gebruik wil maken van het rente-aanbod. 
 • De bindende offerte mag ook digitaal ondertekend worden teruggestuurd. Argenta accepteert daarnaast digitale ondertekening van andere documenten, zoals bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst.
 • Argenta accepteert een Calcasa waardebepaling in de verschillende situaties. Dit kan een goed alternatief zijn voor uw klant. Eveneens kunt u in plaats van de werkgeversverklaring ook gebruik maken van de Inkomens Bepaling Loondienst.
 • De uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Voor de gezondheid, maar ook financieel. Bijvoorbeeld omdat uw klant minder inkomsten heeft als gevolg van het wegvallen van werk. Lukt het niet om de hypotheek te betalen? Dan kunt u contact opnemen.

 

a.s.r.

12 mei 2020

 • De geldigheidsduur van een werkgeversverklaring, salarisstrook, arbeidsmarktscan en perspectiefverklaring wordt ingekort naar 2 maanden.
 • Bij inkomen uit flexibel of tijdelijk dienstverband is het gebruik van een werkgeversverklaring of een document van gelijke strekking inzake voortzetten dienstverband en voornemens tot ontslag verplicht. Dit geldt ook voor de Inkomens Bepaling Loondienst (IBL).

Deze werkwijze hanteren we vanaf 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020. Als het noodzakelijk is wordt deze termijn verlengd.

20 maart 2020

 • Voor klanten die problemen verwachten met het betalen van hun a.s.r. hypotheek, zoekt a.s.r. in goed overleg naar een passende oplossing. Uitgangspunt daarbij is altijd dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat ze dan snel contact met ons opnemen.

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Het rente-aanbod, de SEPA-machtiging en het bindend aanbod mogen ondertekend worden met een digitale handtekening. Deze manier van tekenen is mogelijk tot 1 juni 2020. Na deze datum wordt bekeken of dit verlengd wordt.
 • Advies op afstand: a.s.r. staat afgeleide identificatie toe (middels de 1 cent procedure of vooraf overmaken van de adviesfee vanaf een Nederlandse bankrekening).

 

Centraal Beheer

8 mei 2020

Bestendig inkomen vaststellen op basis van actuele gegevens
Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 vinden wij het wenselijk dat op basis van meer actuele gegevens het ‘bestendig inkomen’ wordt vastgesteld. Om dit te waarborgen hanteren wij een maximale geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en de salarisstrook. Ook vragen wij dat deze gegevens tenminste van na 12 maart 2020 zijn.

Met deze aanpassingen wordt het acceptatiebeleid voorspelbaarder en duidelijker. Dit helpt klanten om ook in deze onzekere tijden duidelijkheid te krijgen.

Deze werkwijze is van tijdelijke aard
De werkwijze treedt inwerking vanaf bij voorkeur 6 mei 2020, maar in ieder geval vanaf 11 mei 2020. Dit geldt voor nieuwe offertes uitgebracht tot en met 30 juni 2020. Indien noodzakelijk kan deze periode verlengd worden.

Algemene uitgangspunten bij het vaststellen van het inkomen

 • Met iedere klant wordt in het adviesgesprek besproken of de corona-crisis impact heeft op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten;
 • Sectoren of branches worden niet op voorhand uitgesloten;
 • Er wordt een maatwerkaanpak op individueel klantniveau gehanteerd als dit passend is voor betreffende klantsituatie;
 • De aanwezigheid van een tweede inkomen of een spaarbuffer wordt meegewogen in de beoordeling;
 • De impactbepaling van de corona-crisis op de klant wordt besproken, en zo nodig vastgelegd;
 • Deze uitgangspunten en onderstaande werkwijzen worden toegepast op het bestendig inkomen bij zowel leningen zonder NHG als leningen met NHG.

Beoordeling van het inkomen
De beoordeling van het inkomen is afhankelijk van het type inkomen wat een hypotheekaanvrager heeft. Onderstaand de vier inkomenstypen en bijbehorende werkwijzen voor vaststelling van het inkomen. Om te borgen dat we werknemers beoordelen op basis van een actuele situatie is de geldigheidsduur van een werkgeversverklaring of perspectiefverklaring ingekort.

Onderstaande werkwijze wordt voor nieuwe offertes uiterlijk vanaf 11 mei 2020 gehanteerd. Het is een tijdelijke wijziging tot en met 30 juni 2020. Indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd.

a) Inkomens uit vast dienstverband en vaste inkomenscomponenten

 • Een vast dienstverband wordt in veel gevallen niet acuut getroffen door Corona, mede vanwege overheidsmaatregelen;
 • Het inkomen wordt hier als regulier vastgesteld;
 • Een werkgeversverklaring is altijd verplicht, behalve bij vaststellen van inkomen via IBL (/Handig);
 • Een werkgeversverklaring en salarisstrook zijn op offertedatum maximaal acht weken oud, en dateren tenminste van na 12 maart 2020.

b) Inkomen uit flexibel of tijdelijke dienstverband

 • Een werkgeversverklaring, of een document van gelijke strekking inzake voortzetting dienstverband en voornemens tot ontslag, is verplicht ook bij gebruik van IBL (/Handig);
 • Een werkgeversverklaring en salarisstrook zijn offertedatum maximaal acht weken oud, en dateren tenminste van na 12 maart 2020;
 • Indien er geen intentieverklaring wordt afgegeven door de werkgever wordt enkel o.b.v. maatwerk geaccepteerd;
 • De tooling van de arbeidsmarktscan is aangepast waardoor deze ingezet kan blijven worden, de uitkomst van de arbeidsmarktscan is maximaal acht weken oud en dateert tenminste van na 12 maart 2020.

c) Uitzendkrachten niet in vast dienstverband

 • Een perspectiefverklaring is op offertedatum maximaal acht weken oud, en dateert tenminste van na 12 maart 2020. Dit gaat om of een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring.

d) Inkomen uit onderneming

 • Aanbieders die werken met rekenexperts passen het Toetskader NHG met Coronavragen toe of stellen via de rekenexperts aanvullende vragen van gelijke strekking;
 • Aanbieders die zelf een Inkomensverklaring opstellen passen het Toetskader NHG met Coronavragen toe of stellen aanvullende vragen van gelijke strekking;
 • Voor zowel de NHG als niet-NHG dossiers wordt de beantwoording van de aanvullende vragen vastgelegd in het klantdossier.

26 maart 2020

 • Rente-aanbod, garantieverklaring, informatief Aanbod (IA): het IA mag ongetekend door de klant worden geretourneerd.
 • Verruiming tekentermijn Hypotheekaanbod, Bindend Krediet Aanbod (BKA): het BKA moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de toepasselijke standaard 2 of 3 weken termijn. Het BKA moet wel binnen de geldigheidsduur van de offerte en minimaal 3 dagen voor passeren van de hypotheek worden aangeleverd.
 • Digitale handtekening: ook de bestaande regels voor (digitale) ondertekening van het BKA wordt versoepeld. Daarbij geldt (in lijn met het IA), dat de BKA’s via HDN (DA/DX) moeten worden aangeleverd. 
  Onder een digitale handtekening verstaan wij in deze periode alle mogelijke manieren om een handtekening op het BKA te krijgen/zetten. Hieronder vallen o.a. de volgende methodes:
 1. het ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’;
 2. het kopiëren van de handtekening;
 3. het schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis;
 4. het gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)
 5. Ondanks dat we deze digitale handtekeningen niet kunnen verifiëren, zullen deze handtekeningen wel door ons worden geaccepteerd. Vanwege de verminderde bewijskracht van dit soort ondertekeningen is een goede dossiervorming extra van belang. Wij vragen hiervoor extra aandacht om dit te waarborgen.  
 • Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot eind april. Als blijkt dat het gebruik van deze aanpassingen door omstandigheden moet worden verlengd, dan zullen we dat doen en u daarvan op de hoogte stellen. 
 • Identificatie op afstand is toegestaan. Voor acceptatie betekent dit er blijvend gecontroleerd wordt of op de kopie legitimatie een paraaf en “voor gezien” van de adviseur staat. Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:
  De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier. Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd: (1) dat de verificatie plaatsvindt via Skype of Facetime; (2) dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel; (3) de naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld; (4) de datum waarop de identiteit is vastgesteld; (5) de handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

25 maart 2020

 • Klanten van Centraal Beheer die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruikmaken van uitstel van betaling tot drie maanden. Door dit uitstel hoeven klanten tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Door de betalingen naar een later tijdstip te verplaatsen is de kans groter dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen.

23 maart 2020

Proces advies op afstand:

 1. Adviseur ontvangt kopie identiteitsbewijzen.
 2. Adviseur controleert tenaamstelling en adres op alle beschikbare documenten, maar controleert tenminste de tenaamstelling, adres en beschikbare kenmerken op loonstrook en werkgeversverklaring of pensioenoverzicht. Hier mogen geen afwijkingen in voorkomen; komen er afwijkingen voor dan is identificatie op afstand niet voldoende en moet de klant zich in persoon identificeren.
 3. Adviseur controleert kopie identiteitsbewijzen met klanten tijdens een videogesprek waarbij hij de klant ziet. Tijdens dit gesprek tonen klanten de originele identiteitsbewijzen.
 4. De adviseur verklaart op de kopie identiteitsbewijzen dat de identiteit is vastgesteld en akkoord bevonden op basis van vergelijking van kopie identiteitsbewijs met de klant op afstand. De adviseur ondertekent de kopie identiteitsbewijs met de tekst ‘gecontroleerd op afstand en akkoord’.

19 maart 2020

 • Advies op afstand: Aandachtpunt is de klantidentificatie, deze moet door de adviseur zorgvuldig gecontroleerd worden door gebruik te maken van kopie van ID en de check via camera van zelfde ID bewijs.
 • Ook ondertekening van stukken kan digitaal.

 

Conneqt labels

15 juli 2021

Geldigheid inkomensstukken Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken, HollandWoont en Clarian Wonen
Vanaf 15 juli zijn de werkgeversverklaring en de salarisstrook weer 3 maanden geldig. De perspectiefverklaring en arbeidsmarktscan zijn 6 maanden geldig. Met uitzondering van de Hypotrust Comfort Hypotheek, geldt dit voor alle Conneqt-labels. 

18 maart 2021

Na Robuust Hypotheken volgen ook HollandWoont, Hypotrust met de Vrij Leven Hypotheek en Clarian Wonen met een aangepaste overbruggingshypotheek. Voor alle aanvragen voor een van deze hyptheken is het vanaf maandag 22 maart 2021 mogelijk een overbruggingshypotheek voor een niet-verkocht onderpand aan te vragen.

29 december 2020

Aanpassing overbrugging Robuust Hypotheken

Voor alle Robuust-aanvragen die vanaf vandaag worden ingediend, waarbij de oude woning nog niet verkocht is, verstrekt Robuust weer een overbruggingshypotheek

13 oktober 2020

De eerder afgegeven tijdelijke coronamaatregelen voor alle producten van Conneqt worden, gelet op de huidige omstandigheden, verlengd en blijven tot tenminste 31 december 2020 van kracht.

31 augustus 2020

Hypotrust Vrij Leven Hypotheek: Bestendigheid inkomen
Bedrijven en werknemers worden financieel nog steeds geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Mede hierdoor wil de geldverstrekker achter de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, in het belang van de klant, een beter inzicht krijgen in de eventuele negatieve gevolgen op het inkomen van de klant. Dit geeft een completer beeld in de bestendigheid van het inkomen en daarmee de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Daarom is het verplicht bij aanvragen die wij vanaf 27 augustus 2020 ontvangen om per aanvrager een ingevulde corona-vragenlijst mee te sturen met de aan te leveren documenten. Dit geldt voor aanvragen met NHG en waarbij de klanten in loondienst zijn.

Omdat niemand gebaat is bij extra onzekerheid, is in het formulier aangegeven bij welke antwoorden wij de aanvraag zullen accepteren en ook wanneer wij geen hypotheek zullen verstrekken.
 
We raden u aan om deze vragen met uw klant door te nemen, voordat u een aanvraag voor een Hypotrust Vrij Leven hypotheek indient. Hiermee voorkomt u eventueel onnodig werk.

28 juli 2020

De richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor acceptatie van dossiers, als de overige coronamaatregelen als gevolg van de coronacrisis zijn verlengd tot 1 oktober 2020.

28 mei 2020

Richtlijnen acceptatie dossiers tijdens coronacrisis (Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken, HollandWoont): in navolging van de richtlijnen die de NVB heeft opgesteld worden vanaf 1 juni aanvullende eisen gesteld voor aan te leveren documenten. Dit geldt bij een beoordeling voor finaal akkoord voor: aanvragen voor eerste en aanvullende hypotheken, onderhandse verhogingen en meeneemregelingen. Dit geldt voor aanvragen met en zonder NHG en in ieder geval tot en met 30 juni. Eeredr afgegeven maatregelen als gevolg van de coronacrisis blijven onverminderd van kracht tenzij de nieuwe regels strenger zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de geldigheid van de documenten bij de Hypotrust Comfort Hypotheek.

De aanpassingen per type inkomen zijn:

 • Inkomen uit vast, tijdelijk of flexibel loondienstverband
 • Werkgeversverklaring en salarisstrook zijn niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van een bindend aanbod.
 • Werkgeversverklaring is opgesteld na 12 maart 2020.
 • Inkomensbepaling Loondienst mogelijk en is niet ouder dan 2 maanden.
 • Perspectiefverklaring is niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen bindend aanbod.

Zelfstandig ondernemers:

 • Inkomensbeoordeling vindt voor alle producten plaats door rekenexperts die het Toetskader NHG met coronavragen toepassen. Dit geldt voor zowel met als zonder NHG.

De nieuwe controles worden vanaf 1 juni toegepast op alle dossierstukken, ook als die eerder zijn ingestuurd en/of zijn goedgekeurd. Tenzij inmiddels finaal akkoord is afgegeven. Heeft u recent een dossier ingestuurd of staat u op het punt om dit te doen? Controleer dan of de documenten nog lang genoeg geldig zijn en voorkom vertraging door tijdig een nieuwe versie van het document op te vragen bij uw klant.

20 mei 2020

 • Door de coronacrisis kunnen klanten tijdelijk te maken krijgen met een lager inkomen. Het voldoen van de maandelijkse hypotheeklasten kan dan lastig zijn. Voor een grote groep Hypotrust klanten, die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, bieden we een betaalpauze van vooralsnog drie maanden aan. Het gaat om klanten die een van de volgende Hypotrust producten hebben afgesloten: Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, Hypotrust Woon Bewust Hypotheek, Hypotrust Comfort Hypotheek (Quion 9 & Quion 17), Hypotrust OK Hypotheek, Hypotrust Trend Hypotheek. Voor overige Hypotrust klanten en klanten van IQWOON, HollandWoont en Robuust Hypotheken bekijken we per situatie hoe we kunnen helpen.

Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken en HollandWoont

 • Inkomen uit vast, tijdelijk of flexibel loondienstverband: werkgeversverklaring en salarisstrook zijn niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van een bindend aanbod.Werkgeversverklaring is opgesteld na 12 maart 2020. Inkomensbepaling Loondienst mogelijk en is niet ouder dan 2 maanden. Perspectiefverklaring is niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen bindend aanbod. 
 • Zelfstandig ondernemers: inkomensbeoordeling vindt voor alle producten plaats door rekenexperts die het Toetskader NHG met coronavragen toepassen. Dit geldt voor zowel met als zonder NHG.

De nieuwe controles worden vanaf 1 juni toegepast op alle dossierstukken, ook als die eerder zijn ingestuurd en/of zijn goedgekeurd. Tenzij inmiddels finaal akkoord is afgegeven. Heeft u recent een dossier ingestuurd of staat u op het punt om dit te doen? Controleer dan of de documenten nog lang genoeg geldig zijn en voorkom vertraging door tijdig een nieuwe versie van het document op te vragen bij uw klant. 

29 april 2020

Comfort Hypotheek 

 • Bestendigheid inkomen: deze tijdelijke aanscherping is van toepassing op de Comfort Hypotheek en heeft tot doel beter inzicht te krijgen in de bestendigheid van het inkomen en daarmee de betaalbaarheid van de hypotheeklasten en is van toepassing op nieuwe aanvragen en voor lopende aanvragen waarbij er nog geen bindende offerte is uitgebracht. Om dit te realiseren vragen wij u dit bespreekbaar te maken met uw klant aan de hand van het gezamenlijk beantwoorden van een vijftal vragen. We hebben de genoemde vragen voor u op een invulbare vragenlijst gezet. De aangepaste acceptatievoorwaarden vindt u voorin in het acceptatiekader: Acceptatiekader Hypotrust; Vragenlijst - Inkomensonderbouwing tijdens de coronacrisis; Vragenlijst - Inkomensonderbouwing zelfstandig ondernemer tijdens de coronacrisis. Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot 1 juni 2020.

31 maart 2020

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 

 • Geldigheidstermijn garantieverklaring en bindende offerte:
 1. Een renteaanbod (garantieverklaring) hoeft (tijdelijk) niet getekend te worden. Het ongetekende rente-aanbod moet wel tijdig via HDN geüpload worden, anders vervalt het aanbod. Wij gaan ervan uit dat de adviseur dit akkoord heeft afgestemd met de klant.
 2. De bindende offerte (Bindend Krediet Aanbod) moet (digitaal) ondertekend worden en naar ons geüpload worden via de reguliere weg. Dit moet binnen de geldigheid van de offerte en tot uiterlijk 3 dagen voor passeren.
 • Annuleringskosten: dit wordt op individuele basis beoordeeld.
 • Huidige klanten: voor de Hypotrust producten geldt dat we voor de klanten die een lopende hypotheek bij een van onze labels hebben per klant zullen kijken naar mogelijke oplossingen als er problemen (dreigen) te ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het later passeren van de hypotheek net buiten de offerte geldigheid, verbouwingen die niet binnen de geldigheid van het bouwdepot mogelijk zijn, of eventuele andere uitdagingen die aanwijsbaar het gevolg zijn van deze coronacrisis. Wij beoordelen per individuele klant de situatie en bekijken hoe wij hierin kunnen helpen. Zodra we hier meer concrete richtlijnen voor hebben zullen we u uiteraard daarover informeren.

30 maart 2020

HollandWoont, Hypotrust Elan Plus, Hypotrust Vrij Leven, IQWOON en Robuust

 • Conneqt accepteert digitale ondertekening voor alle documenten
  - Het hypotheekaanbod mag digitaal ondertekend worden en naar ons geüpload worden via de reguliere weg. Wij moeten de digitale handtekening kunnen vergelijken met de handtekening op de overige documentatie waaronder het legitimatiebewijs.
  - Voor het renteaanbod geldt de aanvulling dat dit document tot nadere berichtgeving niet getekend hoeft te worden. U dient het ongetekende renteaanbod terug te sturen via HDN en dit zien wij als het akkoord van de klant. Wij gaan er vanuit dat de adviseur dit akkoord heeft afgestemd met de klant.
 • Advies en identificatie op afstand is mogelijk
  a) Adviseur ontvangt kleurenkopie identiteitsbewijzen.
  b) Adviseur controleert de tenaamstelling en adres met alle beschikbare documenten. Maar tenminste de controle van de tenaamstelling, het adres en de beschikbare kenmerken aan de hand van de loonstrook en werkgeversverklaring of pensioenoverzicht. Hier mogen geen afwijkingen in voorkomen.
  c) Adviseur controleert kopie identiteitsbewijzen met de klanten tijdens een videogesprek. Tijdens dit gesprek tonen de klanten de originele identiteitsbewijzen, waarvan de adviseur de kleurenkopie zoals bedoeld onder a) hierboven heeft ontvangen.
  d) Alleen als de adviseur zelf heeft vastgesteld dat de persoonlijke gegevens op de identiteitsbewijzen overeenkomen met dat van de klanten en dat de kleurenkopieën van de identiteitsbewijzen die eerder zijn ontvangen overeenkomen met het origineel, tekent de adviseur de kopieën identiteitsbewijzen voor “gecontroleerd op afstand en akkoord”  voorzien van de eigen naam.
 • Wanneer tijdens deze crisis de koop van de woning ontbonden wordt, brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Wij vragen u dan aan te tonen dat de koop is ontbonden door middel van een wederzijdse bevestiging tussen koper en verkoper dat de koop ontbonden is.
 • Execution only: voor de volledigheid merken wij op dat execution only niet mogelijk is. Identificatie op afstand wel. 
 • De huidige situatie brengt wellicht meerdere praktische uitdagingen met zich mee. Daar willen wij u graag bij helpen!
 • Maatwerk: Verder vragen de huidige omstandigheden van beperkt fysiek contact als ook de maatregelen vanuit de regering mogelijk om maatwerk in individuele gevallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het later passeren van de hypotheek, net buiten de offerte geldigheid, omdat de notaris afspraken heeft moeten verzetten als gevolg van beperkte fysieke gesprekken. Of verbouwingen, die niet binnen de geldigheid van het bouwdepot zijn afgerond doordat bouwers of aannemers niet op locatie konden zijn of eventuele andere uitdagingen die aanwijsbaar het gevolg zijn van deze coronacrisis. Wij beoordelen per individuele klant de situatie en bekijken hoe wij hierin kunnen helpen. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op. 
 • Overbruggingshypotheken blijven mogelijk. Maar alleen wanneer de bestaande woning al is verkocht. Deze maatregel gold altijd al voor IQWOON, maar vanaf 6 april ook voor:  de Hypotrust Elan Plus Hypotheek, de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, Robuust Hypotheken en HollandWoont. Dit is een maatregel, die vooralsnog van toepassing blijft totdat de invloed van het coronavirus op de woningmarkt helder is.
  Voor alle aanvragen die wij voor 6 april 2020 ontvangen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht en de oude woning nog niet hebben verkocht, hanteren wij de oude regeling en verstrekken wij wél een overbruggingshypotheek.
  Als wij na 6 april een aanvraag ontvangen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht, waarvan de bestaande woning nog niet onvoorwaardelijk verkocht is, verstrekken wij géén overbruggingshypotheek.

 

Lloyds Bank

28 juni 2021

Geldigheid werkgeversverklaring en salarisstrook
Op advies van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) was de geldigheid van deze documenten tijdelijk teruggebracht tot 2 maanden. Vanaf 1 juli zijn werkgeversverklaringen en salarisstroken weer 3 maanden geldig. Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

Corona-vragenlijst
Met deze vragenlijst kon Lloyds Bank beter inzicht krijgen in de bestendigheid van de inkomenssituatie van de klant. Deze vragenlijst is vanaf 1 juli niet meer verplicht om vooraf in te vullen. Maar als blijkt dat Covid-19 toch invloed heeft op het dienstverband of het inkomen van de klant, moet dit gemeld worden en houden wij hier rekening mee tijdens de beoordeling van de hypotheekaanvraag. Ook kunnen wij de klant alsnog verzoeken om de vragenlijst in te vullen.

3 september 2020 

Aanvragen betaalpauze niet meer mogelijk vanaf 1 september 2020

Vanaf nu kunnen klanten geen betaalpauze meer aanvragen voor hun hypotheek. Natuurlijk blijft onze afdeling Bijzonder Beheer klanten bij wie het financieel tegenzit zoveel mogelijk helpen. In overleg met de klant wordt dan naar een passende oplossing gezocht binnen onze reguliere maatregelen.

Overige tijdelijke regelingen worden verlengd tot 1 januari 2021

U kunt tot 1 januari 2021 gebruik blijven maken van onze tijdelijke regelingen rondom het indienen van uw hypotheekaanvragen. Voor deze nieuwe einddatum bekijken wij of wij deze regelingen nogmaals verlengen. Hieronder leest u om welke regelingen dit gaat.

28 mei 2020

Lloyds Bank verlengt de tijdelijke regelingen van 1 juni 2020 tot 1 september 2020. Voor de nieuwe einddatum bekijkt Lloyds Bank of het nodig is om deze regelingen nog een keer te verlengen.

8 mei 2020

 • Maximale geldigheid werkgeversverklaring en salarisstrook tijdelijk naar twee maanden. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het wenselijk dat voor het vaststellen van het bestendig inkomen tijdens de coronacrisis actuele gegevens worden gebruikt. Op dit moment zijn de werkgeversverklaring en salarisstrook bij ons drie maanden geldig. Op advies van de NVB hanteren wij vanaf 11 mei 2020 een geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en salarisstrook. Beide documenten moeten van na 12 maart 2020 zijn. De tijdelijke wijziging is voor nieuwe hypotheekaanbiedingen met en zonder NHG die vanaf 11 mei 2020 worden uitgebracht. Deze geldt tot en met 30 juni 2020. Als het nodig is, kan deze periode worden verlengd.

Tip: Voor het berekenen van het toetsinkomen voor klanten in loondienst kunt u ook gebruik maken van de Inkomensbepaling Loondienst. Dit is een sneller, gemakkelijker en betrouwbaarder alternatief dan de werkgeversverklaring.

21 april 2020

 • Het bindend hypotheekaanbod dient fysiek ondertekend te worden. Voor de werkgeversverklaring/inkomensverklaring zijn alternatieven, zie de berichtgeving hieronder.

16 april 2020

Door de coronacrisis neemt bij veel klanten de inkomensonzekerheid toe. In die gevallen stelt Lloyds Bank een aantal extra vragen om beter inzicht te krijgen in de bestendigheid van de inkomenssituatie van de klant. Om de doorlooptijd van aanvragen zo kort mogelijk te houden, vragen wij u om bij klanten waar u verwacht dat er een verhoogd risico op inkomensdaling is, bijgaande vragenlijst op voorhand in te vullen en toe te voegen aan uw aanvraag.

Voeg de vragenlijst altijd toe bij aanvragen waarop een of meerdere van onderstaande criteria van toepassing is/zijn:

 • (een van) de aanvrager(s) is werkzaam in een sector die (in)direct geraakt wordt door deze crisis, zoals bijvoorbeeld toerisme, transport, horeca, industrie, evenementenorganisaties of vrijetijdssector
 • (een van) de aanvrager(s) is in loondienst en heeft een tijdelijk dienstverband, flexibel dienstverband of nulurencontract
 • (een van) de aanvrager(s) heeft variabele inkomensbestanddelen zoals overwerk, onregelmatigheidstoeslag of provisie
 • (een van) de aanvrager(s) is zelfstandig ondernemer

24 maart 2020

Lloyds Bank hanteert vanaf heden de onderstaande tijdelijke regelingen die vooralsnog gelden tot 1 juni 2020.

 • U mag het indicatief hypotheekaanbod ook digitaal terugsturen als versturen per post geen optie is. Digitaal terugsturen kan op de volgende manieren:
 • Uw klant heeft een printer: uw klant mag foto’s maken van de ondertekende pagina’s in het indicatief hypotheekaanbod. De klant e-mailt deze foto’s naar u, waarna u deze e-mail met foto’s direct uploadt.
 • Uw klant heeft geen printer: uw klant antwoordt op de e-mail waarin het indicatief hypotheekaanbod zit. In dit antwoord van de klant moet het volgende staan:
 1. Het leningnummer.
 2. Een bevestiging dat de klant akkoord is met het indicatief hypotheekaanbod.
 3. Antwoord op de vraag of de klant een eigen onderneming of inschrijving bij de KvK heeft.
 4. Antwoord op de vraag of de klant ander onroerend goed in eigendom heeft.

Daarna kunt u deze e-mail uploaden en nemen wij de hypotheekaanvraag volgens ons huidige proces in
behandeling.

 • Het bindend hypotheekaanbod is standaard zes maanden (180 dagen) geldig. Heeft u dossiers in behandeling waarvan de maximale geldigheidstermijn bijna verloopt maar kan er nog niet worden gepasseerd? Dan kan het bindend hypotheekaanbod in overleg extra worden verlengd. Neem contact op als u gebruikt wilt maken van een extra verlengingstermijn. Is de rente in de tussentijd gestegen? Dan betaalt de klant, net als anders, een bereidstellingsprovisie.
 • Bij Lloyds Bank is een klant die meer dan 80% van de getaxeerde marktwaarde leent verplicht om voor het deel boven deze 80% een overlijdensrisicoverzekering te hebben bij een gerenommeerde verzekeraar. Lukt het niet om de overlijdensrisicoverzekering voor het passeren van de hypotheek rond te krijgen? Bijvoorbeeld omdat de klant medisch moet worden gekeurd door een arts of de verzekeraar aanvullende vragen stelt? Dan hoeft dit het tijdig passeren van de hypotheek niet in de weg te staan. Neem contact op om te bespreken hoe u het best kunt aantonen dat de overlijdensrisicoverzekering is aangevraagd.
 • Voor het correct aanleveren van een werkgeversverklaring zijn er twee alternatieven:
 • De werkgever kan de getekende werkgeversverklaring aan ons e-mailen. Een firmastempel is dan niet nodig.
 • Maak gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst.

Klanten die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben of verwachten, kunnen voor drie maanden uitstel van betaling van rente en aflossing aanvragen. De klant moet na de betaalpauze alsnog de bedragen voldoen. Voor de tijdelijke betaalpauze gelden de volgende voorwaarden:

 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen.
 • De betalingsachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.

19 maart 2020

 • Advies op afstand is toegestaan Uiteraard moet worden voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, incl. identificatie. U kunt hier natuurlijk wel op een andere wijze invulling aan geven, bv. d.m.v. webcam. Uiteraard dient u vast te stellen of advies op afstand passend is voor de klant en dit ook vast te leggen in het dossier.
 • U mag van ons verwachten dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om een verantwoorde afweging te maken. Twijfelt u over een (al lopende) aanvraag? Dan overleggen wij graag over een eventuele aanpassing van de aanvraag. Bent u er niet zeker van of het verstrekken van een hypotheek voor uw klant ook nu nog verantwoord is? Overweeg dan om uw advies aan te passen. Handig voor u om te weten is dat klanten ons geen annuleringskosten betalen, ook niet na verlenging.
 • Houd rekening met de ontbindende voorwaarden U heeft altijd kunnen rekenen op onze afgesproken doorlooptijden. Dit is nu ook het geval, maar het kan zijn dat Lloyds Bank wat meer tijd nodig heeft om de beoordeling van uw aanvraag af te ronden. Houd hier rekening mee als de ontbindende voorwaarden binnenkort verlopen. Verleng deze als het kan op tijd of ontbind de koop in geval van twijfel.

 

Lot Hypotheken

8 juli 2021

In navolging op het advies van de NVB hanteert Lot Hypotheken vanaf heden weer de oude geldigheidsduur van 12 weken voor inkomens bewijsstukken.

8 mei 2020

 • De geldigheid van inkomensstukken bedraagt 8 weken (op datum hypotheekaanbod). De documenten dateren van na 12 maart 2020.
  • Werkgeversverklaring/intentieverklaring
  • Salarisstrook
  • Perspectief verklaring
  • Arbeidsmarktscan
 • Bij klanten met een flexibel of tijdelijk dienstverband die gebruik maken van IBL, wordt ook een werkgeversverklaring opgevraagd.

20 maart 2020

 • Digitale handtekening hypotheekaanbod: Het is toegestaan dat de klant het hypotheekaanbod digitaal ondertekent. Het rente-aanbod hoeft, net als anders, helemaal niet ondertekend te worden. 
 • Werktijdverkorting (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid): Als er al een hypotheekaanbod is uitgebracht, zal Lot deze niet intrekken of wijzigen wanneer er Werktijdverkorting wordt ingeroepen. 

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Advies op afstand is toegestaan. De wettelijke verplichting om cliënten te identificeren, blijft uiteraard overeind.

 

MUNT Hypotheken

25 maart 2020

MUNT Hypotheken vraagt u situaties die door de coronacrisis anders kunnen zijn dan gebruikelijk voor te leggen aan de voorbespreekdesk van FlexFront. MUNT Hypotheken drukt ons op het hart dat als u als adviseur achter uw advies staat, MUNT dit in de meeste gevallen ook zal vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Hoe lang zijn eventuele dubbele lasten te dragen voor de klant?
 • Hoe ‘safe’ is het dienstverband? En mocht er een intentieverklaring zijn, hoe zeker bent u ervan dat die staat?
 • Mocht er sprake zijn van werktijdsduurverkorting, heeft dat gevolgen voor de betaalbaarheid van de hypotheek?
 • Staat u, in de huidige omstandigheden, nog steeds achter het advies dat u gegeven heeft?

Samen komen we tot een verantwoorde financiering voor de klant. Wij hebben daar vertrouwen in.
 

19 maart 2020

 • Het bindend aanbod is sowieso geldig tot en met 14 april 2020.
 • U hoeft tot nader order het rente-aanbod niet getekend retour te sturen. Upload in FAST (onder ‘rente-aanbod’) een document waaruit blijkt dat de klant akkoord gaat met het rente-aanbod, of stuur een e-mail naar intermediairservicedesk@flexfront.nl waaruit blijkt dat de klant het aanbod gaat accepteren. De SEPA-machting moet wel ondertekend worden.
 • Daarnaast hoeft het bindend aanbod niet binnen 2 weken retour, maar voorlopig pas op 14 april 2020. Wordt er binnen die periode gepasseerd bij de notaris? Dan moet dit uiterlijk 3 dagen voor passeren binnen zijn.
 • MUNT accepteert ook de digitale handtekening.
 • Adviseren op afstand is toegestaan. Als een adviseur zijn klant niet persoonlijk ziet gelden een van onderstaande methoden voor klantidentificatie:
 1. Uitgebreide identificatie: minimaal 3 documenten van derden (denk aan koopovereenkomst, loonstrook, paspoort, kopie bankafschrift) worden met elkaar vergeleken op gelijkheid van gegevens. Op kopie id komt te staan: uitgebreide identificatiecheck uitgevoerd door [naam adviseur] en handtekening.  
 2. Webcam: klant houdt identificatiemiddel naast zijn gezicht, adviseur controleert e.e.a. en maakt een schermafbeelding. Schermafbeelding wordt met kopie id (waarop methodiek staat beschreven met handtekening adviseur) bij de documenten gevoegd
 3. MUNT geeft 10 tips voor het adviesgesprek op afstand.
 • Klanten van Munt Hypotheken hoeven tijdelijk geen rente en aflossing te betalen als ze in financiële problemen komen door de coronacrisis. Lees meer in het artikel van de FD

 

NIBC Direct

8 juli 2021

NIBC Direct laat de aanvullende eisen m.b.t. de geldigheid van de inkomensbescheiden vervallen. Vanaf 1 juli hanteert NIBC weer een periode van 12 weken voor de geldigheid van inkomensbescheiden. 

2 november 2020

In samenspraak met de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) is in het voorjaar de geldigheidsduur van de inkomensbescheiden ingekort van 12 naar 8 weken. Deze wijziging is ieder geval tot en met 31 december 2020 van kracht. Indien noodzakelijk wordt de termijn verlengd. 

26 mei 2020

 • Doe een extra check voordat u stukken upload. Zo reduceren we samen rappels, rework en doorlooptijden.
 • Voor ondernemers zijn de volgende zaken, zoals vastgesteld door de NVB, van toepassing voor de bepaling van de bestendigheid van het inkomen. NIBC Direct werkt met rekenexperts, daarom passen wij het ‘Toetskader NHG met Coronavragen’ toe, dit geldt voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen. Voor zowel NHG als niet-NHG dossiers wordt de beantwoording van de aanvullende vragen vastgelegd in het klantdossier.

8 mei 2020

 • Gezien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis is het belangrijk dat de beoordeling van het bestendig inkomen op basis van meer actuele gegevens wordt gedaan. De geldigheidsduur van een werkgeversverklaring en/of een perspectiefverklaring is daarom ingekort van 3 maanden naar 8 weken. Daarnaast dienen beide verklaringen afgegeven te zijn na 12 maart 2020.
 • Inkomen uit vast dienstverband en vaste inkomenscomponenten. Een vast dienstverband wordt, mede vanwege de overheidsmaatregelen, gelukkig minimaal getroffen door de coronacrisis. De nieuwe werkwijze vraagt alleen dat de werkgeversverklaring en de salarisstrook op de datum van de definitieve offerte maximaal 8 weken oud zijn en zijn afgegeven na 12 maart 2020.
 • Inkomen uit flexibel of tijdelijk dienstverband. Naast een IBL vragen wij een werkgeversverklaring en/of intentieverklaring van maximaal 8 weken oud en afgegeven na 12 maart 2020.
 • De salarisstrook is maximaal 8 weken oud en betreft een periode na 12 maart 2020.
 • De beoordeling van de arbeidsmarktscan is aangescherpt zodat u deze kunt blijven gebruiken. De uitkomst van de arbeidsmarktscan is maximaal 8 weken oud en is afgegeven na 12 maart 2020.
 • Uitzendkracht niet in vast dienstverband. Een perspectiefverklaring is op de offertedatum maximaal 8 weken oud en afgeven na 12 maart 2020. Dit betreft een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring.

De aangepaste werkwijze zoals bovenstaand beschreven geldt voor offertes uitgebracht vanaf 11 mei tot en met 30 juni 2020, met de mogelijkheid tot verlenging.

10 april 2020

 • IKV en de ondernemer:
  1. NHG: geen wijzigingen
  2. Niet-NHG met een toetsinkomen ≤ € 70.000 : als een IKV is ondertekend op 20 maart 2020 of eerder, dan moet het inkomen opnieuw door de rekenexpert worden beoordeeld. De rekenexpert zal een aantal extra corona-vragen aan de ondernemer moeten stellen om tot een nieuw afgegeven bestendig inkomen te komen. Dit houdt in dat de rekenexpert een nieuwe IKV afgeeft met een datum na 30 maart 2020.
  3. Niet-NHG met een toetsinkomen > € 70.000 : idem als b. en de IKV dient voorgelegd te worden.
 • Afkoopwaarde beleggingspolis in geval van een overbruggingslening: voor het bepalen van de maximale overbruggingslening mag rekening gehouden worden met de afkoopwaarde van een polis. Voor een beleggingspolis gold een afslag van 10% op de beleggingswaarde. Dit afslagpercentage wordt verhoogd naar 25%. Als aanvulling hierop geldt wel dat wanneer de verkoopopbrengst van de huidige woning hoger is dan waarmee gerekend is, de leningnemer het overschot vergoedingsvrij mag aflossen op de lening, mocht de extra aflossing uitkomen boven het vergoedingsvrije gedeelte van 15%.

1 april 2020

 • Om klanten te behoeden voor toekomstige financiële problemen, veroorzaakt door de coronacrisis, hebben wij een tijdelijke maatregel ingevoerd die geldt voor alle niet-NHG aanvragen. Als wij stukken ontvangen betreffende een intentieverklaring, loonsverhoging of toekomstig dienstverband waaruit blijkt dat deze getekend is / zijn voor 20 maart 2020 bellen wij met de werkgever om voor alle zekerheid te controleren of deze toezegging nog geldt. Mocht dit niet het geval zijn dan vragen wij om een toelichting en wordt de aanvraag voorgelegd bij de Hypotheekdesk van NIBC Direct. Wij zullen in elke situatie ons uiterste best doen om de klant te helpen bij een verantwoorde financiering

26 maart 2020

19 maart 2020

 • Verlenging openstaande offerte Alle dossiers met een uiterste passeerdatum op of voor 6 april worden door NIBC Direct automatisch verlengd tot en met 17 april 2020, u hoeft hiervoor niets te doen. Heeft u dossiers die in de problemen komen door de uiterste passeerdatum? Neem dan contact op met uw acceptant.
 • Identificatie op afstand Hoe minder fysiek contact, hoe beter. Onze regeling omtrent identificatie op afstand is daarom een handig alternatief. U kunt eenvoudig op afstand identificeren door uw klant tijdens een videogesprek te vragen het legitimatiebewijs naast het gezicht te houden. U hoeft geen stempel of handtekening aan te leveren. 
 • Ondertekening rente-aanbod en bindend aanbod Ook voor de ondertekening van het rente-aanbod en het bindend aanbod is geen fysiek contact nodig. U mag het rente-aanbod en bindend aanbod digitaal ondertekend toesturen. Voor het rente-aanbod kunt u ook de e-mail van de klant die akkoord gaat met het rente-aanbod uploaden.
 • Werktijdverkorting (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid) Is er een bindend aanbod uitgebracht? Dan zal NIBC Direct deze niet intrekken of wijzigen wanneer er Werktijdverkorting wordt ingeroepen. Is het bindend aanbod nog niet uitgebracht? Dan rekenen wij met het bij ons (laatst) bekende inkomen. Wij hanteren dus ons reguliere beleid.

NIBC Direct begrijpt dat er penibele situaties kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarden zijn verlopen maar een bindend aanbod nog niet is uitgebracht. NIBC denkt dan graag met u mee. 

 • Respijttermijn naar 15 werkdagen Wij verlengen de respijttermijn van 5 naar 15 werkdagen. Hierdoor kan uw klant langer gebruik maken van een eventueel lagere rente. Deze regeling geldt vooralsnog tot en met 30 april 2020.

 

Obvion Hypotheken

13 juli 2021

Terugdraaien tijdelijke Coronamaatregelen

 • Gebruik van de Corona vragenlijst voor aanvragers in loondienst komt te vervallen
 • Geldigheid Inkomensstukken: Werkgeversverklaring (3 maanden,voorheen 2 maanden), Salarisstrook (3 maanden, voorheen 2 maanden), Arbeidsmarktscan (6 maanden, voorheen 2 maanden), Perspectiefverklaring (6 maanden, voorheen 2 maanden), Inkomensverklaring Rekenexpert (6 maanden, voorheen 3 maanden)

2 november 2020

Vanaf 2 november 2020 is het maximale overbruggingskrediet voor niet verkochte woningen weer het verschil tussen 100% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de schuldrest van de bestaande hypotheek. In maart dit jaar paste Obvion het beleid op dit punt tijdelijk aan op basis van de verwachte impact door het coronavirus. Op dit moment is er geen aanleiding deze aanscherping langer in stand de houden.

8 juni 2020

 • Vanaf 8 juni 2020 gaan wij gebruik maken van de uniforme corona-vragenlijst voor aanvragers in loondienst. Dit geeft duidelijkheid voor u en uw klant en zo houden we het adviestraject zo eenvoudig mogelijk.
 • Het inkomen van een zelfstandig ondernemer kan fluctueren. Zeker in deze tijd! Dat kan in positieve of negatieve zin zijn. Het is belangrijk dat de rekenexpert het bestendig inkomen op basis van actuele gegevens kan vaststellen. Daarom hanteren wij voor aanvragen vanaf 8 juni 2020 een maximale geldigheid van drie maanden voor de inkomensverklaring. Daarentegen sluit de zelfstandig ondernemer nu een Obvion Woon Hypotheek met versoepelde rekenregels voor de inkomensverklaring. Obvion heeft de rekenexpert het mandaat gegeven om op basis van het klantverhaal maatwerk te bieden. Zo wordt elke klant op zijn eigen situatie beoordeeld.
 • De maximale geldigheid van de werkgeversverklaring, salarisstrook, perspectiefverklaring en arbeidsmarktscan is 2 maanden. Deze gegevens moeten ook tenminste van na 12 maart 2020 zijn. We verlengen de periode van deze werkwijze tot en met 30 september 2020.

8 mei 2020

In de huidige situatie vinden wij het belangrijk dat het ‘bestendig inkomen’ op basis van actuele gegevens wordt vastgesteld. Daarom hanteren wij voor aanvragen vanaf 11 mei 2020 een maximale geldigheid van twee maanden voor inkomensstukken. Deze gegevens moeten ook tenminste van na 12 maart 2020 zijn. Het gaat om de werkgeversverklaring, salarisstrook, arbeidsmarktscan, perspectiefverklaring (er mag sprake zijn van een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring).
Deze werkwijze is van tijdelijke aard en geldt vooralsnog voor nieuwe aanvragen in de periode vanaf 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

7 mei 2020

Obvion accepteert nu ook tijdelijk (tot 1 juli 2020) een digitale handtekening bij wijzigingen van een lopende hypotheek. Digitaal ondertekenen was al tijdelijk mogelijk bij het bindend aanbod en overige documenten gedurende het aanvraagproces.

20 maart 2020

 • Vanaf nu kunt u het bindend aanbod en overige documenten digitaal laten ondertekenen door uw klant. Obvion accepteert voor een tijdelijke periode van drie maanden een digitale handtekening en evalueren dan of deze manier van werken kan worden voortgezet. Voor de digitale handtekening kunt u gebruik maken van Docusign, Stiply of Ondertekenen.nl. Bij voorkeur kiest u voor de optie met gebruik van iDIN.
 • Overbruggingskrediet (per 26 maart 2020): heeft de klant een opgebouwde gegarandeerde (bank)spaarwaarde en wenst hij deze te overbruggen? Dan is dat mogelijk. De klant moet deze spaarwaarde bij de notaris kunnen laten verrekenen met de schuldrest. Voor een overbruggingskrediet gaat Obvion dan uit van de netto schuldrest. Deze regel geldt niet voor opgebouwde waardes met een beleggingscomponent. Obvion blijft de regel hanteren dat de klant bij een verkochte woning in aanmerking komt voor een overbruggingskrediet van 100% van de overwaarde. Let op: we wijzigen de regel bij niet verkochte woningen. Is de oude woning niet verkocht? Dan bedraagt het maximale overbruggingskrediet het verschil tussen 90% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de netto schuldrest van uw bestaande hypotheek.
 • Dubbele woonlasten: Gezien de huidige situatie verwacht Obvion dat woningen langer te koop blijven staan. Vanuit onze (gezamenlijke) zorgplicht voor de klant verlengt Obvion daarom de periode van het onderbouwen van de dubbele woonlasten van zes naar twaalf maanden. Dit geldt per 26 maart 2020.
 • Wijzigt de situatie van de klant? Neem dan contact met Obvion op. Obvion kijkt dan naar een mogelijke oplossing. Het kan voorkomen dat Obvion nog aanvullende vragen stelt en hiervoor contact met u opneemt. Vanuit de gezamenlijke zorgplicht en verantwoordelijkheid bereiken we op deze manier een verantwoorde hypotheekverstrekking voor de klant.
 • Financiële stress beperken: melden bestaande klanten zich bij u met zorgen over de betaalbaarheid van hun hypotheek als gevolg van de Corona-problematiek? Dan helpen we u en de klant waar mogelijk graag. Laat uw klant daarom contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer: 088 1470 223.

19 maart 2020

 • Identificatie op afstand: Voor zover de Klant niet fysiek aanwezig is voor verificatie van diens identiteit, stemt Obvion ermee in dat op de volgende wijze invulling kan worden gegeven aan deze verplichting:
 1. Klant stort een bedrag van tenminste € 0,01 (1 cent) op uw bankrekening;
 2. U controleert of de betaling is ontvangen en afkomstig is van de betreffende klant, vanaf een op naam van de klant staande bankrekening bij een erkende bank;
 3. Klant zendt u daarnaast een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs;
 4. U vermeldt op de kopie van het identiteitsbewijs dat verificatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een girale overboeking;
 5. U stuurt Obvion een kopie van het identiteitsbewijs met de onder sub 4 genoemde vermelding.

 

Tulp Hypotheken

23 maart 2020

 • Wilt u in deze periode uw klant volledig digitaal helpen met het afsluiten van de hypotheek? Natuurlijk wil Tulp ondersteunen. Zo staat Tulp altijd een digitale handtekening toe. Stel: klant wil een hypotheek van € 350.000,- oversluiten. Waarde van de woning is € 450.000,-. Welke (digitale) documenten zijn dan nodig?
 1. Getekend rente-aanbod > dit mag ook met een digitale handtekening
 2. Legitimatie klant > dit mag door legitimatie via videocall
 3. Waardebepaling via Calcasa
 4. Inkomen via verzekeringsbericht UWV (IBL)
 5. Salarisstrook + kopie bijschrijving salaris
 6. Getekend definitief aanbod > ook dit mag met digitale handtekening
 7. (Bij bijvoorbeeld pensioen of echtscheiding zijn aanvullende stukken nodig)
 • Werktijdverkorting Bindende aanbiedingen zullen door Tulp niet worden ingetrokken. Bij dossiers in de acceptatiefase rekenen wij met het laatste bij ons bekende inkomen. Wij zullen in elke situatie ons uiterste best doen om de klant te helpen bij een verantwoorde kredietverstrekking.

19 maart 2020

 • Rente-aanbod hoeft niet ondertekend retour.
 • Advies op afstand.

Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het  toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:

 1. De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel.
 2. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier
 3. Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:
 • Dat de verificatie plaatsvind via Skype of Facetime;
 • Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;
 • De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;
 • De datum waarop de identiteit is vastgesteld;
 • De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.
 • Indien en zodra identificatie kan worden uitgevoerd met behulp van IDIN, wordt dit geacht voldoende waarborgen te bieden om de (potentiële) klanten te identificeren.

 

Vista Hypotheken

27 augustus 2021

De mogelijkheid van identificatie op afstand én digitaal ondertekenen stopt per 1 september aanstaande. Klanten dienen vanaf dat moment altijd fysiek te worden geïdentificeerd en met ‘natte handtekening’ de offerte te tekenen. Dit betekent dat de legitimatiebewijzen altijd origineel gezien moeten zijn. Voor zowel identificatie op afstand als digitaal ondertekenen is Vista Hypotheken bezig met een structurele oplossing omdat de tijdelijke werkwijze niet toekomstbestending is.

16 juli 2021

Vista Hypotheken volgt de onlangs aangepaste NVB richtlijnen. Dit betekent voor het Vista Hypotheken aanvraagtraject het volgende:

 • Geldigheid van inkomensstukken (werkgeversverklaring en loonstrook) gaat weer naar 3 maanden
 • Het coronaformulier vervalt
 • Geldigheid van de perspectiefverklaring gaat weer naar 6 maanden

7 mei 2021

 • De tijdelijke werkwijze met betrekking tot het digitaal ondertekenen (zie onderstaand) is verlengd tot 1 september 2021.
 • Dit geldt ook voor het toestaan van ‘adviseren op afstand’ waarbij de adviseur de klant via videoverbinding legitimeert en adviseert.

22 januari 2021

De Corona-crisis kan impact hebben op het inkomen en de bestendigheid van het inkomen van gezamenlijke klanten. Voor de adviseur en voor Vista Hypotheken als geldverstrekker is het meer dan ooit belangrijk om concreet inzicht te hebben in de eventuele (financiële) impact die dit op klanten kan hebben. Daarom introduceert Vista Hypotheken per 25 januari a.s. een ‘coronaformulier’ dat bij iedere aanvraag -waarbij sprake is van loondienst/flexibel inkomen- ingevuld dient te worden door de adviseur. Dit geldt voor zowel aanvragen met als zonder NHG.

Werkwijze

In het rente-aanbod staat het coronaformulier opgenomen als verplicht dossierstuk incl. een link (naar de Vista Hypotheken website). Het formulier is direct in te vullen, op te slaan en toe te voegen aan het dossier en via HDN te retourneren. 

12 november 2020

 • De tijdelijke werkwijze met betrekking tot het digitaal ondertekenen (zie onderstaand) is verlengd tot 1 mei 2021.
 • Dit geldt ook voor het toestaan van ‘adviseren op afstand’ waarbij de adviseur de klant via videoverbinding legitimeert en adviseert.

10 juli 2020

 • De tijdelijke werkwijze met betrekking tot het digitaal ondertekenen (zie onderstaand) is verlengd tot 1 oktober 2020.

25 mei 2020

 • Loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
 • Werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
 • Perspectiefverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
 • De nieuwe geldigheid van de dossierstukken geldt zowel bij vast, flexibel als tijdelijk inkomen
 • Controle op de geldigheid van bovenstaande dossierstukken is van toepassing op zowel nieuwe als al ingediende dossierstukken (lopende aanvragen)

20 april 2020

 • Digitaal ondertekenen bindend krediet aanbod (BKA): We hebben afgelopen weken regelmatig vragen gekregen of het mogelijk is een bindend aanbod digitaal te ondertekenen. We snappen dat het, door uitbraak van het coronavirus, lastig is voor sommige klanten om een bindend krediet aanbod met een natte handtekening te ondertekenen. Vanaf vandaag is het mogelijk om een bindend krediet aanbod digitaal te ondertekenen. De klant kan hiervoor gebruik maken van: Docusign, Ondertekenen.nl of Stiply. Bij digitale ondertekening is het van belang dat:
  • De identiteit van de ondertekenaar(s) wordt geverifieerd via SMS of IDIN (bij voorkeur via IDIN)
  • Uit het digitaal ondertekend BKA blijkt dat één van bovenstaande online dienstverleners is ingeschakeld  
  • Bewijslast van het proces (openen en ondertekening van het bindend krediet aanbod) van digitale ondertekening wordt toegevoegd aan je klantdossier
  • De audittral/transactiebon wordt toegevoegd aan je klantdossier
  • De klant expliciet toestemming geeft voor digitale ontvangst van de Algemene Voorwaarden en dit wordt vastgelegd in je klantdossier
 • Het proces bij digitale ondertekening van het bindend krediet aanbod ziet er – op hoofdlijnen – als volgt uit:
  • Je maakt een account aan bij Docusign, Ondertekenen.nl of Stiply 
  • Je uploadt het bindend krediet aanbod (incl. bijlagen) en voegt identiteitsverificatie toe
  • Je verstuurt het bindend krediet aanbod (incl. bijlagen) naar de klant
  • Klant krijgt de tijd om het bindend krediet aanbod (incl. bijlagen) door te nemen
  • Nadat je het bindend krediet aanbod (incl. bijlagen) hebt doorgenomen met je klant, kan de klant overgaan tot digitale ondertekening
  • Het gehele digitale traject wordt vastgelegd en je ontvangt hiervan een bevestiging
  • Verdere detailinformatie over de werkwijze van digitale ondertekening tref je aan op de websites van bovenstaande online dienstverleners. Bovenstaande werkwijze geldt tot uiterlijk 1 juli aanstaande. Wij onderzoeken de mogelijkheden om digitale ondertekening structureel mogelijk te maken.
 • Rente-aanbod: dit mag vanaf nu ongetekend door de klant worden geretourneerd (altijd via HDN). 

20 maart 2020

 • Met betrekking tot hypotheekverstrekking is ons uitgangspunt (met de huidige kennis) dat Vista Hypotheken haar acceptatiebeleid voor hypotheken op dit moment niet aanpast. Mocht dat wel gaan gebeuren dan leest u het in dit liveblog.
 • De uitbraak van het corona-virus kan negatieve impact hebben op de inkomenssituatie en financiële positie van uw klant. Dit geldt in het bijzonder wanneer uw klant werkzaam is in een sector die hard wordt getroffen, zoals de horeca. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige betaalbaarheid van de hypotheeklasten en kan voor u als adviseur aanleiding zijn op opnieuw in gesprek te gaan met de klant. Zo krijgt uw klant een goed en volledig beeld van de eventuele financiële gevolgen.
 • Vista krijgt momenteel veel vragen of het mogelijk is om offertes digitaal te ondertekenen. Volgende week volgt hier meer informatie over.
 • Vista geeft klanten de mogelijkheid om 3 maanden rente en/of aflossing uit te stellen. Omdat deze hulp wellicht niet direct nodig is, kan deze ook de komende maanden nog worden aangevraagd. Verwacht uw klant betalingsproblemen, neem dan contact op.
 • Meer informatie voor klanten die tijdelijk hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen: https://www.vistahypotheken.nl/coronavirus-update/.

19 maart 2020

 • Advies en identificatie op afstand:
 1. Voorafgaand aan de identificatie en verificatie op afstand heb je een kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant ontvangen en beoordeeld.
 2. Via een webcam wordt de klant met hetzelfde originele, geldige legitimatiebewijs in beeld gebracht. Je stelt de identiteit van de klantvast en verifieert deze zorgvuldig aan de hand van de vooraf ontvangen kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant; daarbij worden uiteraard uitsluitend door de Vista toegestane legitimatiebewijzen gebruikt.
 3. De ingevulde (identificatie)gegevens controleren en als deze gegevens niet juist en/of volledig zijn, deze te (laten) wijzigen of aan te (laten) vullen, zodat deze gegevens juist en volledig overeenkomstig op het aanvraagformulier zijn vastgelegd en voldoen aan het bepaalde in artikel 33 van de WWFT.
 4. Je vermeldt op de kleurenkopie van het originele, geldige identiteitsbewijs van de klant dat verificatie heeft plaatsgevonden door middel van identificatie op afstand en stuurt deze naar Vista.
 5. Je verstrekt op verzoek aanvullende relevante informatie met betrekking tot de verrichte identificatie.
 6. Deze werkwijze is van kracht tot 1 september 2020.
 7. Let op: execution only is en blijft NIET mogelijk. Er wordt altijd advies gegeven.
 8. Het is toegestaan koopaktes digitaal te ondertekenen. Dat geldt nog niet voor de offerte.

 

Woonnu

16 juli 2021

Met ingang van 16 juli draait Woonnu de COVID-19 maatregel dat inkomensstukken maximaal twee maanden oud mogen zijn weer terug. Vanaf nu zijn de inkomensstukken weer regulier drie maanden geldig. De perspectiefverklaring en de inkomensverklaring voor ondernemers zijn met ingang van vandaag weer zes maanden geldig. De geldigheidstermijnen van deze documenten zijn aangepast in het rentevoorstel en de statusoverzichten.
Ook is het met ingang van 16 juli niet meer nodig om de “Corona vragenlijsten voor loondienst en zelfstandigen” in te vullen en toe te voegen aan de bewijsstukken ter beoordeling van een hypotheekaanvraag.


6 april 2021

De Woonnu coronavragenlijst loondienst is gewijzigd. Het is niet meer nodig om drie tot zes maandtermijnen aan eigen middelen aan te tonen bij een inkomen uit tijdelijk dienstverband.

 

Woonfonds

7 mei 2020

Bestendig inkomen vaststellen op basis van actuele gegevens
Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 vinden wij het wenselijk dat op basis van meer actuele gegevens het ‘bestendig inkomen’ wordt vastgesteld. Om dit te waarborgen hanteren wij een maximale geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en de salarisstrook. Ook vragen wij dat deze gegevens tenminste van na 12 maart 2020 zijn.

Met deze aanpassingen wordt het acceptatiebeleid voorspelbaarder en duidelijker. Dit helpt klanten om ook in deze onzekere tijden duidelijkheid te krijgen.

Deze werkwijze is van tijdelijke aard
De werkwijze treedt inwerking vanaf bij voorkeur 6 mei 2020, maar in ieder geval vanaf 11 mei 2020. Dit geldt voor nieuwe offertes uitgebracht tot en met 30 juni 2020. Indien noodzakelijk kan deze periode verlengd worden.

Algemene uitgangspunten bij het vaststellen van het inkomen

 • Met iedere klant wordt in het adviesgesprek besproken of de corona-crisis impact heeft op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten;
 • Sectoren of branches worden niet op voorhand uitgesloten;
 • Er wordt een maatwerkaanpak op individueel klantniveau gehanteerd als dit passend is voor betreffende klantsituatie;
 • De aanwezigheid van een tweede inkomen of een spaarbuffer wordt meegewogen in de beoordeling;
 • De impactbepaling van de corona-crisis op de klant wordt besproken, en zo nodig vastgelegd;
 • Deze uitgangspunten en onderstaande werkwijzen worden toegepast op het bestendig inkomen bij zowel leningen zonder NHG als leningen met NHG.

Beoordeling van het inkomen
De beoordeling van het inkomen is afhankelijk van het type inkomen wat een hypotheekaanvrager heeft. Onderstaand de vier inkomenstypen en bijbehorende werkwijzen voor vaststelling van het inkomen. Om te borgen dat we werknemers beoordelen op basis van een actuele situatie is de geldigheidsduur van een werkgeversverklaring of perspectiefverklaring ingekort.

Onderstaande werkwijze wordt voor nieuwe offertes uiterlijk vanaf 11 mei 2020 gehanteerd. Het is een tijdelijke wijziging tot en met 30 juni 2020. Indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd.

a) Inkomens uit vast dienstverband en vaste inkomenscomponenten

 • Een vast dienstverband wordt in veel gevallen niet acuut getroffen door Corona, mede vanwege overheidsmaatregelen;
 • Het inkomen wordt hier als regulier vastgesteld;
 • Een werkgeversverklaring is altijd verplicht, behalve bij vaststellen van inkomen via IBL (/Handig);
 • Een werkgeversverklaring en salarisstrook zijn op offertedatum maximaal acht weken oud, en dateren tenminste van na 12 maart 2020.

b) Inkomen uit flexibel of tijdelijke dienstverband

 • Een werkgeversverklaring, of een document van gelijke strekking inzake voortzetting dienstverband en voornemens tot ontslag, is verplicht ook bij gebruik van IBL (/Handig);
 • Een werkgeversverklaring en salarisstrook zijn offertedatum maximaal acht weken oud, en dateren tenminste van na 12 maart 2020;
 • Indien er geen intentieverklaring wordt afgegeven door de werkgever wordt enkel o.b.v. maatwerk geaccepteerd;
 • De tooling van de arbeidsmarktscan is aangepast waardoor deze ingezet kan blijven worden, de uitkomst van de arbeidsmarktscan is maximaal acht weken oud en dateert tenminste van na 12 maart 2020.

c) Uitzendkrachten niet in vast dienstverband

 • Een perspectiefverklaring is op offertedatum maximaal acht weken oud, en dateert tenminste van na 12 maart 2020. Dit gaat om of een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring.

d) Inkomen uit onderneming

 • Aanbieders die werken met rekenexperts passen het Toetskader NHG met Coronavragen toe of stellen via de rekenexperts aanvullende vragen van gelijke strekking;
 • Aanbieders die zelf een Inkomensverklaring opstellen passen het Toetskader NHG met Coronavragen toe of stellen aanvullende vragen van gelijke strekking;
 • Voor zowel de NHG als niet-NHG dossiers wordt de beantwoording van de aanvullende vragen vastgelegd in het klantdossier.

7 april 2020

1 april 2020

 • Renteaanbod, garantieverklaring, Informatief Aanbod (IA)
  Het IA mag ongetekend door de klant worden geretourneerd. Vanwege technische en procesmatige redenen moet u het IA wel blijven aanleveren via HDN (DA/DX) binnen de toepasselijke standaardtermijn van 2 of 3 weken. Als u het IA niet per HDN terugstuurt binnen de toepasselijke 2 of 3 weken termijn zal het IA vervallen. Retournering van het IA via een e-mail is helaas niet mogelijk, e-mails worden ook niet in behandeling genomen.
 • Verruiming tekentermijn Hypotheekaanbod, Bindend Krediet Aanbod (BKA)
  Het BKA moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de toepasselijke standaard 2 of 3 weken termijn. Het BKA moet wel binnen de geldigheidsduur van de offerte en minimaal 3 dagen voor passeren van de hypotheek worden aangeleverd.
 • Digitale handtekening
  Ook het regime voor (digitale) ondertekening van het BKA wordt versoepeld. Daarbij geldt (in lijn met het IA), dat de BKA’s via HDN (DA/DX) moeten worden aangeleverd. BKA’s die per e-mail worden toegezonden, worden niet in behandeling genomen.
  Onder een digitale handtekening verstaan wij in deze periode alle mogelijke manieren om een handtekening op het BKA te krijgen/zetten. Hieronder vallen o.a. de volgende methodes:
  • het ‘knippen’ en ‘plakken’ met bijvoorbeeld ‘Adobe’;
  • het kopiëren van de handtekening;
  • het schrijven van de handtekening met hulp van de computermuis;
  • het gebruik van één van de digitale ondertekening diensten (zoals Validsign, Ondertekenen.nl, Stiply, etc.)
   Ondanks dat Woonfonds deze digitale handtekeningen niet kan verifiëren, zullen deze handtekeningen wel door Woonfonds worden geaccepteerd. Vanwege de verminderde bewijskracht van dit soort ondertekeningen is een goede dossiervorming extra van belang. Wij vragen hiervoor extra aandacht om dit te waarborgen.  

   Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot eind april. Als blijkt dat het gebruik van deze aanpassingen door omstandigheden moet worden verlengd, dan zullen we dat doen en u daarvan op de hoogte stellen. Uiteraard kan de huidige werkwijze (“natte” handtekeningen en retournering per HDN) onverminderd worden toegepast.
 • Identificatie op afstand
  Identificatie op afstand is toegestaan. Voor acceptatie betekent dit dat er blijvend gecontroleerd wordt of op de kopie legitimatie een paraaf en “voor gezien” van de adviseur staat.
 • Identificatie bij advies
  Als er geen fysiek contact is tussen de adviseur en de (potentiële) klant dan is het toegestaan om de identificatie als volgt vast te stellen:
 • De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel.
 • Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier
 • Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:
  • Dat de verificatie plaatsvindt via Skype of Facetime;
  • Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;
  • De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;
  • De datum waarop de identiteit is vastgesteld;
  • De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

25 maart 2020

 • Klanten van Woonfonds die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruikmaken van uitstel van betaling tot drie maanden. Door dit uitstel hoeven klanten tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Door de betalingen naar een later tijdstip te verplaatsen is de kans groter dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen. 

 

Dit overzicht is informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. FlexFront doet haar uiterste best beleidswijzigingen van geldverstrekkers zo snel en duidelijk mogelijk weer te geven. Uiteindelijk bepalen geldverstrekkers welk beleid van toepassing is.

 

TIPS

26 juni 2020

 • NHG verlengt coronamaatregel Woonlastenfaciliteit. Het tijdelijk vereenvoudigen van de aanvullende borgtocht – de Woonlastenfaciliteit – is een van de middelen die NHG heeft ingezet als gevolg van de coronacrisis. Gezien de huidige marktomstandigheden heeft NHG besloten om deze tijdelijke regeling met drie maanden te verlengen. De Woonlastenfaciliteit (WLF) houdt in dat de borgstelling verruimd wordt ter hoogte van de oplopende betalingsachterstanden. Hierdoor kan een klant een moeilijke financiële periode overbruggen, zodat de woning kan worden behouden. Deze faciliteit kan tijdelijk toegepast worden zonder een betaalbaarheidstoets uit te voeren, en er kan niet alleen een aanvullende borgtocht verkregen worden voor betalingsachterstanden, maar ook voor de maandlasten van de hypotheek die niet door de klant kunnen worden betaald en waarvoor met de klant een betalingsregeling wordt getroffen.

 

 

 

 

 

 

 

 • U als deskundige kunt uw klanten mogelijk enige rust geven door hen te informeren en te laten weten dat u hen met raad en daad zal bijstaan indien zij door de coronacrisis toch in de problemen komen. Hypotheek Visie heeft hiervoor een model tekst ter beschikking gesteld die u kunt downloaden. De tekst is neutraal en geschreven vanuit de positie van de adviseur. U mag de tekst naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken. Klik hier om de gratis tekst te downloaden  (Bron: nieuwsbrief Bureau DFO)