Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
dinsdag, 12 januari 2021 15:44

Goed nieuws! De hypotheekgids 2021 van MUNT is nu beschikbaar.

Acceptatiegids MUNT Hypotheken januari 2021

 

Hieronder leest u alle wijzigingen:  
 
Hypothecaire inschrijvingen met NHG (pagina 19)
Er is geen maximum meer aan het aantal inschrijvingen met NHG.

Overlijden (pagina 19)
Bij overlijden van de partner van een MUNT klant is er geen aflosvergoeding verschuldigd, indien de aflossing plaatsvindt uit een uitkering die gedaan wordt in verband met dat overlijden. Dit geldt ook als de partner geen klant is van MUNT.

Zuiver oversluiten wordt mogelijk op basis van werkelijke lasten (pagina 24)
Indien de klant zuiver oversluit naar MUNT Hypotheken kan dat op basis van de werkelijke lasten.

Simpel Overstap Hypotheek gaat op in de MUNT Hypotheek (pagina 24)
MUNT Hypotheken wil het altijd simpel maken en houden. Dus vanaf nu zal er bij het aanvragen van een MUNT hypotheek gelijk bepaald worden of de klant binnen de voorwaarden van simpel overstappen valt. Is dat zo? Dan ontvangt u en de klant de verkorte stukkenlijst. Daarnaast is het mogelijk om verschillende zaken te combineren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij een zuivere oversluiting op werkelijke lasten ook gebruik gemaakt kan worden van een modelwaarderapport.

Tijdelijk inkomenstekort door verschil in AOW ingangsdatum (pagina 26)
Voor alle aanvragen, zowel NHG als niet-NHG, staat MUNT toe dat er voor de periode van het tekort (dit is de periode tussen datum AOW oudste leningnemer en datum AOW jongste leningnemer) wordt getoetst op werkelijke last. Voorwaarde hierbij is wel dat er niet meer dan 10 jaar verschil mag zitten tussen de oudste en jongste aanvrager.

Nationaliteit en verblijfstatus (pagina 30)
Door de Brexit hebben ook Britten een verblijfsdocument nodig, want de Britten zijn geen EU-burgers.

Werkgeversverklaring (pagina 32)
Vanaf 01-01-2021 is er sprake van een nieuw NHG model van de werkgeversverklaring. In het nieuwe model kan bij de intentieverklaring aangegeven worden of er sprake is van een tijdelijke verlenging.

Aantonen pensioeninkomen (pagina 42)
Om een reeds ingegaan pensioen aan te tonen, heeft de klant nu een keuze:
1. een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl aanleveren of 
2. de jaaropgave(s) van de uitkerende instantie.

Studieleningen DUO  (pagina 44)
Vanaf 1 januari 2021 wordt de wegingsfactor afhankelijk van het gemiddelde rentepercentage in de laatste 5 jaar. Dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

NHG meerdere panden  (pagina 45)
Het bezit van meerdere panden is voor NHG toegestaan als de lasten van deze panden conform de normen voor consumptief krediet volledig passen binnen de acceptatietoets. Voorheen was het bezit van meerdere woningen, anders dan het overbruggingspand, voor NHG uitgesloten.

VVE (pagina 49)
Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsregeling vervallen. Reservering is nu verplicht.

Energiezuinige woning en energiebesparende voorzieningen (pagina 53)
Per 1 januari 2021 zijn de definities van een energiezuinige woning en energiebesparende voorzieningen aangepast.

Rente-aanbod hoeft niet meer retour (pagina 62)
Binnenkort (verwachting 8 februari) is het niet meer nodig om het renteaanbod retour te sturen. Dit maakt het aanvraagproces nog eenvoudiger.