Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

De doorlooptijden zijn als onderstaand onderverdeeld:

  • aanvragen en uitbrengen rente-aanbod
  • beoordeling complete dossiers


Spoedverzoeken

Wij krijgen begrijpelijk veel verzoeken om aanvragen als spoeddossier te behandelen. Helaas is het door de enorme drukte in de meeste gevallen niet mogelijk om spoedverzoeken te honoreren.

In de volgende situaties kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt en wel spoed worden verleend:

  • Als het dossier binnen 5 dagen moet passeren.
  • Als de ontbindende voorwaarden binnen 5 dagen definitief verlopen en al eerder verlengd zijn maar niet nogmaals te verlengen zijn. Hier vereisen de geldverstrekkers bewijs, ondertekend door de verkopende partij, waaruit blijkt dat de ontbindende voorwaarden niet meer verlengd kunnen worden.
  • Uitzondering: bij Argenta aanvragen geldt dat verlopende ontbindende voorwaarden geen reden voor spoed zijn voor finaal akkoord.

Heeft u een spoedverzoek dat volgens u binnen bovenstaande criteria valt, mail uw verzoek naar intermediairservicedesk@flexfront.nl voorzien van een goede onderbouwing en de bewijsstukken. Wij doen ons uiterste best voor uw klant en voor duizenden andere klanten maar kunnen, hoe graag wij dat ook willen, helaas geen garantie geven dat dit lukt.
 

Onderstaand onze actuele verwerkingstijd

Aanvragen en rente-aanbod
Argenta 1 werkdag
Centraal Beheer 1 werkdag
Clarian Wonen 1 werkdag
HollandWoont 1 werkdag
Hypotrust 1 werkdag
IQWOON 1 werkdag
Lloyds Bank 1 werkdag
Lot Hypotheken 1 werkdag
MUNT Hypotheken 1 werkdag
NIBC Direct 1 werkdag
Robuust 1 werkdag
Tulp Hypotheken 1 werkdag
Vista Hypotheken 1 werkdag
Woonnu 1 werkdag

 

Beoordeling compleet en correct aangeleverde dossiers
De doorlooptijd is de som van beiden Eerste beoordeling  Tweede beoordeling
Argenta 14 werkdagen

8 werkdagen*/**

Centraal Beheer 14 werkdagen

8 werkdagen*/**

Clarian Wonen 14 werkdag 2 werkdagen*/**
HollandWoont 14 werkdagen

2 werkdagen*/**

Hypotrust 14 werkdagen

4 werkdagen*/**

IQWOON 14 werkdagen

2 werkdagen*/**

Lloyds Bank 4 werkdagen 2 werkdagen
Lot Hypotheken 3 werkdagen*** 1 werkdag
MUNT Hypotheken 7 werkdagen 1 werkdag
NIBC Direct 1 werkdag 3 werkdagen
Robuust 14 werkdagen

4 werkdagen*/**

Tulp Hypotheken 1 werkdag 1 werkdag
Vista Hypotheken 14 werkdagen

2 werkdagen**

Woonnu 1 werkdag 2 werkdagen

* Beoordelen van zakelijke cijfers + 4 werkdagen, mutaties voor bestaande klanten + 2 werkdagen

** Beoordeling Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid + 10 werkdagen

*** Lot Hypotheken naar 3 werkdagen als gevolg van een systeemverstoring bij Stater