FAST inlog adviseur | contact

Whitepapers geven inzichten in belangrijke onderwerpen die de hypotheekmarkt raken. Met uiteenlopende onderwerpen willen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de branche, binnen FlexFront en bij onze geldverstrekkers, maar die altijd gericht zijn op de praktijk.

 

MUNT Hypotheken | Whitepaper | Scheiden

Aan het begin van de crisis zijn er allerlei berichten over een mogelijke scheidingsgolf verschenen in het nieuws. MUNT Hypotheken was benieuwd of het klopt dat de coronacrisis meer druk zet op relaties en mogelijk ook tot meer scheidingen kan leiden. ‘Uit elkaar gaan’ heeft helaas vaak financiële consequenties. Daarom vindt MUNT het zo belangrijk om te kijken in hoeverre dit thema nou echt speelt onder Nederlanders met een hypotheek. MUNT Hypotheken wil op deze wijze het bewustzijn rond belangrijke thema’s in het leven van een klant vergroten. MUNT Hypotheken wil er in goede, maar ook in slechte tijden zijn voor de klant en voor de hypotheekadviseur.
 

MUNT Hypotheken | Whitepaper | Werkloosheid

MUNT Hypotheken is zich ervan bewust dat het corona virus veel Nederlanders raakt. Onder die Nederlanders zijn veel mensen met een hypotheek en die hebben verplichtingen. Het zijn verplichtingen die mogelijk onder druk kunnen komen door scenario’s zoals een pandemie en werkloosheid. Om die reden heeft MUNT Hypotheken besloten om zomer 2020 onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van werkloosheid op mensen met een hypotheek. MUNT Hypotheken hoopt zodoende te werken aan het vergroten van bewustzijn rond dit soort belangrijke thema’s. Dit onderzoek is onderdeel van die missie.


Lloyds Bank | Whitepaper | Onderhoud en nazorg

De pitstraat is de plaats waar veel Formule 1 races beslist worden. Met financiële adviezen is het niet veel anders. De adviseur kan nog zo een goed advies uitbrengen. Als de interne organisatie niet functioneert, dan verliest de klant het vertrouwen in het kantoor en daarmee ook in de adviseur. Commercieel medewerkers vervullen net als de monteurs in de pitstraat een cruciale rol in het advies- en bemiddelingsproces. Het initiatief om commercieel medewerkers extra profiel te geven en waar mogelijk instrumenten aan te reiken waarmee zij hun kennis en vaardigheid kunnen vergroten, heeft dan ook de volledige steun van Lloyds Bank. In deze vaknotitie geeft Lloyds Bank een samenvatting van de inhoud van de workshop.
 

Lloyds Bank | Whitepaper | Actief Klantbeheer bij hypotheken

Lloyds Bank organiseert periodiek klankbordgesprekken. Voor deze gesprekken worden financieel adviseurs uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vaak één thema centraal gesteld. Adviseurs en medewerkers van Lloyds Bank bespreken het onderwerp en kijken waar deelnemers iets van elkaar kunnen leren en waar mogelijkheden worden gesignaleerd om de processen in de driehoek consument, adviseur en aanbieder te verbeteren. In februari 2023 vond een klankbordgesprek plaats met als thema ‘Actief klantbeheer in het kader van hypotheekbemiddeling’. In deze notitie is een samenvatting opgenomen van hetgeen tijdens deze bijeenkomst is besproken.