FAST inlog adviseur | contact

FlexFront wil graag continu de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. Uw mening is daarom van groot belang. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dit graag van u.

Bent u consument?
Dan kunt u eerst uw klacht met uw adviseur te bespreken. Uw adviseur is uw eerste aanspreekpunt en kan mogelijk de klacht zelf al met u oplossen. Als uw klacht toch betrekking heeft op onze dienstverlening, dan kan uw adviseur namens u de klacht bij ons indienen. Komt u er niet uit met uw adviseur? Dan kunt u alsnog uw klacht bij ons indienen via [email protected].

Bent u adviseur?
In dat geval verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure.

We ontvangen uw klacht bij voorkeur per mail via [email protected].

U mag uw klacht ook per post sturen. Ons adres is:
FlexFront B.V.
T.a.v. afdeling Risk & Compliance
Postbus 240
3600 AE Maarssen

U ontvangt uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, of eerder als mogelijk, een ontvangstbevestiging. De brief wordt gestuurd op dezelfde manier als dat wij de klacht hebben ontvangen. Heeft u per e-mail uw klacht gestuurd? Dan krijgt u een reactie per e-mail terug. Heeft u per post uw klacht ingediend? Dan zullen wij een brief sturen.

Ons uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht uiterlijk binnen twee weken door ons is afgewikkeld. Wij zullen ons onderbouwde standpunt schriftelijk aan u mededelen. Lukt het niet om binnen deze twee weken te reageren? Dan laten wij u dat op tijd weten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan heeft u het recht om binnen 3 maanden na ontvangst van ons standpunt een klacht in te dienen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening, kortweg: Kifid. Hoe u dit moet doen kunt u lezen op hun website: www.kifid.nl

FlexFront is bij Kifid geregistreerd onder nummer 300.013909