FAST inlog adviseur | contact

Elke eerste week van de maand maken we de rekening courant op van de dossierkosten die de voorgaande maand zijn geboekt. Zodra de specificatie klaar staat in uw persoonlijke omgeving ziet u bij het inloggen in ons systeem een aankondiging met informatie over het incasseren van de maandfactuur.

Het rekening courant saldo schrijven we in week 2 van de aansluitende maand automatisch van uw rekening af conform de afspraken die met u gemaakt zijn en zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Heeft u vragen over de specificatie, neemt u dan contact op met een van onze accountmanagers. U stuurt hiervoor een e-mail naar [email protected] met vermelding van het dossiernummer en uw vraag.

Per 1 januari 2018 hanteert FlexFront het loyaliteitsprogramma. De uitleg over dit programma vindt u hier. Elk half jaar ontvangt u van ons een bevestiging in welke loyaliteitsklasse u het komend half jaar terecht komt. Deze klasse heeft invloed op de hoogte van de dossierprijs.

De dossierkosten in uw rekening courant zijn als volgt opgebouwd:

  Basis
Brons
Zilver
Goud
Totaalbedrag t/m aanvraag € 75 € 75 € 75 € 75 *
Totaalbedrag t/m rente-aanbod uitgebracht € 125 € 125 € 125 € 125 **
Totaalbedrag t/m rente-aanbod getekend retour * € 225 € 225  € 225 € 199 ***
Totaalbedrag t/m finaal akkoord € 325 € 275 € 250 € 199

Krediet technische mutaties

(o.a. hoofdelijke aansprakelijkheid en omzettingen)

€ 250 € 250 € 250 € 250
* Voor geldverstrekkers die geen getekend rente-aanbod retour verlangen, hanteren we dit tarief bij completering van het dossier.
 
Toelichting:
*De kosten van het indienen van een aanvraag bedragen € 75.
**Zodra het rente-aanbod is uitgebracht, worden de dossierkosten verhoogd naar een bedrag van €125, ongeacht of u het rente-aanbod getekend retourneert.
*** Als het dossier wordt beëindigd in de acceptatiefase (rente-aanbod is getekend retour gekomen maar dossier wordt niet geaccepteerd op basis van de aangeleverde stukken) bedragen de dossierkosten €225 in de loyaliteitsklassen basis, brons en zilver. In loyaliteitsklasse goud bedragen de dossierkosten dan €199.