inloggen adviseur | contact

Elke eerste week van de maand maken we de rekening courant op van de dossierkosten die de voorgaande maand zijn geboekt. U ontvangt een e-mail zodra de specificatie voor u klaar staat op mijnflexfront.nl. Zodra u bent ingelogd, ziet u aan de linkerkant onder het kopje Financieel ‘Rekening Courant’ staan. Als u daarop klikt, krijgt u het overzicht van uw rekening courant. Bij ‘Maand’ kunt u de betreffende dossiers van die maand inzien.

Het rekening courant saldo schrijven we in week 2 van de aansluitende maand automatisch af van uw rekening, conform de samenwerkingsovereenkomst.

Heeft u vragen over de specificatie, neemt u dan contact op met onze servicedesk. U stuurt hiervoor een e-mail naar servicedesk@flexfront.nl met vermelding van het dossiernummer en uw vraag.

 

De dossierkosten in uw rekening courant zijn als volgt opgebouwd:

Dossieractie Bedrag Cumulatief
Aanvraag beoordelen € 75 € 75 *
Rente-aanbod uitgebracht € 50 € 125 **
Rente-aanbod geaccepteerd (getekend retour) € 100 € 225 ***
Dossier Finaal Akkoord € 100 € 325 ****
Toelichting:
* De kosten van het indienen van een aanvraag bedragen € 75.
** Zodra het rente-aanbod is uitgebracht, worden de dossierkosten verhoogd naar een bedrag van €125, ongeacht of u het rente-aanbod getekend retourneert.
*** Als het dossier wordt beëindigd in de acceptatiefase (rente-aanbod is getekend retour gekomen maar dossier wordt niet geaccepteerd op basis van de aangeleverde stukken) bedragen de dossierkosten €225.
**** Dossier is Finaal Akkoord, de dossierkosten bedragen € 325. U kunt in aanmerking komen voor € 25 korting als uw dossier voldoet aan de efficiëntie regeling.

 

Efficiëntie regeling

Een dossier wordt inhoudelijk beoordeeld zodra alle documenten aanwezig zijn en het dossier de volgende status heeft bereikt: “Alle benodigde documenten ontvangen”. (In dat geval heeft elk document de status “beoordelen” in de documentenlijst.)

De efficiëntie regeling is van kracht wanneer een dossier in één zending compleet en correct bij ons is binnen gekomen. De efficiëntie korting bedraagt € 25 waardoor de dossierkosten voor het betreffende dossier verlaagd worden van € 325 naar € 300, zodra het dossier finaal akkoord is bevonden.