FAST inlog adviseur | contact

Loyaliteitsprogramma

Een loyale samenwerking komt ten goede aan een efficiënt acceptatieproces. Het acceptatieproces is gebaat bij correcte documentaanlevering, loyale samenwerking per geldverstrekker-specialistenteam en een korte doorlooptijd. U heeft invloed op deze drie pijlers en wanneer u deze pijlers effectief inzet, scheelt dit tijd en kosten in het acceptatieproces. Dit efficiëntievoordeel geven we u graag terug.

In de basisklasse betaalt u onze standaard dossierprijs van € 325 (van aanvraag t/m finaal akkoord). Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar het tarievenoverzicht 2024. U kunt doorgroeien naar drie loyaliteitsklasses waarmee u een korting op de dossierprijs bewerkstelligt. Elk half jaar wordt opnieuw de loyaliteitsklasse bepaald op basis van de dossierkwaliteit van de voorgaande periode. De nieuwe dossierprijs gaat in vanaf het eerste dossier dat wordt aangeboden na het bepalen van de nieuwe loyaliteitsklasse. De klasse waarin uw kantoor start is gebaseerd op de kwaliteitsresultaten van de huidige samenwerking.

  Basis
Brons
Zilver
Goud
Totaalbedrag t/m aanvraag € 75 € 75 € 75 € 75
Totaalbedrag t/m rente-aanbod uitgebracht € 125 € 125 € 125 € 125
Totaalbedrag t/m rente-aanbod getekend retour * € 225 € 225 € 225 € 199
Totaalbedrag t/m finaal akkoord € 325 € 275 € 250 € 199

Krediet technische mutaties

(o.a. hoofdelijke aansprakelijkheid en omzettingen)

€ 250 € 250 € 250 € 250

* Voor geldverstrekkers die geen getekend rente-aanbod retour verlangen, hanteren we dit tarief bij completering van het dossier.

Spelregels

  • Bedragen zijn vrijgesteld van BTW en gelden per aanvraag en voor al onze aanbieders.
  • De kosten worden in rekening courant verhouding geboekt en in week 2 van de aansluitende maand automatisch geïncasseerd.
  • Per dossier is een factuur beschikbaar om te overhandigen aan uw klant.
  • Elk half jaar wordt op basis van de dossierkwaliteit en voorwaarden per loyaliteitsklasse bepaald in welke klasse u het aansluitende half jaar wordt ingedeeld.

 

Brons
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste drie geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 28 dagen. Het percentage van het aantal documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 80%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u een dossierkorting van € 50 en betaalt u maximaal € 275 (van aanvraag t/m finaal akkoord).

Zilver
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste vier geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 21 dagen. Het percentage van het aantal documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 85%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u een dossierkorting van € 75 en betaalt u maximaal € 250 (van aanvraag t/m finaal akkoord).

Goud
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste vijf geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 14 dagen. Het percentage van het aantal documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 90%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u een dossierkorting van € 126 en betaalt u maximaal € 199 (van aanvraag t/m finaal akkoord). 

Wij gaan uit van het gemiddelde per criterium over alle dossiers in een betreffende periode van zes maanden.

 

Drie pijlers

Het loyaliteitsprogramma is gebaseerd op drie pijlers:

 

1. Breedte aanbod 

Het aantal geldverstrekkers waarvoor binnen een periode van zes maanden een hypotheekdossier ook finaal akkoord komt. Door voor meerdere geldverstrekkers met elkaar samen te werken leren we elkaar beter kennen, wat ten gunste komt van de kwaliteit en doorlooptijd van de dossiers van uw klanten. 

FlexFront werkt voor de volgende geldverstrekkers:

Aanbieders Volmacht:

Aanbieders zonder volmacht

 

2. Documenten FTR 

Het percentage documenten dat in een keer goed wordt aangeleverd binnen alle dossiers van u die finaal akkoord zijn gekomen. De aanlevering van documenten blijft een tijdrovend en soms frustrerend proces. Met FAST gaan wij u hierbij helpen. Allereerst verschaffen wij een inzicht welke documenten het meeste op en neer gaan tussen klant – adviseur – serviceprovider – geldverstrekker. Door dit inzicht per kantoor te bieden, wordt het verbeteringspotentieel zichtbaar.

Door gebruik te maken van de door FlexFront ontwikkelde infotorials kunt u meer te weten komen hoe de documenten het beste aangeleverd kunnen worden. Momenteel zijn er 9 infotorials in de kennisbank van FAST te vinden, indien nodig volgen er meer. Deze informatie is ook per adviseur ter beschikking.

 

3. Dossier doorlooptijd 

De doorlooptijd in (reguliere) dagen vanaf aanvraagdatum t/m eerste akkoord. Aanvragen voor nieuwbouw worden voor dit criterium buiten beschouwing gelaten.

 

Criteria

U dient aan alle voorwaarden van de betreffende loyaliteitsklasse te voldoen, alvorens u in een andere loyaliteitsklasse wordt ingedeeld. Elk half jaar wordt op basis van de dossierkwaliteit en voorwaarden per loyaliteitsklasse bepaald in welke klasse u het aansluitende half jaar wordt ingedeeld.

  Basis
Brons
Zilver
Goud

Breedte aanbod

Aantal geldverstrekkers (GV)

- Tenminste 3 GV Tenminste 4 GV Tenminste 5 GV

Dossier doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd per dossier

- Maximaal 28 dagen Maximaal 21 dagen Maximaal 14 dagen

Documenten FTR

Percentage documenten in een keer goed

- Tenminste 80% Tenminste 85% Tenminste 90%
Totaalbedrag t/m finaal akkoord * € 325 € 275 € 250 € 199

* Tarieven 2023

 

FAST: Efficiënte verwerking voor optimale klanttevredenheid                                  

FAST is een verwerkingssysteem dat in eigen beheer door FlexFront Groep is ontwikkeld. Het stelt u (en uw klant) in staat elk dossier optimaal te volgen en verschaft u bovendien informatie waardoor het acceptatieproces wordt geoptimaliseerd. Een juist gebruik van FAST zorgt voor een substantiële tijdswinst waardoor uw klant sneller antwoord krijgt en u een lagere dossierprijs betaalt.

 

Hoe werkt FAST?

Raadpleegt u voor het eerste gebruik de FAST handleiding. Een nieuw systeem is altijd even wennen en daarom hebben we alvast wat vragen voor u beantwoord in de FAST Veel gestelde vragen. Zijn er nog steeds onduidelijkheden neemt u dan contact op via 030 600 5120, optie 2 of mailt u naar [email protected]

 

Meer informatie over een samenwerking vindt u onder:

Samenwerken