Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
Aanbieders
WelThuis
Levensrente
Startershypotheek
Digithuis
Argenta
Leef Hypotheek
Clarian
HollandWoont
Comfort Profijt
Elan Plus
Vrij Leven
Woon Bewust
IQWOON
Lloyds Bank
Lot Hypotheken
MUNT Hypotheken
NIBC Direct Hypotheek & NIBC Direct Extra
Obvion
Robuust
Compleet Hypotheek
Vista
Woongenot
Woonnu
Algemeen
€ 100.000, marktwaarde kleiner dan € 100.000 alleen met NHG
€ 25.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% MW, 106% MW met energiebesparende voorzieningen
100% van de marktwaarde
Mogelijk tot 106% van de marktwaarde
Conform NHG
Maximaal 50% van de marktwaarde (geen einddatum looptijd)
100% MW, max. 50% aflossingsvrij
90 dagen / 150 dagen
15 dagen
0,005% per dag, uitsluitend als op passeerdatum de marktrente hoger is dan de offerterente
1% alleen als bindend aanbod door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Mogelijk, na aanlevering recent taxatierapport
Automatisch
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden, verduurzaming = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden zonder rentevergoeding; Verduurzaming niet mogelijk
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1% / Verduurzaming geen 1% afslag
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk
Omzettingskosten € 200
€ 100.000
€ 25.000
€ 10.000
€ 500.000
50% MW (werkelijke lasten toets)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Altijd geheel aflossingsvrij
50% MW (werkelijke lasten toets)
90 dagen / 150 dagen
15 dagen
0,005% per dag, uitsluitend als op passeerdatum de marktrente hoger is dan de offerterente
1% alleen als hypotheekofferte door de klant geaccepteerd is
Nee
De rente blijft ongewijzigd, zolang de langstlevende in de woning woont
n.v.t.
n.v.t.
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Niet mogelijk
Niet mogelijk
n.v.t.
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden zonder rentevergoeding; Verduurzaming niet mogelijk
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1%
ORV niet verplicht
n.v.t.
Mogelijk
Omzettingskosten € 200
€ 100.000, marktwaarde kleiner dan € 100.000 alleen met NHG
€ 25.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% MW, 106% MW met energiebesparende voorzieningen
100% MW, 106% MW met energiebesparende voorzieningen
Mogelijk tot 106% van de marktwaarde
Conform NHG
n.v.t.
n.v.t.
90 dagen / 150 dagen
15 dagen
0,005% per dag, uitsluitend als op passeerdatum de marktrente hoger is dan de offerterente
1% alleen als hypotheekofferte door de klant geaccepteerd is
Nee
Niet mogelijk
Mogelijk, na aanlevering recent taxatierapport
Automatisch
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden, verduurzaming = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden zonder rentevergoeding; Verduurzaming niet mogelijk
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1% / Verduurzaming geen 1% afslag
ORV niet verplicht
n.v.t.
Mogelijk
Omzettingskosten € 200
€ 100.000
€ 25.000
€ 10.000
€ 1.000.000
80% MW, 86% MW met energiebesparende voorzieningen
80% MW, 86% MW met energiebesparende voorzieningen
Mogelijk tot 86% van de marktwaarde
Conform NHG
Maximaal 50% van de marktwaarde (geen einddatum looptijd)
100% MW, max. 50% aflossingsvrij
90 dagen / 90 dagen
15 dagen
0,005% per dag, uitsluitend als op passeerdatum de marktrente hoger is dan de offerterente
1% alleen als hypotheekofferte door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Mogelijk, na aanlevering recent taxatierapport
Automatisch
Maximaal 10% per leningdeel/jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden, verduurzaming = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden zonder rentevergoeding; Verduurzaming niet mogelijk
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1% / Verduurzaming geen 1% afslag
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk
Omzettingskosten € 200
€ 100.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 1.000.000 (incl. de overbrugging)
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Mogelijk, alleen verruiming op LTI, zie gids p. 5/35
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Geldigheid offerte: 4 + 8 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA) Annuleringskosten: € 500 bij getekende verlenging
3 weken
N.v.t.
€ 500 alleen bij getekende verlenging
Ja, alleen gedurende de standaard geldigheid van 4 maanden. Na 4 maanden wordt de rente vastgezet
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of Calcasa desktop taxatie ( https://www.argenta.nl/hypotheek/calcasa)
Automatisch bij extra aflossing van minimaal € 500
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar of voor het bedrag van de gerealiseerde overwaarde.
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
24 maanden
2 x 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente (na verlengen is er geen rentevergoeding meer)
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
Minimaal € 90.000 zowel NHG als niet-NHG
Minimaal € 25.000 zowel NHG als niet-NHG
€ 5.000
€ 1.000.000 (incl. de overbrugging)
100% van de marktwaarde of koopsom + max 6% bijkomende kosten indien lager
100% van de marktwaarde of koopsom + max 6% bijkomende kosten indien lager
Conform NHG
Conform NHG
50% van de marktwaarde, geen uitzonderingen
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 2 maanden
Rente-aanbod = 3 weken Definitief aanbod = 2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Geen
Mogelijk
Mogelijk met WOZ of taxatierapport
Automatisch
100% vanuit eigen middelen, anders 10%
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
24 maanden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw
Eenmalig met 6 maanden, rentevergoeding vervalt
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
N.v.t.
Niet mogelijk
Alleen bij rentemiddeling € 250 administratiekosten
€ 100.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 750.000 (excl. overbrugging)
Maximaal 100% van de marktwaarde en 106% in combinatie met energiebesparende voorzieningen (EBB en EBV)
Maximaal 100% van de marktwaarde en 106% in combinatie met energiebesparende voorzieningen (EBB en EBV)
Mogelijk op LTI en LTV
Mogelijk
Maximaal 50% van de markwaarde. Onder voorwaarden is max. 75% MW mogelijk
Mogelijk, tot max 80% van de marktwaarde, onder voorwaarden
2 + 4 maanden bij bestaande bouw en 2 + 10 maanden bij nieuwbouw
Rente-aanbod = 3 weken Definitief aanbod = 2 weken
Bij nieuwbouw, 0,20% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
Geen
Nee
Mogelijk
Mogelijk 1x per 5 jaar
Automatisch
100% uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden
Gelijk aan hypotheekrente, na verlenging geen vergoeding meer
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten, alleen bij rentemiddeling
€ 75.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 500.000
100% en i.c.m. energiebesparende voorzieningen 106%
100% en i.c.m. energiebesparende voorzieningen 106%
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Bestaande bouw 3 + 3 maanden, nieuwbouw 6 + 6 maanden
3 weken
0,20% per dag berekend, alleen bij gestegen rente
Geen
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar. Uit eigen middelen 100%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden
Gelijk aan hypotheekrente, na verlenging geen vergoeding meer
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten, alleen bij rentemiddeling € 250
€ 75.000
€ 35.000
€ 12.500
> € 650.000 op voorleg basis
100% MW en icm EBV 106%
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
3 maanden
3 weken
N.v.t.
Geen
Nee
Niet mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
2e hypotheek, onderhandse verhoging, ontslag en omzetting i.v.m. hersteladvies kosteloos. Omzetting € 225
€ 100.000
€ 37.500
€ 12.500
€ 1.000.000
100% MW en icm EBV 106%
100% van de marktwaarde
101% + max € 9.000 EBV als max 106% van de marktwaarde en niet groter dan werkelijke investering aan EBV
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Alleen bij renteherziening op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 9 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
Geen kosten
€ 75.000
€ 50.000
€ 5.000
Niet-NHG: € 750.000, hoger mogelijk op basis van voorleggen
100% MW en icm EBV 106% Niet-NHG nieuwe klanten 80% MW Nit-NHG bestaande klanten 100% en icm EBV 106%
80% (bestaande klanten 100%)
Conform NHG , nieuwe klanten zonder NHG tot 80% (bestaande klanten conform NHG)
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk, box 3 leningdeel wel mogelijk
Bestaande bouw 4 + 2 maanden, nieuwbouw 4 + 8 maanden
3 weken
0,20% per maand, wordt berekend per dag op basis van de 30/360 methodiek
Geen
Ja, alleen gedurende de eerste 4 maanden. Bij eerder passeren of bij verlengen geldt lagere dagrente op moment van passeren of verlengen
Mogelijk
Op einddatum rentevasteperiode op basis van een taxatierapport
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 9 maanden Nieuwbouw = 24 maanden In combinatie met EBB = 12 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
Geen kosten
€ 100.000
€ 70.000
€ 12.500
€ 1.000.000 (incl. de overbrugging)
NHG 100% en icm EBV 106% Niet-NHG 85% MW
85% van de marktwaarde
Conform NHG, zonder NHG tot 85% van de marktwaarde
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk tot 85% MW
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde (met en zonder NHG)
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
Geen kosten
€ 100.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 750.000
100% MW en icm EBV 106%
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk, zie gids p. 29
4 + 4 maanden
3 weken
N.v.t.
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 75.000
€ 40.000
Verhoging € 5.000, 2e hypotheek € 10.000
€ 1.000.000 excl. overbruggingskrediet tot 85% MW, € 800.000 boven de 85% MW en € 1.500.000 incl. overbruggingskrediet
Met NHG conform NHG. Zonder NHG 90% van laagste van marktwaarde of koopsom incl. bijkomende kosten (maximaal 6% van de koopsom)
90% van de marktwaarde
Met NHG, conform NHG
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde, onder voorwaarden
Mogelijk zonder NHG tot 90% van de marktwaarde
90 + 90 dagen
3 weken
0,25% van de hoofdsom per maand (of gedeelte hiervan), bij gestegen rente
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar en éénmalige schenking van maximaal € 100.000 mits fiscaal gefaciliteerd
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (met rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht (verpanden is mogelijk)
Niet mogelijk
Mogelijk
Geen kosten
N.v.t.
€ 70.000
€ 9.000
€ 1.000.000 (excl overbrugging) en € 1.250.000 (incl. overbrugging)
100% van de marktwaarde
Mogelijk
106% van de marktwaarde, zowel NHG als zonder NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
NHG niet mogelijk. Niet NHG mogelijk tot 80% MW en maximaal € 150.000
4 maanden
3 weken
N.v.t.
Geen
Nee
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport
Automatisch
100% uit eigen middelen of 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk binnen 6 mnd na aflossing
Niet mogelijk
Conform NHG
24 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente (gewogen gemiddelde rente)
ORV niet verplicht (verpanding niet mogelijk)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Ontslag en omzetting € 200
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
106 % van de marktwaarde. Gedeelte boven 100% moet geheel aan EBV besteed worden
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk zonder NHG tot max 90% van de marktwaarde
4 + 2 maanden
Rente-aanbod vereist geen ondertekening
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
€ 500 bij annulering in de verlengingsperiode
Ja
Mogelijk
Mogelijk
Automatisch
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Hypotheekrente - 1%
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG alles > 80% van de marktwaarde indien aanvrager ouder is dan 70 jaar
Niet mogelijk
Mogelijk via Nationale Waarborg
Ja, zie gids p. 60
Geen minimum
€ 70.000
€ 15.000
Direct: € 1.000.000 Direct extra: € 1.250.000
100% van de marktwaarde
100% of 115% marktwaarde indien woning onder water staat
Conform NHG, tot max 106% van de marktwaarde maar nooit meer dan € 9.000. Niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde of 65% in een overgangssituatie (alleen bij oversluiting mogelijk en bij de NIBC direct Extra Hypotheek)
Tot 65% MW geen maximum, Boven de 65% MW tot 90% MW max. € 150.000
Direct: 4 maanden Direct extra: 6 maanden + 6 maanden bij gestegen rente
3 weken
Direct: geen Direct extra: 0,25% op maandbasis per dag bij gestegen rente
Direct: geen Direct extra: 1% alleen bij annulering door klant na finaal akkoord (alleen na verlenging)
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Automatisch
Direct: Maximaal 15% per leningdeel van de oorspronkelijke hoofdsom Direct extra: Boetevrij uit eigen middelen of 20% per leningdeel van de oorspronkelijke hoofdsom
Direct: mogelijk binnen 6 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing Direct extra: mogelijk binnen 9 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Direct: niet mogelijk Direct extra: mogelijk in overleg. Indien verlenging = zonder rentevergoeding
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk, geen kosten
Direct: € 200 Direct extra: Geen kosten
Geen minimum
€ 50.000
€ 5.000
€ 3.000.000 (incl. de overbrugging)
100% van de laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom zie gids p. 41
100% van de laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom zie gids p. 41
Mogelijk
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde, onder voorwaarden
Mogelijk tot 90% MW
Nieuwbouw = 6 + 6 maanden, Bestaande bouw = 3 + 9 maanden
Rente-aanbod vereist geen ondertekening
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging
€ 500 na annulering van het getekende bindend aanbod
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Automatisch
Boetevrij aflossen uit eigen middelen mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Niet mogelijk
Mogelijk
24 maanden
Niet mogelijk
Gewogen gemiddelde gedurende eerste 12 maanden
Alleen verplicht boven 100% marktwaarde zie gids p. 12
Mogelijk
Mogelijk, kosten 1% van de waarborgsom
Maximaal € 150 OHA geen kosten
€ 100.000
Geen
€ 12.000
€ 850.000 (inclusief de overbrugging)
100% en 106% i.c.m. energiebesparende voorzieningen
100% van de marktwaarde
Mogelijk
Mogelijk met en zonder NHG
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Bestaande bouw 3 + 3 maanden, nieuwbouw 6 + 6 maanden
3 weken
Alleen bij nieuwbouw, 0,20% op dagbasis
Geen
Dalrente tijdens tekentermijn rente-aanbod (3 weken)
Mogelijk
Alleen mogelijk bij renteherziening
Automatisch
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan gewogen hypotheek rente
ORV niet verplicht alleen bij klant die ouder is dan 70 jaar en meer dan 80% van de marktwaarde leent zonder NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 100.000
€ 70.000
€ 0
€ 1.000.000 (vanaf € 650.000 voorleggen)
106% van de getaxeerde marktwaarde
106% van de getaxeerde marktwaarde
EBV en EBB mogelijk tot 106% MW
Mogelijk tot 106% van de marktwaarde na verbouw
Maximaal 75% van de marktwaarde
Tot 90% van de MW volledig of maximaal € 40.000 als de vertrekking groter is
4 +2 maanden
Rente-aanbod vereist geen ondertekening
Van toepassing als de rente op de passeerdatum hoger is, wordt per dag berekend
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant
Automatisch
Volledig boetevrij uit eigen middelen, 10% franchise bij een oversluiting
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
9 maanden
6 maanden (rentevergoeding van het bouwdepot vervalt)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk via een samenwerking met BNP Paribas
Ontslag, rente-afkoop, verhoging, 2e hypotheek, toevoegen schuldenaar, verhuisregeling € 150
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000 exclusief overbrugging
100% en 106% i.c.m. energiebesparende voorzieningen
Alleen op voorlegbasis mogelijk als de aanvrager een ZZP-er is/is zakelijk inkomen niet benodigd voor financiering beoordelingsverklaring Raadhuys
106% van de marktwaarde, zowel NHG als zonder NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk/box 3 mogelijk mits besteed aan eigen woning
bestaand = 3 + 3 maanden (incl. oversluiters) nieuwbouw = 3 + 9 maanden
2 weken
N.v.t.
€ 500 bij annulering in de verlengingsfase. Coulance bij overlijden van de aanvrager plus als de verkoop niet doorgaat
Binnen 3 maanden: Geoffreerde rente of lagere rente indien de rente bij passeren lager is. Bij verlenging: Laagste van geoffreerde rente of de rente van offertedatum + 3 maanden als die rente lager is. De rente wordt vastgeklikt
Mogelijk
Mogelijk, mits blijkt uit gevalideerd taxatierapport
Automatisch
100% boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
Bestaand = 6 maanden (zonder rentevergoeding), nieuwbouw = 12 maanden (zonder rentevergoeding)
Nieuwbouw: gelijk aan hypotheekrente Bestaande bouw: hypotheekrente - 1%
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk via Nationale Waarborg
2e hypotheek, onderhandse verhoging, omzetting, ontslag, toevoegen schuldenaar, rente-afkoop en verlenging bij einde looptijd € 150
NHG geen minimum, zonder NHG minimaal € 80.000
Geen minimum
€ 5.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
Conform NHG
Conform NHG
Aankoop: 50% van de marktwaarde. Oversluiting: 80% van de marktwaarde onder voorwaarden, zie gids p. 8 en 9
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 5 maanden
2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Mogelijk < 80% verstrekking van WOZ en hypotheek < € 300.000 met WOZ, > 80% van de WOZ en > € 300.000 met een taxatierapport
automatisch bij renteherziening
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Bestaand = hypotheekrente - 1%. Nieuwbouw = gelijk aan hypotheekrente
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG > 80% marktwaarde
Mogelijk in KREW (bankspaar) bij een box 1 polis
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 100.000
€ 75.000
€ 5.000
€ 1.000.000
106% marktwaarde bij EBV
106% marktwaarde bij EBV
Mogelijk, zowel op LTI als op LTV, zowel voor NHG als voor niet-NHG
Mogelijk
Tot maximaal 50% marktwaarde
Mogelijk tot 100% MW
Bestaande bouw 3 maanden, nieuwbouw 6 maanden, beide te verlengen met 6 maanden tegen bereidstellingsprovisie
14 dagen
0,2% per maand, op dagbasis berekend, bij gestegen rente
€ 500, na acceptatie BKA (uitzonderingen zie gids p. 12)
Gedurende de acceptatietermijn van het renteaanbod van 2 weken geldt er een dalrente: de klant krijgt de laagste rente tussen de datum van het uitbrengen van het renteaanbod en de uiterste acceptatiedatum.
Mogelijk
Bij aantonen waardestijging
Direct per de 1e van de maand na aflossing
10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk, zie gids p. 16
Niet mogelijk
Niet mogelijk
24 maanden bij nieuwbouw,12 maanden bij verbouw
Mogelijk voor 12 maanden. Rentevergoeding wordt dan beëindigd
Gelijk aan de hypotheekrente. Zowel bij verbouw als bij nieuwbouw
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Kosten voor omzetting € 250 ; geen kosten voor hoofdelijk ontslag, renteherziening etc.
Onderpand
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Taxatiewaarde, verstrekking < 90% recente opgave Calcasa level 4
Niet mogelijk
Tot 90% waarde (NHG geen verbouw EBB/EBV) geen woonboerderijen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Calcasa op kosten a.s.r., anders taxatie
Niet mogelijk
Tot 50% waarde, geen woonboerderijen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Taxatiewaarde, verstrekking < 90% recente opgave Calcasa level 4
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Calcasa op kosten a.s.r. anders taxatie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, mits er een waarborgcertificaat aanwezig is van een instelling aan wie de Stichting Garantiewoning haar keurmerk heeft afgegeven
Niet mogelijk
Geen minimum
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van bouw + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde/ verstrekking
Mogelijk zie gids p. 20
Tot 90% waarde (max. waarde € 750.000) ook voor overbrugging, geen appartementen
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum voor zowel NHG als niet-NHG
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Tot 90% waarde (max. waarde tot € 750.000) Alleen bestaande bouw of verbouw en overbrugging. Geen nieuwbouw, appartement of erfpacht. Afwijking tov koopsom is 20%
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Zie gids p. 37
Aankoop taxatiewaarde , oversluiten taxatiewaarde of ondervoorwaarden Calcasa-waarde/ WOZ zie voorwaarden gids p. 38
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Conform NHG
Conform NHG
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk (er dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd)
Niet mogelijk
Geen minimum
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen. > € 750.000 gevalideerd taxatierapport. Zie gids p. 5 voor afwijkingen
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 9
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Geen nieuwbouw
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
NHG max 4% renteverlies tijdens de bouw. Zonder NHG zie gids p. 4
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 7
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Geen minimum
Zie gids p. 16
Taxatiewaarde
Mogelijk, zie gids p. 21
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
€ 1.000
Koop/aanneemsom + meerwerk (max 20%). Bij NHG renteverlies tijdens bouw tot maximaal 4%
De laagste van de marktwaarde uit taxatie of de koopsom incl. de bijkomende kosten (maximaal 6% van de koopsom)
Mogelijk op voorlegbasis met groene notariële opinie
NHG tot 90%, niet NHG 65% waarde (geen nieuwbouw en verbouw), ook voor een overbrugging
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen, zonder NHG € 7.500
Stichtingskosten conform NHG, dus incl. meerwerk + renteverlies
Gevalideerd taxatierapport
Niet mogelijk
Tot 90% waarde (max. waarde € 1.000.000) Verbouwing en EBV. Ook voor overbrugging, mits hypotheek en overbrugging tot 90% waarde
Mogelijk, mits er een afbouwgarantie is afgegeven middels een waarborgcertificaat
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Zie gids p. 49
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, mits er een afbouwgarantie is afgegeven middels een waarborgcertificaat
Niet mogelijk
NHG-limiet € 0,00. Niet-NHG € 7.500 bij energiebesparende voorzieningen altijd volledig in bouwdepot
Koop/aanneemsom + meerwerk (Maximaal 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tot max 4% + bouwrente (uit K/A ovk)
Taxatiewaarde
Ja, onder voorwaarden
Tot 90% waarde (max. waarde € 1.000.000) Verbouwing en EBV/EBB mogelijk. Ook voor overbrugging (incl OVB tot 90% MW)
Mogelijk
Mogelijk, taxatie verplicht
€ 2.500
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van de bouw + bouwrente (max 4%) + aansluiting nutsvoorziening + planontwikkelingskosten (bij CPO)
De laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom
Niet mogelijk
NHG en niet-NHG: de totale lening (excl. EBB of incl. EBV c.q. verbeterbudget e/o kwaliteitsverbetering) mag maximaal 60% van de marktwaarde zijn.
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk + bouwrente + renteverlies
Taxatiewaarde of de koopsom (laagste), Calcasa-waarde tot 90% bij oversluiten, verhoging of 2e hypotheek
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€ 2.500
Maximaal 100% van de marktwaarde
Maximaal 100% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk, Calcasa en NRVT Bureauwaardering worden geaccepteerd
Mogelijk (onherroepelijke omgevingsvergunning en afbouwgarantie benodigd)
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Stichtingskosten conform NHG, = incl meerwerk + renteverlies. Let op: maximaal meerwerk tbv bepaling stichtingskosten (20%), zie 10.3 pagina 49 acceptatiekader
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 1.000
Zie gids p. 16
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Tot 90% waarde (max. waarde tot € 750.000) Alleen bestaande bouw of verbouw en overbrugging. Geen nieuwbouw, appartement of erfpacht. Afwijking tov koopsom is 20%
Mogelijk
Niet mogelijk
Er wordt bij aanvragen zonder NHG geen depot aangehouden als het benodigde bedrag voor verbouwing lager is dan € 5.001
Conform NHG, ook voor niet NHG; Uitzondering: Taxatie bij afkoop erfpacht en koop-/aanneemsom > € 1.000.000
Taxatie (zie 7.1 acceptatiegids)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Inkomen
Mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100%, inkomensverklaring
Mits structureel
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids ; arbeidsovereenkomst moet een inkomen in euro's laten zien
Mogelijk voor duur inkomen, het meerdere leenbedrag dient gedurende de looptijd van de alimentatie te worden afgelost
Niet mogelijk
Conform NHG
Nee, wel conform regels IBL
Niet mogelijk
Conform NHG
conform regels IBL
Mogelijk
Conform regels IBL
Conform regels IBL
Onder voorwaarden, zie gids p. 16
Ja, onder voorwaarden
Aantonen bestendigheid in de toekomst
Mogelijk, wel verscherpt onderzoek middels stukken tijdens acceptatieproces
Mogelijk met een inkomensverklaring
Altijd benodigd
Mogelijk (ook bij niet NHG)
Alleen met NHG
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100%, inkomensverklaring
Mits structureel
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids ; arbeidsovereenkomst moet een inkomen in euro's laten zien
Mogelijk voor duur inkomen, het meerdere leenbedrag dient gedurende de looptijd van de alimentatie te worden afgelost
Niet mogelijk
Conform NHG
Nee, wel conform regels IBL
Niet mogelijk
Conform NHG
conform regels IBL
Mogelijk
Conform regels IBL
Conform regels IBL
Onder voorwaarden, zie gids
n.v.t.
Aantonen bestendigheid in de toekomst
Mogelijk, wel verscherpt onderzoek middels stukken tijdens acceptatieproces
Mogelijk met een inkomensverklaring
Altijd benodigd
n.v.t.
Alleen met NHG
Mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100%, inkomensverklaring
conform regels IBL
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids ; arbeidsovereenkomst moet een inkomen in euro's laten zien
Mogelijk voor duur inkomen, het meerdere leenbedrag dient gedurende de looptijd van de alimentatie te worden afgelost
Conform regels IBL
Conform NHG
Nee, wel conform regels IBL
Niet mogelijk
Niet mogelijk
conform regels IBL
Mogelijk
Conform regels IBL
Conform regels IBL
Onder voorwaarden, zie gids
Ja, onder voorwaarden
Aantonen bestendigheid in de toekomst
Mogelijk, wel verscherpt onderzoek middels stukken tijdens acceptatieproces
Mogelijk met een inkomensverklaring
Altijd benodigd
Mogelijk
Alleen met NHG
Mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk. Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG, zie gids p. 26
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
Inkomen van de laatste 3 kalenderjaren met als maximum het gemiddeld inkomen of het inkomen van het laatste jaar (alleen in combinatie met een hoger vast inkomen)
Mogelijk
Niet mogelijk
Uitkeringen uit lijfrenteverzekeringen mogen worden meegerekend als inkomen voor de (restant) duur van de uitkering mits deze uitkering nog minimaal 5 jaar doorloopt
Inkomen tot 50 uur wordt meegenomen
Mogelijk
3 jaarcijfers + aangifte reguliere beoordeling. Korter zelfstandig middels inkomensverklaring alleen met NHG, zie gids p. 15
Met NHG verplicht. Zonder NHG inkomensverklaring of jaarcijfers. Bij ondernemers met meerdere BV's is inkomensverklaring verplicht
Mogelijk zowel voor NHG als niet-NHG
Niet mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk, wordt behandeld als zelfstandige
100%, inkomensverklaring Raadhuys
Provisie/Overwerk: max 25% van 12x het maandinkomen ORT: bedrag over laatste 12 maanden
Mogelijk vanaf €20.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan. Buitenlandse ondernemingsvormen bij zelfstandige niet acceptabel
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
100% budget, met een max 25% van 12 x mnd salaris
Ja, exclusief studietoeslag
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Mogelijk met inkomensverklaring van Raadhuys
Mogelijk indien de einddatum van de verzekering niet voor de einddatum van de lening ligt
Maximaal 125% van 12x het maandinkomen obv 40 uur
Mogelijk, werkgeversverklaring mede ondertekend door accountant of administratiekantoor
Niet mogelijk
Inkomensverklaring van Raadhuys
Mogelijk zowel voor NHG als niet-NHG en voor niet-NHG ook bij oversluiting
Niet mogelijk
Tijdelijk niet mogelijk
Mogelijk, wordt behandeld als zelfstandige. Inkomensverklaring comform NHG
100%, inkomensverklaring door NHG goedgekeurde rekenmeester
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen, mits ten gunste van de aanvrager
Mogelijk
Mogelijk
Niet toegestaan
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden ingaat
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Het meerdere kan als overwerk worden meegenomen
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk
Altijd benodigd
Mogelijk
Niet mogelijk
Tijdelijk niet mogelijk
Mogelijk
100%, inkomensverklaring
Mogelijk
Niet mogelijk
Andere valuta dan Euro niet toegestaan
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk, maar alleen met IKV of UWV verzekeringsbericht met salarisstrook
Mogelijk
Het meerdere kan als overwerk worden meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Altijd benodigd
Mogelijk, alleen vanaf pensioengerechtige leeftijd en met minimale rvp 20 jaar en alleen onder NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG zie gids p. 13
Mogelijk minimaal € 100.000 Berekening toetsinkomen: Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG, zonder NHG gemiddelde laatste 3 jaar met max het huidige inkomen
Mogelijk
Tot maximaal 85%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk
NHG=NHG, zonder NHG mogelijkheden zie gids p. 13
Altijd benodigd
Toetsing volgens norm 8 van NHG mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
48 uur, meerdere tot max 20% van 48 uur kan als overwerk worden meegenomen. Zie gids p. 10
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Altijd benodigd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Tijdelijk niet mogelijk
Mogelijk
100%
ORT is NHG volgend. Provisie en overwerk NHG volgend en voor niet NHG 24 maanden
Mogelijk, 3% (mits hypotheekrente lager dan 3%) van het vermogen optellen bij het toetsinkomen. Minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG (max het laatste jaar)
Mogelijk
100%
Mogelijk, conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk, vanaf minimaal 1 jaar in dienst
Mogelijk
Altijd benodigd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Vast dienstverband: Conform NHG Tijdelijk + intentie: Niet mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Altijd benodigd
Mogelijk met NHG
Niet mogelijk
Tijdelijk niet mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk, zie gids p. 9 en 10
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Altijd benodigd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG 20%
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis, mits belastingplichtig in Nederland, verblijfplaats in eurozone en loon in Euro's
Op voorlegbasis voor de duur van het inkomen
Vakantietoeslag mag worden berekend, overige inkomenscomponenten dienen te zijn uitgesplitst
NHG = NHG, zonder NHG wanneer de uitkering gegarandeerd is tot aan de pensioendatum of AOW-leeftijd
Niet toegestaan
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG op voorlegbasis
Op voorlegbasis
Niet mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen, meerdere dient te worden voorgelegd
Mogelijk onder voorwaarden
NHG = NHG, zonder NHG minimaal 2 jaar zelfstandig
IKV benodigd
Met NHG, conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
NHG inkomensverklaring conform NHG. Niet NHG niet mogelijk
100% inkomensverklaring
Indien structureel het bedrag over de laatste 12 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Mogelijk
Mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
NHG mogelijk. Niet NHG niet mogelijk
100%
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
40 uur, meerdere kan conform NHG voorwaarden als overwerk worden meegenomen. Meerdere dienstverbanden van meer dan 40 uur per week, dan kan het inkomen tot max 48 uur per week worden meegenomen als toetsinkomen
Mogelijk, op datum rente-aanbod minimaal 6 maanden in dienst
NHG inkomensverklaring Ondernemer conform NHG. Niet NHG niet mogelijk
Altijd benodigd
Niet mogelijk
NHG mogelijk. Niet NHG niet mogelijkMogelijk
Niet mogelijk
Inkomen conform de inkomensverklaring (opgesteld door Raadhuys of ZakelijkInkomen) wordt 100% meegenomen
Inkomen conform de inkomensverklaring (opgesteld door Raadhuys of ZakelijkInkomen) wordt 100% meegenomen
ORT volledig meenemen. Provisie, overwerk en bonus tot max 40% vaste inkomen. Enkel overwerk is max. 20% vaste inkomen
Niet mogelijk
Inkomen uit een dienstbetrekking in België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk onder voorwaarden zie gids p. 36
NHG=100% voor de duur van het inkomen Zonder NHG=telt 100% mee voor de duur van het inkomen met als maximum van 30% van het toetsinkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn mogen meegenomen worden, bv. VT, EJU en 13e maand
Mogelijk
Toegestaan mits BKA uitgebracht na einde proeftijd, anders beoordelen als flexwerker
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden ingaat
Bij een onvoorwaardelijke loonstijging binnen 6 maanden, alleen indien er sprake is van een vast dienstverband
Arbeidsmarktscan, behalve bij een uitzendkracht, deze hebben 3 jaaropgaven nodig
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden zie gids p. 33
Mogelijk
Conform NHG m.u.v. familierelatie budgethouder/aanvrager (op voorlegbasis)
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 43
40 uur, meerdere tot max 20% van vaste inkomen
Mogelijk indien de onderneming 3 jaar bestaat, aanvrager meer dan een jaar in dienst is, het een vast contract betreft en een marktconform salaris
Niet mogelijk
Altijd benodigd (zonder NHG alleen van Raadhuys en Zakelijk Inkomen)
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100% inkomensverklaring
max 20% van totale inkomen
Niet mogelijk
Inkomen uit een dienstbetrekking in Belgie en Duitsland mogelijk onder voorwaarden zie gids p. 35
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn mogen meegenomen worden, bv. VT, EJU en 13e maand
Conform NHG
Toegestaan mits BKA uitgebracht na einde proeftijd, anders beoordelen als flexwerker
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden ingaat
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk met NHG onder voorwaarden
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max inkomen laatste jaar
Mogelijk
Conform NHG, ook voor niet NHG
Mogelijk onder voorwaarden
Inkomen tot 48 uur wordt meegenomen
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk, vanaf 12 maanden
Altijd benodigd
Mogelijk maar wel maximaal 80% van de marktwaarde
Mogelijk met NHG
Mogelijk
Mogelijk
100% met inkomensverklaring
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids p.16, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Mogelijk voor de duur van het inkomen
Mee te nemen mits vast en bestendig
Zie gids p. 20
Niet mogelijk
Mogelijk binnen 6 maanden
Mogelijk binnen 6 maanden
Gemiddelde afgelopen 3 jaar max. laatste jaar en huidig inkomen zie gids p. 6
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Alleen als er sprake is van ondernemerschap
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk onder voorwaarden
Het inkomen van de zelfstandig ondernemer wordt door een door NHG geaccrediteerde rekenexpert berekend
Mogelijk
Mogelijk ook zonder NHG
Mogelijk
Tijdelijk niet mogelijk
Tot 50% inkomen uit dienstverband, wordt anders als zelfstandige behandeld
100%
Mogelijk
Mogelijk tot 3% met een minimaal vermogen van € 100.000
Mogelijk, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn kunnen meegenomen worden VT, EJU en 13e maand
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatse 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk met NHG
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Het meerdere kan als overwerk worden meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Altijd benodigd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Als zelfstandig ondenemer te beoordelen bij een aanmerkelijk belang van >5%
Ja, inkomensverklaring van ViiZ, Raadhuys, Overviewz, Pentrax of Zakelijk Inkomen
ORT, overwerk en provisie worden voor 20% van het bruto vaste salaris meegenomen
Mogelijk tot maximaal 3% van het vrij besteedbare vermogen
Inkomen uit Duitsland en Belgie toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen, mits ten gunste van de aanvrager
De vaste bestanddelen (vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) kunnen worden meegenomen
Ja, mits vast
Niet toegestaan
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden in gaat
Ja, conform NHG (ook bij een tijdelijk dienstverband)
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Maximaal 45 uur wordt meegenomen
Mogelijk, minimaal 6 maanden in dienst en een UWV verklaring te overleggen
Mogelijk, inkomensverklaring rekenexpert benodigd
Ja, van ViiZ, Raadhuys, Overviewz, Pentrax of Zakelijk Inkomen
Mogelijk ook zonder NHG, ook bij oversluiting
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Alleen op voorlegbasis mogelijk als de aanvrager een ZZP-er is/is zakelijk inkomen niet benodigd voor financiering beoordelingsverklaring Raadhuys
Tot max 25% van het bruto basissalaris (= 12 x het bruto maand salaris)/Bonus, tantieme en winstuitkering het laagste bedrag van de laatste 3 kalenderjaren
Niet mogelijk
Werkgever in Duitsland of België, min. 6 maanden in dienst, woon werk verkeer max. 150 km
Meenemen conform wetgeving
Mogelijk (beoordeling op basis van aangeleverde inkomensbescheiden)
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar (geen afslag)
Mogelijk, conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk wanneer deze binnen 3 maanden ingaat
40 uur, meerdere tot max 25% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk, met aanvullende voorwaarden
Alleen in combinatie met NHG en op voorlegbasis
Alleen op voorlegbasis mogelijk als de aanvrager een ZZP-er is/is zakelijk inkomen niet benodigd voor financiering beoordelingsverklaring Raadhuys
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk, zie gids p. 23
Mogelijk, mits belastingplichtig in Nederland en loon in Euro's. Inkomsten uit eigen onderneming in buitenland ; niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
100% budget, met een max 25% van 12 x mnd salaris
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het huidige inkomen of het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Niet mogelijk
Mogelijk indien de einddatum van de verzekering niet voor de einddatum van de lening ligt
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Zal nauwlettend worden bekeken, maar in principe mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Het toetsinkomen bij werkzaamheden uit zelfstandig beroep of bedrijf wordt vastgesteld op basis van een inkomensverklaring
Het toetsinkomen bij werkzaamheden uit zelfstandig beroep of bedrijf wordt vastgesteld op basis van een inkomensverklaring
Onregelmatigheidstoeslag, provisie, overwerk en bonussen neemt Woonnu mee als ze structureel worden verdiend, op basis van het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 29, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Voor leningen met en zonder NHG is het mogelijk om rekening te houden met inkomsten uit alimentatie op basis van NHG-norm 6.6.
Mogelijk, mits bestendig inkomen; zie gids p. 24
Inkomen uit een Wajong-uitkering wordt meegenomen conform NHG-beleid, ook voor aanvragen zonder NHG
Zonder NHG beoordeeld als flexwerker op basis van jaaropgaven afgelopen 3 jaar of conform regels IBL
Mogelijk indien: a. dienstverband voor onbepaalde tijd zonder proeftijd b. dienstverband gaat in binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod
Mogelijk; zie gids p. 27
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Conform NHG, ook voor niet NHG; zie gids p. 23
Mogelijk, max 50% van het totale inkomen, zowel NHG als niet-NHG
Mogelijk; conform NHG-beleid, zowel voor aanvragen met als zonder NHG
Mogelijk, maximaal 48 uur; zie gids p. 27
Mogelijk; er kunnen aanvullende stukken worden opgevraagd
Conform NHG, ook voor niet NHG
Het toetsinkomen bij werkzaamheden uit zelfstandig beroep of bedrijf wordt vastgesteld op basis van een inkomensverklaring
Mogelijk, onder voorwaarden ook zonder NHG, zie gids p. 38
Niet mogelijk
Overig
Niet mogelijk
Saldo bestaande hypotheek (+ eventueel gevraagde overbrugging) x 4% = aan te tonen eigenmiddelen
Mogelijk zie gids p. 33
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk als er wordt aangetoond dat er sprake is van een gelijkblijvend of afnemend maandbedrag
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Paspoort uit ander EU land, of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Geen bijzondere regeling
Mogelijk tot 105% MW
Alleen met NHG
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de WOZ of marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Overbruggingsrente 0,3 % over het overbruggings leningdeel
Bestaande bouw 12 mnd Nieuwbouw 24 mnd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo bestaande hypotheek (+ eventueel gevraagde overbrugging) x 4% = aan te tonen eigenmiddelen
n.v.t.
Niet mogelijk
Mogelijk
--
n.v.t.
Mogelijk
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Paspoort uit ander EU land, of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Geen bijzondere regeling
n.v.t.
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de WOZ of marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Overbruggingsrente 0,3 % over het overbruggings leningdeel
Bestaande bouw 12 mnd Nieuwbouw 24 mnd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
n.v.t.
Mogelijk zie gids p. 33
Niet mogelijk
n.v.t.
--
Conform NHG
n.v.t.
n.v.t.
Paspoort uit ander EU land, of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Geen bijzondere regeling
n.v.t.
Alleen met NHG
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo bestaande hypotheek (+ eventueel gevraagde overbrugging) x 4% = aan te tonen eigenmiddelen
Mogelijk zie gids p. 33
Niet mogelijk
Mogelijk
--
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Paspoort uit ander EU land, of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Geen bijzondere regeling
n.v.t.
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de WOZ of marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Overbruggingsrente 0,3 % over het overbruggings leningdeel
Bestaande bouw 12 mnd Nieuwbouw 24 mnd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
Verwachte verkoopprijs comform verklaring makelaar - restant schuld
A of A1 afgelost of met herstelcode mogelijk, zie gids p. 13 (voorlegbasis)
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk, p. 32
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Moet voldoen aan NHG norm 1.4.2 A of B
Niet mogelijk
Volgens NHG-norm: bij aankoop geen probleem. Bij verkoop van onderpand is dit niet toegestaan
Mogelijk
Verkocht/ nietverkocht (100% marktwaarde – restschuld) spaarwaarde kan worden verrekend mits aangetoond beschikbaar bij passeren
Geen minimum
€ 250
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden, voor de overbrugging wordt gerekend met de AFM toetsrente
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restant schuld
Maximaal 1 herstelde/afgeloste A of 1 codering
Mogelijk
Mogelijk
Conform TRHK
Mogelijk
Mogelijk indien noodzakelijk voor betaalbaarheid van de hypotheek
Mogelijk, minimaal 2 jaar woonachtig, ingeschreven en inkomen in Nederland. Verblijfsvergunning conform eisen NHG
Mogelijk, minimaal 2 jaar woonachtig, ingeschreven en inkomen in Nederland. Verblijfsvergunning conform eisen NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld -verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld-inschatting verkoopkosten
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden. Verlenging kan alleen indien woning al verkocht maar nog niet gepasseerd is
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Ja
Ja
Mogelijk, zie gids
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Niet verkocht: 90% MW minus restschuld. Verkocht: 98% verkoopprijs minus restschuld
€ 2.500
€ 250
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Voor de duur dat de woning te koop staat verkaring verkopend makelaar
Waarde van de woning verklaring verkopend makelaar
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
98% van verkooprijs - restantschuld
€ 2.500
€ 250
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Alleen Dexia of Legio Lease
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
NHG = NHG. Geen NHG minimaal 3 jaar een bestendig inkomen genoten. Verblijfsvergunning onbepaalde tijd en woonachtig in Nederland
Alleen met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van de verkoopprijs - restantschuld Niet verkocht: 88% van de verwachte verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
Bestaand = 9 maanden. Nieuwbouw = 18 maanden. Verlenging kan eenmalig 6 maanden (verlengingskosten € 250)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
98% van de verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
12 maanden (verlenging mogelijk)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
NHG volgend Individuele beoordeling na aanlevering plausibele beoordeling bij: Stapel gedrag en/of bij meer kredieten dan 6 bij 1 klant en 10 bij 2 klanten
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Belastingvrij inkomen (maximaal 30%) wordt niet gebruteerd
Niet mogelijk
NHG mogelijk, niet NHG alleen mogelijk bij nieuwbouw
Mogelijk onder voorwaarden
98% van de verkoopprijs – restantschuld
€ 2.500
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Mogelijk op voorlegbasis. Zie gids p. 14
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
90% MW taxatierapport (niet gevalideerd)
Verkocht: 98% verkoopprijs. Niet verkocht: 90% MW taxatierapport
€ 10.000
Geen
Bestaand = 24 maanden Nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
90% verwachte verkoopwaarde of MW taxatierapport (niet gevalideerd)
Verkocht: 100% verkoopprijs. Niet verkocht: 90% verwachte verkoopwaarde of MW taxatierapport
€ 10.000
Geen
24 maanden. Verlengen kan éénmalig 6 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden netto last
Vraagprijs – restantschuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk uit hypotheekgelden
Mogelijk zonder NHG
Mogelijk, zie gids p. 14
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van laagste van marktwaarde of verkoopprijs - restantschuld
Geen minimum
Behalve rente geen extra kosten
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden
Verwachte verkoopprijs - restant schuld
Conform NHG
Conform NHG
Mogelijk
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is
NHG niet mogelijk. Niet NHG mogelijk
Niet mogelijk
NHG conform NHG en woonachtig in Nederland. Niet NHG minimaal 36 mnd wonen en werken in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
NHG conform NHG. Niet NHG niet mogelijk
100% getaxeerde marktwaarde – restschuld – 2% verkoopkosten
100% verkoopprijs/marktwaarde – restschuld – 2% verkoopkosten
Geen minimum
Geen
24 maanden, behalve aankoop bestaande bouw > 90% MW dan 12 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Voor de daadwerkelijk periode maar minimaal 12 maanden brutolast of werkelijke last middels berekening
Vraagprijs - restantschuld
Alleen mogelijk met NHG SK of SH met aflosdatum > 12 mnd
HY-2 codering met praktische einddatum en kwijtscheldingsbrief van NHG
Mogelijk indien de maandlast afneemt of gelijk blijft t/m de laatste aflossing
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is. Indien op enig moment de studieschuld hoger is (geweest) dan de oorspronkelijke studieschuld dan wordt deze hogere schuld als oorspronkelijke studieschuld gezien
Mogelijk, mits totale financiering niet groter is dan 90% marktwaarde
Mogelijk, ook als de verstrekking > 90% is
Minimaal 1 jaar in Nederland wonen en werken, ingezetene EU of verblijfsvergunning
Mogelijk, de aanvrager van wie het inkomen noodzakelijk is dient minimaal 12 maanden in Nederland te wonen en te werken
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 97% van verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van de marktwaarde/verkoopprijs (laagste van de 2) - restantschuld
Geen minimum
€ 500
30 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
90% taxatierapport op basis van maximaal 6 maanden verkooptermijn of laatste WOZ waarde
Conform NHG zie gids p. 29
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk tot 90% van de marktwaarde
Alleen een aflopend krediet (AK)
Minimaal 6 maanden wonen/werken in NL
Mogelijk, inclusief 30% regeling
Direct Niet mogelijk Direct extra Mogelijk
Mogelijk o.b.v. overrule
100% marktwaarde – verkoopkosten – netto restschuld
Verkocht: Verkoopprijs – netto restschuld. Niet verkocht: 100% MW – 2% verkoopkosten – netto restschuld
Geen minimum
Geen
De maximale duur van de overbrugging is 24 maanden
Mogelijk o.b.v. overrule, onderpand dient een kangoeroe woning te zijn
Niet mogelijk
Mogelijk
12 maanden
Aantonen dubbele woonlasten gedurende 6 maanden kunnen betalen
Mogelijk zie gids p. 23
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk onder voorwaarden
Akkoord als er geen andere ontbindende voorwaarden van toepassing zijn
100% getaxeerde MW minus restschuld
Verkoopprijs/marktwaarde - restschuld
Geen minimum
Geen
24 maanden
Alleen mogelijk bij meetekenen ouders
Niet mogelijk
Mogelijk
12 maanden of verwachte verkooptermijn
Verwachte verkooptermijn en verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
A en A1 met een herstelcodering of afgelost en afgemeld op datum aanvraag en BHA
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk als dit nodig is voor het verkrijgen van de hypotheeklening
Conform NHG
Geen specificieke regeling
Niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk tot 90% van de marktwaarde
Niet verkocht: 90% MW minus huidige hypotheek. Verkocht: Verkoopprijs minus huidige hypotheek minus 2% van de verkoopprijs
Geen maximum
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
6 maanden, tenzij aantoonbaar korter
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar (niet bij een overbrugging) - restant schuld
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk tot 95% MW bij kennismigranten
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, max overbrugging is 80% van de verwachtte overwaarde
97% van de verkoopprijs - restantschuld
Geen minimum
Geen
12 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 12 maanden (tenzij verwachte opleverdatum later is)
90% van de marktwaarde - restantschuld. Bij verkoopverlies aantonen dat dit uit eigen middelen voldaan kan worden. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
Niet mogelijk, uitzondering RN of RH registratie
Niet mogelijk
Ten minste de contractuele rente en aflossing (werkelijke last) van de oorspronkelijke kredietsom tot einddatum
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is
Niet mogelijk
Niet mogelijk
EU/EER/Zwitserland minimaal 6 maanden wonen en werken in Nederland, niet EU/EER/Zwitserland minimaal 12 maanden wonen en werken in Nederland en een contract voor onbepaalde tijd
Mogelijk, EU/EER/Zwitserland minimaal 6 maanden wonen en werken in Nederland, niet EU/EER/Zwitserland minimaal 12 maanden wonen en werken in Nederland en een contract voor onbepaalde tijd
Niet mogelijk
Mogelijk bij bestaande bouw en bij nieuwbouw
Mogelijk
Verkocht: 98,5% van verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van de marktwaarde - restantschuld. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
€ 10.000
Geen, alleen overbruggingsrente
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden, voor de overbrugging wordt gerekend met de AFM toetsrente
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restant schuld
A en A-1 met herstelcode, zie gids p. 11
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Alleen met NHG
Mogelijk onder voorwaarden tot 115% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: Verkoopsom - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Dubbele lasten moeten worden aangetoond voor minimaal 12 maanden
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Zie gids p. 30
Niet mogelijk
Bij BKR code AK of OA wordt er getoetst op de werkelijke maandtermijn als de lasten gedurende de looptijd van het krediet niet kunnen wijzigen
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Het bruto-inkomen van de werkgeversverklaring bij expats blijft leidend voor de beoordeling
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk tot 98% van de marktwaarde
98% verkoopprijs/marktwaarde – restschuld
€ 2.500
Geen, behoudens rente over de hoofdsom
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk