Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Productvergelijker

Deze productvergelijking geeft u een overzicht van de meest gangbare acceptatievoorwaarden van onze geldverstrekkers. In een oogopslag ziet u de mogelijkheden per deelgebied.

Aanbieders
WelThuis
Argenta
Thuis Hypotheek
Colibri
Comfort Profijt & Comfort Standaard
Elan Plus
Woon Bewust
IQWOON
Lloyds Bank
MUNT Hypotheken
NIBC Direct Hypotheek & NIBC Direct Extra
Robuust
Vista
Woongenot
Algemeen
Nieuwbouw tot max 100% marktwaarde. Bestaande bouw minimale MW € 100.000 indien MW < € 100.000 uitsluitend met NHG. Appartementen > MW € 100.000 100% MW, MW tussen € 100.000 en € 150.000 mogelijk op voorlegbasis
€ 25.000
€ 10.000
€ 1.000.000
€ 1.000.000 tot max 80% van de marktwaarde, met een minimum van € 750.000
Maximaal 80% van het toetsinkomen, afwijking op basis van voorleg
Mogelijk tot 106% van de marktwaarde
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
3 maanden / 150 dagen
15 dagen
0,20% per verlengde maand of gedeelte daarvan
1% alleen als bindend aanbod door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Wordt automatisch aangepast
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk in overleg, afhankelijk van de situatie
Hypotheekrente - 1% (vergoeding bij nieuwbouw max 12 maanden en verbouwing 6 maanden)
ORV niet verplicht
Rentemiddeling € 100 per leningdeel, omzetten hypotheek € 200
Mogelijk
Mogelijk
€ 100.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Mogelijk, alleen verruiming op LTI, zie gids p. 7
Mogelijk, garantiepolis. Zie "veel gestelde vragen" § 4.1
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Geldigheid offerte: 4 + 8 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA) Annuleringskosten: € 500 bij getekende verlenging
3 weken
N.v.t.
€ 500 alleen bij getekende verlenging
Ja, alleen gedurende de standaard geldigheid van 4 maanden. Na 4 maanden wordt de rente vastgezet
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of automatisch bij extra aflossing (minimaal € 500)
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
24 maanden
2 x 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde (met en zonder NHG) Deelverpandig niet mogelijk
Geen kosten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG: geen minimum. Zonder NHG: minimaal € 80.000
Geen minimum
Geen minimum
Geen max, boven € 750.000 voorleggen
100% van de marktwaarde of de koopsom + 6% bijkomende kosten (laagste van de 2). Oversluiting onder voorwaarden tot 110%, zie gids p.12
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
Conform NHG
Niet mogelijk
Aankoop: 50% van de marktwaarde. Oversluiting: 80% van de marktwaarde onder voorwaarden, zie gids p. 12
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 2 maanden
2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Automatisch en op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking, zie gids p. 21
Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Hypotheekrente - 1%
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG > 80% van de marktwaarde
Geen kosten
Mogelijk in KREW (bankspaar)
Niet mogelijk
€ 50.000
€ 50.000
€ 5.000
€ 700.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
(nog) niet mogelijk
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Geldigheid bindende overeenkomst 2 maanden /60 dagen + 3,5 maand / 105 dagen
14 dagen
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
N.v.t.
Nee
Mogelijk
Automatisch en op verzoek van klant + taxatierapport
10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
N.v.t.
N.v.t.
Geen termijn
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1%
N.v.t.
€ 150,- tot € 250,-
Niet mogelijk
Mogelijk in samenwerking met Nationale Waarborg, 1%. Minimaal € 160. Tot € 100.000 daarboven op aanvraag
€ 75.000
€ 35.000
€ 12.500
Geen max boven € 500.000 voorleggen
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
Profijt: 3 maanden Standaard: 3 + 3 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
Profijt: N.v.t. Standaard: 0,25% per maand bij verlenging
Geen
Profijt: Nee Standaard: Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ taxatieverslag
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Profijt: Niet mogelijk Standaard: Mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
2e hypotheek/onderhandse verhoging/ontslag en omzetting i.v.m. hersteladvies kosteloos. Omzetting € 150
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
€ 100.000
€ 37.500
€ 12.500
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
101% + max € 9.000 EBV als max 106% van de marktwaarde en niet groter dan werkelijke investering aan EBV
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Wordt automatisch aangepast
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 9 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Geen kosten
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
€ 70.000
€ 70.000
€ 12.500
€ 1.000.000
Conform NHG, zonder NHG tot 85% van de marktwaarde
85% van de marktwaarde
Conform NHG, zonder NHG tot 85% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Wordt automatisch aangepast
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde (met en zonder NHG)
Geen kosten
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
€ 100.000
€ 100.000
€ 12.500
€ 750.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk, zie gids p. 27
4 + 4 maanden
3 weken
N.v.t.
Geen
Ja
Mogelijk
Automatisch en op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Geen kosten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€ 75.000
€ 5.000
Verhoging € 5.000, 2e hypotheek € 10.000
€ 1.000.000
Laagste van koopsom en marktwaarde. Zonder NHG tot 90% van de marktwaarde
90% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde, onder voorwaarden
Mogelijk zonder NHG tot 90% van de marktwaarde
90 + 90 dagen
3 weken
0,25% van de hoofdsom per maand (of gedeelte hiervan), bij gestegen rente
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar en éénmalige schenking van maximaal € 100.000 mits fiscaal gefaciliteerd
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
2e hypotheek/onderhandse verhoging en omzetting kosteloos. Ontslag € 159
Niet mogelijk
Mogelijk
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
Conform NHG
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk zonder NHG tot max 80% van de marktwaarde
3 + 3 maanden
3 weken
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
€ 500 bij annulering in de verlengingsperiode
Ja
Mogelijk
Wordt automatisch aangepast
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
6 maanden na passeren
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Hypotheekrente - 1%
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG alles > 80% van de marktwaarde indien aanvrager ouder is dan 70 jaar
2e hypotheek/onderhandse verhoging/ontslag en omzetting € 150
Niet mogelijk
Mogelijk
Geen minimum
€ 70.000
€ 15.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Conform NHG, tot max 106% van de marktwaarde maar nooit meer dan € 9.000. Niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk tot max 100% van de marktwaarde
Direct: 120 dagen Direct Extra: 270 dagen
3 weken
N.v.t.
Direct: geen Direct Extra: 1% bij annulering door klant na finaal akkoord
Nee
Mogelijk
Wordt automatisch aangepast
Maximaal 15% per leningdeel van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel en alles boven 100% marktwaarde
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing
Mogelijk
Mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Direct: niet mogelijk Direct Extra: mogelijk in overleg. Indien verlenging = zonder rentevergoeding
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Geen kosten
Niet mogelijk
Mogelijk, geen kosten
€ 100.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 750.000 tussen € 750.000 en € 1.000.000 voorleggen
100% en 106% i.c.m. energiebesparende voorzieningen
100% van de marktwaarde
Mogelijk
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Bestaande bouw 3 + 3 maanden, nieuwbouw 6 + 6 maanden
3 weken
Alleen bij nieuwbouw, 0,20% op dagbasis
N.v.t.
Dalrente tijdens tekentermijn rente-aanbod (3 weken)
Mogelijk
Alleen bij renteherziening
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan gewogen hypotheek rente
ORV niet verplicht alleen bij klant die ouder is dan 70 jaar en meer dan 80% van de marktwaarde leent zonder NHG
Geen kosten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
Voor zelfstandigen is verstrekking (nog) niet mogelijk. Wordt ook als inkomen niet meegenomen. Verstrekking niet mogelijk aan aanvragers met KvK inschrijving
106% van de marktwaarde, zowel NHG als zonder NHG
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
bestaand = 3 + 3 maanden (incl. oversluiters) nieuwbouw = 3 + 9 maanden
2 weken
N.v.t.
€ 500 bij annulering in de verlengingsfase. Coulance bij overlijden van de aanvrager plus als de verkoop niet doorgaat
1e 3 maanden: laagste rentecontrole bij passeren of offerterente (automatisch meedalen). Verlenging: laagste van geoffreerde rente óf rente van offertedatum + 3 maanden (vastklikken) als die rente lager is (niet automatisch meedalen)
Mogelijk
Automatisch en op verzoek van klant + taxatierapport
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Nieuwbouw: gelijk aan hypotheekrente Bestaande bouw: hypotheekrente - 1%
Niet mogelijk
2e hypotheek/onderhandse verhoging/ontslag en omzetting € 150
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG geen minimum, zonder NHG minimaal € 80.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 750.000
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
Conform NHG
Mogelijk bij een reeds lopende polis
Aankoop: 50% van de marktwaarde. Oversluiting: 80% van de marktwaarde onder voorwaarden, zie gids p. 8 en 9
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 5 maanden
2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Automatisch en op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Geen termijn
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Bestaand = hypotheekrente - 1%. Nieuwbouw = gelijk aan hypotheekrente
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG > 80% marktwaarde
Geen kosten
Mogelijk in KREW (Bankspaar)
Niet mogelijk
Onderpand
Mogelijk
Niet mogelijk
€ 7.500
VON + meerwerk + renteverlies, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Taxatiewaarde, verstrekking < 80% recente opgave Calcasa level 4
Niet mogelijk
Alleen bij een overbrugging indien de woning nog niet verkocht is
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van bouw + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen, zonder NHG € 1.000
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Alleen bij verhoging van de bestaande hypotheek, zie gids p.21
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€ 5.000
Stichtingskosten (koop/aanneemsom + meerwerk (max 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tijdens bouwperiode (max 4%) + bouwrente) bij nieuwbouw duurder dan € 400.000,- dient nieuwbouwtaxatie plaats te vinden
Laagste aankoopsom vs gevalideerd taxatierapport
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk (er dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd)
Mogelijk (er dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd)
Geen minimum
Zie gids p. 89
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 92
Tot 70% WOZ waarde alleen bij oversluiting (o.b.v. WOZ taxatieverslag)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Geen nieuwbouw
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Geen minimum
NHG max 4% renteverlies tijdens de bouw. Zonder NHG zie gids p. 38 & 39
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 42
Tot 60% WOZ waarde alleen bij oversluiting
Mogelijk
Mogelijk
Geen minimum
Zie gids p. 16 en 17
Taxatiewaarde
Mogelijk, zie gids p. 21
Tot 80% WOZ-waarde alleen bij oversluiting
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Koop/aanneemsom + meerwerk (max 20%). Bij NHG renteverlies tijdens bouw tot maximaal 4%
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Tot 65% van de marktwaarde, aankoop en oversluiting, inclusief calcasa waarderapport en foto’s
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Zie gids p. 22
De laagste van de marktwaarde uit taxatie of de koopsom
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
NHG-limiet € 0,00. Niet-NHG € 7.500 bij energiebesparende voorzieningen altijd volledig in bouwdepot
Koop/aanneemsom + meerwerk (Maximaal 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tot max 4% + bouwrente (uit K/A ovk)
Taxatiewaarde
Ja, onder voorwaarden
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk + bouwrente + renteverlies
Taxatiewaarde, Calcasa-waarde tot 90% bij oversluiten, verhoging of 2e hypotheek
Niet mogelijk
Mogelijk bij een verstrekking tot 90% bij oversluiten, verhoging of 2e hypotheek
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Stichtingskosten conform NHG, dus incl. meerwerk + renteverlies
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 1.000
Zie gids p.15
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Alleen bij verhoging van de bestaande hypotheek zie gids p. 15
Inkomen
Mogelijk
Maximaal 80% van het toetsinkomen, afwijking mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Mogelijk voor duur inkomen, het meerdere leenbedrag dient gedurende de looptijd van de alimentatie te worden afgelost
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet toegestaan
Niet mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
80%
Mogelijk
Niet mogelijk
Ja, onder voorwaarden
40 uur, meerdere tot max 50% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk, wel verscherpt onderzoek middels stukken tijdens acceptatieproces
Mogelijk, zie gids p. 7
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk. Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
0% tot 100%, zie "veel gestelde vragen" § 2.2
Mogelijk
Mogelijk, zie "veel gestelde vragen" § 2.1
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk
3 jaarcijfers + aangifte reguliere beoordeling. Korter zelfstandig middels inkomensverklaring alleen met NHG, zie gids p. 14
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk, zie gids p.27
Inkomen moet in Euro's zijn. Buitenlandse ondernemingsvormen bij zelfstandigen zijn niet acceptabel
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
Alleen vaste en bestendige componenten als EJU, VT en 13e maand
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Zal nauwlettend worden bekeken, maar in principe mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Meenemen indien er geen arbeidsvermogen is en ook geen mogelijkheid is dit te ontwikkelen
Niet toegestaan
Mogelijk
Mogelijk mits binnen 6 maanden na toetsing in gaat
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Kan in bepaalde gevallen als overwerk worden meegenomen, op voorlegbasis
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG zie gids p. 97 & 98
Mogelijk minimaal € 100.000 Berekening toetsinkomen: Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG, zonder NHG gemiddelde laatste 3 jaar met max het huidige inkomen
Mogelijk
75% tot 100%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
48 uur, meerdere tot max 20% van 48 uur kan als overwerk worden meegenomen. Zie gids p. 14
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Vast dienstverband: Conform NHG Tijdelijk + intentie: Niet mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids p. 8 en 9
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG 20%
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis, mits belastingplichtig in Nederland, verblijfplaats in eurozone en loon in Euro's
Op voorlegbasis voor de duur van het inkomen
Vakantietoeslag mag worden berekend, overige inkomenscomponenten dienen te zijn uitgesplitst
NHG = NHG, zonder NHG wanneer de uitkering gegarandeerd is tot aan de pensioendatum of AOW-leeftijd
Niet toegestaan
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG op voorlegbasis
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk, zie gids p. 15
NHG = NHG, zonder NHG minimaal 2 jaar zelfstandig
Mogelijk
Inkomen conform de inkomensverklaring (opgesteld door Raadhuys) wordt 100% meegenomen
Tot max 20% van het vaste inkomen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn mogen meegenomen worden, bv. VT, EJU en 13e maand
Wordt meegenomen wanneer de uitkering gegarandeerd is tot aan de pensioendatum of AOW-leeftijd
Beoordelen als flexwerker
Niet mogelijk
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het huidige inkomen of het laatste jaar
Niet mogelijk
70%
Niet mogelijk
Conform NHG m.u.v. familierelatie budgethouder/aanvrager (op voorlegbasis)
Conform NHG
40 uur, meerdere tot max 20% van vaste inkomen
Niet mogelijk bij eerste en tweedegraads en schoonfamilie/partners
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
max 20% van totale inkomen
Niet mogelijk
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Niet mogelijk
Conform NHG
Toegestaan
Mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk met NHG onder voorwaarden
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max inkomen laatste jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Tot 50% inkomen uit dienstverband, wordt anders als zelfstandige behandeld
100%
Mogelijk
Mogelijk tot 3% met een minimaal vermogen van € 100.000
Mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn kunnen meegenomen worden VT, EJU en 13e maand
Mogelijk
Niet mogelijk
Onbekend
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatse 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk onder voorwaarden
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Het meerdere kan als overwerk worden meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Voor zelfstandigen is verstrekking (nog) niet mogelijk. Wordt ook als inkomen niet meegenomen. Verstrekking niet mogelijk aan aanvragers met KvK inschrijving
Tot max 25% van het bruto basissalaris (= 12 x het bruto maand salaris)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Mogelijk (beoordeling op basis van aangeleverde inkomensbescheiden)
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
100%
Mogelijk, conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk wanneer deze binnen 3 maanden ingaat, zie gids p. 35
40 uur, meerdere tot max 25% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk, met aanvullende voorwaarden (zie gids hoofdstuk 8)
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk, zie gids p. 23
Mogelijk, mits belastingplichtig in Nederland en loon in Euro's. Inkomsten uit eigen onderneming in buitenland ; niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
Alleen vaste en bestendige componenten als EJU, VT en 13e maand
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het huidige inkomen of het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids p. 22
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Overig
Niet mogelijk
12 maanden
Mogelijk, zie gids p. 14
RN registratie of A registratie als gevolg van een juridische procedure, zie gids p. 10
Mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk indien bestemd voor eigen woning
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk, bij NHG alleen als vorige lening een ASR Levensverzekering N.V. lening betrof
Conform NHG
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 85% van de WOZ of marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand 12 maanden, verlenging 6 maanden mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, uitsluitend door de consument, via de mijnomgeving
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar. Nog niet in de verkoop dan 12 maanden
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
A of A1 afgelost of met herstelcode mogelijk, zie gids p. 15 en 16 (voorlegbasis)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Moet voldoen aan NHG norm 1.4.2 A of B
Moet voldoen aan NHG norm 1.4.2 A of B
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% getaxeerde waarde of verkoopprijs (ontbindend vw niet verstreken) - restantschuld
Geen minimum
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden. Er wordt gerekend met de AFM toetsrente
12 maanden, zie gids p. 13
A of A1 met herstelcode, zie gids p. 16
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Alleen met NHG, zie gids p. 26
Tot 115% van de marktwaarde, alleen voor bestaande Achmea bank hypotheekklanten
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld -verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden. Verlenging kan eenmalig bestaand: 12 maanden, nieuwbouw 6 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
N.v.t. betreft startershypotheek
N.v.t. betreft startershypotheek
Alleen A met herstelcode
Mogelijk
Mogelijk
Indien gestart voor 2015 0,75% actuele hoofdsom; gestart na 2015 0,45% actuele hoofdsom
N.v.t. betreft startershypotheek
Niet mogelijk
Nationaliteit Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, verblijfsvergunning onbepaalde tijd, EU vergunning langdurige ingezetenen worden toegestaan
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
N.v.t. betreft startershypotheek
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, verstrekking op basis van inkomen van maximaal 2 personen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Alleen Dexia of Legio Lease
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Mogelijk op voorlegbasis. Bedrag als apart leningsdeel aanhouden, maximale looptijd 15 jaar annuïtair of lineair
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
NHG = NHG. Geen NHG minimaal 3 jaar een bestendig inkomen genoten. Verblijfsvergunning onbepaalde tijd en woonachtig in Nederland
Alleen met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van de verkoopprijs - restantschuld Niet verkocht: 88% van de verwachte verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
Bestaand = 9 maanden. Nieuwbouw = 18 maanden. Verlenging kan eenmalig 6 maanden (verlengingskosten € 250)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van de verkoopprijs - restantschuld Niet verkocht: 88% van de verwachte verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
12 maanden (verlenging mogelijk)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Mogelijk op voorlegbasis Zie gids p. 50
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
97% van de verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
Bestaand = 24 maanden Nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
98% van de verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
24 maanden. Verlengen kan éénmalig 6 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden netto last
Vraagprijs – restantschuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk uit hypotheekgelden
Mogelijk zonder NHG
Mogelijk, zie gids p. 14
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van laagste van marktwaarde of verkoopprijs - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
6 maanden bruto last of werkelijke last middels berekening
Vraagprijs - restantschuld
RN of RH registratie toegestaan onder voorwaarden zie p. 13
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is. Indien op enig moment de studieschuld hoger is (geweest) dan de oorspronkelijke studieschuld dan wordt deze hogere schuld als oorspronkelijke studieschuld gezien
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Minimaal 1 jaar in NL wonen en werken Ingezetene EU of verblijfsvergunning zie p. 3
Niet mogelijk zie gids p. 4
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
97% van verkoopprijs - restantschuld
90% van de taxatiewaarde - openstaande schuld
€ 500
30 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk o.b.v. overrule
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
90% van volwaardig taxatierapport op basis van maximaal 6 maanden verkooptermijn
A en A-1 met herstelcode op basis van overrule
Mogelijk o.b.v. overrule
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG = NHG. Zonder NHG 3 jaar wonen + werken in NL. Kennismigranten voorleggen
Niet mogelijk
Voor bestaande en nieuwe klanten, annuitair of lineair tot max 115% van de marktwaarde. Restschulden die fiscaal aftrekbaar zijn mogen box 1 getoetst worden
Mogelijk o.b.v. overrule
Mogelijk
Maximale verstrekking inclusief overbrugging 106% van de MW (na verbouw) Verkocht: maximaal 100% verkoopprijs minus restschuld bestaande woning Niet verkocht: maximaal 90% van de MW minus de kadastrale inschrijving van de hypotheek tot maximaal € 250.000
Geen minimum
Geen
De maximale duur van de overbrugging is 24 maanden
Mogelijk o.b.v. overrule wanneer alle betrokkenen schuldenaar, eigenaar en bewoner worden
Niet mogelijk
Mogelijk
12 maanden of verwachte verkooptermijn
Verwachte verkooptermijn en verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
A en A1 met een herstelcodering of afgelost en afgemeld op datum aanvraag en BHA
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk als dit nodig is voor het verkrijgen van de hypotheeklening
Conform NHG
Geen specificieke regeling
Niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk, maximaal 90%
Geen maximum
Geen maximum
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 12 maanden
90% van de marktwaarde - restantschuld. Bij verkoopverlies aantonen dat dit uit eigen middelen voldaan kan worden. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
Niet mogelijk, uitzondering RN of RH registratie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Zie gids, hoofdstuk 6
Mogelijk, aanvrager, van wie het inkomen noodzakelijk is, dient minimaal 12 maanden in Nederland te wonen en te werken
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98,5% van verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van de marktwaarde - restantschuld. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
€ 10.000
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden. Er wordt gerekend met de werkelijke lasten van de bestaande hypotheek en de AFM toetsrente voor de overbrugging
Verkoopprijs - restantschuld (netto)
A en A-1 met herstelcode, zie gids p. 11
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Alleen met NHG
Tot 115% van de marktwaarde, alleen voor bestaande Achmea bank hypotheekklanten
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: Verkoopsom - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk