Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Productvergelijker

Deze productvergelijker geeft u een overzicht van de meest gangbare acceptatievoorwaarden van onze geldverstrekkers. In een oogopslag ziet u de mogelijkheden per deelgebied en de vergelijking per geldverstrekker. Aan deze productvergelijker kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij wijzigingen in het acceptatiebeleid van onze geldverstrekkers passen wij dit overzicht per direct aan. Dit overzicht is ook vormgegeven in een fysiek exemplaar die we meerdere keren per jaar updaten. Wilt u de laatste update per post ontvangen? Mailt u dan naar samenwerken@flexfront.nl.

Aanbieders
WelThuis
Argenta
Thuis Hypotheek
HollandWoont
Comfort Profijt & Comfort Standaard
Elan Plus
Woon Bewust
IQWOON
Lloyds Bank
MUNT Hypotheken
NIBC Direct Hypotheek & NIBC Direct Extra
Obvion
Robuust
Tulp
Vista
Woongenot
Algemeen
€ 100.000
€ 25.000
€ 10.000
€ 1.000.000
€ 1.000.000 tot max 80% van de marktwaarde, met een minimum van € 750.000
100% van de marktwaarde
Mogelijk tot 106% van de marktwaarde
Conform NHG
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
90 dagen / 150 dagen
15 dagen
0,20% per verlengde maand of gedeelte daarvan
1% alleen als bindend aanbod door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Automatisch
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk op voorlegbasis
Hypotheekrente - 1% (vergoeding bij nieuwbouw max 12 maanden en verbouwing 6 maanden)
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk
Omzetten hypotheek, ontslag € 200
€ 100.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 1.000.000 (incl. de overbrugging)
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Mogelijk, alleen verruiming op LTI, zie gids p. 7
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Geldigheid offerte: 4 + 8 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA) Annuleringskosten: € 500 bij getekende verlenging
3 weken
N.v.t.
€ 500 alleen bij getekende verlenging
Ja, alleen gedurende de standaard geldigheid van 4 maanden. Na 4 maanden wordt de rente vastgezet
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of Calcasa waardebepaling
Automatisch bij extra aflossing van minimaal € 500
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
24 maanden
2 x 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG > 80% van de marktwaarde. Deelverpandig niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
NHG: geen minimum. Zonder NHG: minimaal € 80.000
Geen minimum
€ 5.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde of koopsom + max 6% bijkomende kosten indien lager. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p. 12
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
Conform NHG
Conform NHG
Aankoop: 50% van de marktwaarde. Oversluiting: 80% van de marktwaarde onder voorwaarden, zie gids p. 12
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 2 maanden
2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Mogelijk, bij hypotheek < 80% van de MW met WOZ > 80% met taxatierapport
Automatisch
Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Mogelijk in KREW (bankspaar) bij een box 1 polis
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 75.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 500.000
106%
106%
Mogelijk
Mogelijk
Ja
Niet mogelijk
Bestaande bouw 3 + 3 maanden, nieuwbouw 6 + 6 maanden
3 weken
0,20% per dag berekend, alleen bij gestegen rente
Geen
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
100% uit eigen middelen
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden
Gelijk aan hypotheekrente, na verlenging geen vergoeding meer
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten, alleen bij rentemiddeling € 250
€ 75.000
€ 35.000
€ 12.500
Geen max boven € 500.000 voorleggen
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
Profijt: 3 maanden Standaard: 3 + 3 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
Profijt: N.v.t. Standaard: 0,25% per maand bij verlenging
Geen
Profijt: Nee Standaard: Ja
Niet mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Profijt: Niet mogelijk Standaard: Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
2e hypotheek, onderhandse verhoging, ontslag en omzetting i.v.m. hersteladvies kosteloos. Omzetting € 225
€ 100.000
€ 37.500
€ 12.500
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
101% + max € 9.000 EBV als max 106% van de marktwaarde en niet groter dan werkelijke investering aan EBV
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Alleen bij renteherziening op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 9 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
Geen kosten
€ 100.000
€ 70.000
€ 12.500
€ 1.000.000 (incl. de overbrugging)
Conform NHG, zonder NHG tot 85% van de marktwaarde
85% van de marktwaarde
Conform NHG, zonder NHG tot 85% van de marktwaarde
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
3 weken
N.v.t.
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde (met en zonder NHG)
Niet mogelijk
Mogelijk, 1%. Minimaal € 100, maximaal € 400
Geen kosten
€ 100.000
€ 25.000
€ 12.500
€ 750.000
100% van de marktwaarde
100% van de marktwaarde
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk, zie gids p. 28
4 + 4 maanden
3 weken
N.v.t.
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport of WOZ beschikking
Automatisch
Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
ORV niet verplicht
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 75.000
€ 40.000
Verhoging € 5.000, 2e hypotheek € 10.000
€ 1.000.000 excl. overbruggingskrediet en € 1.500.000 incl. overbruggingskrediet
Met NHG conform NHG. Zonder NHG 90% van laagste van marktwaarde of koopsom incl. bijkomende kosten (maximaal 6% van de koopsom)
90% van de marktwaarde
Met NHG, conform NHG
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde, onder voorwaarden
Mogelijk zonder NHG tot 90% van de marktwaarde
90 + 90 dagen
3 weken
0,25% van de hoofdsom per maand (of gedeelte hiervan), bij gestegen rente
Geen
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant + taxatierapport
Automatisch
Maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar en éénmalige schenking van maximaal € 100.000 mits fiscaal gefaciliteerd
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk
Geen kosten
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
100% van de laagste van (1) de koopsom plus eventuele verbouwingskosten of (2) de getaxeerde marktwaarde na verbouw (zonder NHG)
Conform NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Mogelijk zonder NHG tot max 80% van de marktwaarde
3 + 3 maanden
3 weken
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
€ 500 bij annulering in de verlengingsperiode
Ja
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Hypotheekrente - 1%
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG alles > 80% van de marktwaarde indien aanvrager ouder is dan 70 jaar
Niet mogelijk
Mogelijk via Nationale Waarborg
Ja, zie kostenoverzicht gids p. 40
Geen minimum
€ 70.000
€ 15.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
100% of 115% marktwaarde indien woning onder water staat
Conform NHG, tot max 106% van de marktwaarde maar nooit meer dan € 9.000. Niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten
Niet mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde of 65% in een overgangssituatie (alleen bij oversluiting mogelijk en bij de NIBC direct Extra Hypotheek)
Mogelijk tot max 100% van de marktwaarde
Direct: 4 maanden Direct extra: 6 maanden + 6 maanden bij gestegen rente
3 weken
Direct: geen Direct extra: 0,25% op maandbasis per dag bij gestegen rente
Direct: geen Direct extra: 1% alleen bij annulering door klant na finaal akkoord (alleen na verlenging)
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Direct: Maximaal 15% per leningdeel van de oorspronkelijke hoofdsom Direct extra: Boetevrij uit eigen middelen of 20% per leningdeel van de oorspronkelijke hoofdsom
Direct: mogelijk binnen 6 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing Direct extra: mogelijk binnen 9 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Direct: niet mogelijk Direct Extra: mogelijk in overleg. Indien verlenging = zonder rentevergoeding
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk, geen kosten
Geen kosten
Geen minimum
€ 50.000
€ 5.000
€ 3.000.000 (incl. de overbrugging)
100% van de laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom zie gids p. 41
100% van de laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom zie gids p. 41
Mogelijk
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde, onder voorwaarden
Mogelijk tot 90% LTV met verplichte aflosvorm
3 + 9 maanden
Rente-aanbod vereist geen ondertekening
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging
€ 500 na annulering van het getekende bindend aanbod
Nee
Mogelijk
Mogelijk
Automatisch
Boetevrij aflossen uit eigen middelen mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Niet mogelijk
Mogelijk
24 maanden
Niet mogelijk
Gewogen gemiddelde gedurende eerste 12 maanden
Alleen verplicht boven 100% marktwaarde zie gids p. 12
Mogelijk
Mogelijk, kosten 1% van de waarborgsom
Maximaal € 150 OHA geen kosten
€ 100.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 750.000 tussen € 750.000 en € 1.000.000 voorleggen
100% en 106% i.c.m. energiebesparende voorzieningen
100% van de marktwaarde
Mogelijk
Mogelijk met en zonder NHG
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Bestaande bouw 3 + 3 maanden, nieuwbouw 6 + 6 maanden
3 weken
Alleen bij nieuwbouw, 0,20% op dagbasis
N.v.t.
Dalrente tijdens tekentermijn rente-aanbod (3 weken)
Mogelijk
Alleen mogelijk bij renteherziening
Automatisch
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Mogelijk met 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan gewogen hypotheek rente
ORV niet verplicht alleen bij klant die ouder is dan 70 jaar en meer dan 80% van de marktwaarde leent zonder NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen kosten
€ 100.000
€ 70.000
€ 15.000
€ 750.000
100% van de getaxeerde marktwaarde of koopsom (laagste)
100% van de getaxeerde marktwaarde of koopsom (laagste)
EBV en EBB mogelijk tot 100% MW
Mogelijk tot 100% van de marktwaarde na verbouw
Ja
Niet mogelijk
3 + 3 maanden
3 weken
0,25% over de hoofdsom van de lening per (deel van de) maand, bij gestegen rente
Alleen na verlenging, dan € 500
Ja
Mogelijk
Op verzoek van klant
Automatisch
Maximaal 25% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
6 maanden
6 maanden (rentevergoeding van het bouwdepot vervalt)
Gelijk aan hypotheekrente
> 80% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Ontslag, rente-afkoop, verhoging, 2e hypotheek, toevoegen schuldenaar, verhuisregeling € 150
€ 100.000
€ 75.000
€ 10.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde
Voor zelfstandigen is verstrekking (nog) niet mogelijk. Wordt ook als inkomen niet meegenomen. Verstrekking niet mogelijk aan aanvragers met KvK inschrijving
106% van de marktwaarde, zowel NHG als zonder NHG
Mogelijk
Maximaal 50% van de marktwaarde
Niet mogelijk
bestaand = 3 + 3 maanden (incl. oversluiters) nieuwbouw = 3 + 9 maanden
2 weken
N.v.t.
€ 500 bij annulering in de verlengingsfase. Coulance bij overlijden van de aanvrager plus als de verkoop niet doorgaat
1e 3 maanden: laagste rentecontrole bij passeren of offerterente (automatisch meedalen). Verlenging: laagste van geoffreerde rente óf rente van offertedatum + 3 maanden (vastklikken) als die rente lager is (niet automatisch meedalen)
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Boetevrij uit eigen middelen of 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Nieuwbouw: gelijk aan hypotheekrente Bestaande bouw: hypotheekrente - 1%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk via Nationale Waarborg
2e hypotheek, onderhandse verhoging, omzetting, ontslag, toevoegen schuldenaar, rente-afkoop en verlenging bij einde looptijd € 150
NHG geen minimum, zonder NHG minimaal € 80.000
Geen minimum
€ 5.000
€ 1.000.000
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
100% van de marktwaarde. Oversluiting tot 110% bij lage LTI, zie gids p.8
Conform NHG
Conform NHG
Aankoop: 50% van de marktwaarde. Oversluiting: 80% van de marktwaarde onder voorwaarden, zie gids p. 8 en 9
Mogelijk, tot max 100% van de marktwaarde
4 + 5 maanden
2 weken
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Mogelijk < 80% verstrekking van WOZ en hypotheek < € 300.000 met WOZ, > 80% van de WOZ en > € 300.000 met een taxatierapport
Automatisch
Maximaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar
Mogelijk
Mogelijk
Met NHG mogelijk
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Bestaand = hypotheekrente - 1%. Nieuwbouw = gelijk aan hypotheekrente
Met NHG ORV niet verplicht, zonder NHG > 80% marktwaarde
Mogelijk in KREW (bankspaar) bij een box 1 polis
Niet mogelijk
Geen kosten
Onderpand
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk + renteverlies, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Taxatiewaarde, verstrekking < 90% recente opgave Calcasa level 4
Niet mogelijk
Calcasa mogelijk bij aanvragen tot € 500.000 en met een LTV van max 90% van de Calcasawaarde
Mogelijk, mits er een waarborgcertificaat aanwezig is van een instelling aan wie de Stichting Garantiewoning haar keurmerk heeft afgegeven
Niet mogelijk
Geen minimum
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van bouw + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde/ verstrekking
Mogelijk, zie gids p. 21
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen, zonder NHG € 1.000
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Alleen bij verhoging van de bestaande hypotheek, zie gids p.21
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Conform NHG
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk (er dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd)
Mogelijk (er dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd)
Geen minimum
Zie gids p. 4
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 8
Tot 70% WOZ waarde alleen bij oversluiting (o.b.v. WOZ taxatieverslag)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
Geen nieuwbouw
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
NHG max 4% renteverlies tijdens de bouw. Zonder NHG zie gids p. 38 & 39
Taxatiewaarde
Mogelijk onder voorwaarden, zie gids p. 6
Tot 60% WOZ waarde alleen bij oversluiting
Mogelijk
Mogelijk
Geen minimum
Zie gids p. 16
Taxatiewaarde
Mogelijk, zie gids p. 21
Tot 80% WOZ waarde alleen bij oversluiting
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Koop/aanneemsom + meerwerk (max 20%). Bij NHG renteverlies tijdens bouw tot maximaal 4%
De laagste van de marktwaarde uit taxatie of de koopsom incl. de bijkomende kosten (maximaal 6% van de koopsom)
Mogelijk op voorlegbasis met groene notariële opinie
Tot 65% van de marktwaarde, aankoop en oversluiting, verhoging of tweede hypotheek incl. Calcasa waarderapport
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Zie gids p.23
De laagste van de marktwaarde uit taxatie of de koopsom
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, mits er een afbouwgarantie is afgegeven middels een waarborgcertificaat
Niet mogelijk
NHG-limiet € 0,00. Niet-NHG € 7.500 bij energiebesparende voorzieningen altijd volledig in bouwdepot
Koop/aanneemsom + meerwerk (Maximaal 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tot max 4% + bouwrente (uit K/A ovk)
Taxatiewaarde
Ja, onder voorwaarden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk, taxatie verplicht
€ 2.500
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van de bouw + bouwrente (max 4%) + aansluiting nutsvoorziening + planontwikkelingskosten (bij CPO)
De laagste van taxatiewaarde of kosten verkrijging in eigendom
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Geen minimum
VON + meerwerk + bouwrente + renteverlies
Taxatiewaarde, Calcasa-waarde tot 90% bij oversluiten, verhoging of 2e hypotheek
Niet mogelijk
Mogelijk bij een verstrekking tot 90% bij oversluiten, verhoging of 2e hypotheek
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€ 2.500
Niet mogelijk
Taxatiewaarde of koopsom (laagste)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 5.000
Stichtingskosten conform NHG, dus incl. meerwerk + renteverlies
Taxatiewaarde
Niet mogelijk
Alleen bij een overbrugging indien de woning nog niet verkocht is
Mogelijk
Niet mogelijk
Met NHG geen minimum, zonder NHG € 1.000
Zie gids p. 16
Taxatiewaarde
Bestaande erfpacht mogelijk met groene notariële opinie
Zie gids p. 16
Inkomen
Niet mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100%, inkomensverklaring
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids p. 8
Mogelijk voor duur inkomen, het meerdere leenbedrag dient gedurende de looptijd van de alimentatie te worden afgelost
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet toegestaan
Niet mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Mogelijk
80%
Mogelijk
Onder voorwaarden, zie gids p. 9
Ja, onder voorwaarden
Vereiste om de inkomens mee te nemen: beide inkomens dienen minimaal 2 jaar te zijn genoten
Mogelijk, wel verscherpt onderzoek middels stukken tijdens acceptatieproces
Mogelijk met een inkomensverklaring
Altijd benodigd
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk. Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG, zie gids p. 14
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
0% tot 100%, zie "veel gestelde vragen" § 2.2
Mogelijk
Mogelijk op basis van IBL of IKV
Mogelijk indien de einddatum van de verzekering niet voor de einddatum van de lening ligt
Inkomen tot 50 uur wordt meegenomen
Mogelijk
3 jaarcijfers + aangifte reguliere beoordeling. Korter zelfstandig middels inkomensverklaring alleen met NHG, zie gids p. 15
Met NHG verplicht. Zonder NHG inkomensverklaring of jaarcijfers. Bij ondernemers met meerdere BV's is inkomensverklaring verplicht
Mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk, wordt behandeld als zelfstandige
100%, inkomensverklaring Raadhuys
Conform NHG
Mogelijk, zie gids p.27
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan. Buitenlandse ondernemingsvormen bij zelfstandige niet acceptabel
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
Alleen vast en bestendig, niet mee te nemen zijn bovenwettelijke vakantie-uren
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Niet mogelijk
Mogelijk indien de einddatum van de verzekering niet voor de einddatum van de lening ligt
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Zal nauwlettend worden bekeken, maar in principe mogelijk
Niet mogelijk
Inkomensverklaring van Raadhuys
Niet mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Andere valuta dan Euro niet toegestaan
Mogelijk
Wordt gezien als toetsinkomen indien het op de werkgeversverklaring voorzien is van een voetnoot dat het om vastgelegde onvoorwaardelijk inkomensbestandsdelen gaat
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk, alleen vanaf pensioengerechtige leeftijd en met minimale rvp 20 jaar en alleen onder NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG zie gids p. 13
Mogelijk minimaal € 100.000 Berekening toetsinkomen: Vermogen x CHF percentage /of rente indien lager = toetsinkomen
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG, zonder NHG gemiddelde laatste 3 jaar met max het huidige inkomen
Mogelijk
75% tot 100%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Mogelijk
NHG=NHG, zonder NHG mogelijkheden zie gids p. 13
Alleen met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet toegestaan
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
48 uur, meerdere tot max 20% van 48 uur kan als overwerk worden meegenomen. Zie gids p. 14
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Vast dienstverband: Conform NHG Tijdelijk + intentie: Niet mogelijk
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Alleen mogelijk met NHG
Niet mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk minimaal € 100.000
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Conform NHG
Conform NHG
NHG = NHG (beoordelen flexwerker) Zonder NHG niet toegestaan
Niet mogelijk
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, zie gids p. 9 en 10
40 uur, meerdere tot max 20% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk
Voor 3 jaar cijfers, 1ste jaar geen volledig jaar
Alleen mogelijk met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG 20%
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis, mits belastingplichtig in Nederland, verblijfplaats in eurozone en loon in Euro's
Op voorlegbasis voor de duur van het inkomen
Vakantietoeslag mag worden berekend, overige inkomenscomponenten dienen te zijn uitgesplitst
NHG = NHG, zonder NHG wanneer de uitkering gegarandeerd is tot aan de pensioendatum of AOW-leeftijd
Niet toegestaan
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
100%
NHG = NHG, zonder NHG op voorlegbasis
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen, meerdere dient te worden voorgelegd
Mogelijk
NHG = NHG, zonder NHG minimaal 2 jaar zelfstandig
Met NHG, conform NHG
Met NHG, conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Inkomen conform de inkomensverklaring (opgesteld door Raadhuys) wordt 100% meegenomen
Tot max 20% van het vaste inkomen
Mogelijk zover dit vermogen onroerend goed betreft, zie gids p. 18
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn mogen meegenomen worden, bv. VT, EJU en 13e maand
Wordt meegenomen wanneer de uitkering gegarandeerd is tot aan de pensioendatum of AOW-leeftijd
Beoordelen als flexwerker
Niet mogelijk
Ja, bij een onvoorwaardelijke loonstijging binnen 6 maanden, alleen indien er sprake is van een vast dienstverband
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het huidige inkomen of het laatste jaar
Niet mogelijk
70%
Niet mogelijk
Conform NHG m.u.v. familierelatie budgethouder/aanvrager (op voorlegbasis)
Conform NHG
40 uur, meerdere tot max 20% van vaste inkomen
Niet mogelijk bij eerste en tweedegraads en schoonfamilie/partners
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, indien het aandelenbelang > 5% is een inkomensverklaring verplicht
100%
max 20% van totale inkomen
Niet mogelijk
Conform NHG, andere valuta dan Euro niet toegestaan
Meenemen voor de duur van het inkomen
Niet mogelijk
Conform NHG
Toegestaan mits BKA uitgebracht na einde proeftijd, anders beoordelen als flexwerker
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden ingaat
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk met NHG onder voorwaarden
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max inkomen laatste jaar
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Inkomen tot 48 uur wordt meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Altijd benodigd
NHG = NHG. Zonder NHG max 80 van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk
100% met inkomensverklaring
Mogelijk, maar niet meer dan 50% van het vaste inkomen
Niet mogelijk
Mogelijk zie gids p. 16
Mogelijk voor de duur van het inkomen
Mee te nemen mits vast en bestendig
Zie gids p. 20
Niet mogelijk
Mogelijk binnen 6 maanden
Mogelijk binnen 6 maanden
Gemiddelde afgelopen 3 jaar max. laatste jaar en huidig inkomen zie gids p. 6
Mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Alleen als er sprake is van ondernemerschap
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk onder voorwaarden
Het inkomen van de zelfstandig ondernemer wordt door een door NHG geaccrediteerde rekenexpert berekend
Mogelijk
Mogelijk ook zonder NHG
Mogelijk conform NHG
Tot 50% inkomen uit dienstverband, wordt anders als zelfstandige behandeld
100%
Mogelijk
Mogelijk tot 3% met een minimaal vermogen van € 100.000
Mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Inkomenscomponenten die vast en bestendig zijn kunnen meegenomen worden VT, EJU en 13e maand
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Conform NHG + verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensstijging
Gemiddelde laatse 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk met NHG
100%
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk onder voorwaarden
Het meerdere kan als overwerk worden meegenomen
Mogelijk
Mogelijk
Vereist bij zelfstandige < 3 jr. met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Als zelfstandig ondenemer te beoordelen
Ja, inkomensverklaring van ViiZ, Raadhuys, Overviewz, Pentrax of Zakelijk Inkomen
ORT: 20% van het vaste inkomen (jaarsalaris en vakantietoeslag), provisie 20% over de laatste 12 maanden, overwerk 25% over de laatste 12 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen, mits ten gunste van de aanvrager
De vaste bestanddelen (vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) kunnen worden meegenomen
Ja, mits vast
Niet toegestaan
Mogelijk mits vast dienstverband zonder proeftijd dat binnen 6 maanden in gaat
Ja, conform NHG (ook bij een tijdelijk dienstverband)
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk
Ja, van ViiZ, Raadhuys, Overviewz, Pentrax of Zakelijk Inkomen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Voor zelfstandigen is verstrekking (nog) niet mogelijk. Wordt ook als inkomen niet meegenomen. Verstrekking niet mogelijk aan aanvragers met KvK inschrijving
Tot max 25% van het bruto basissalaris (= 12 x het bruto maand salaris)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen
Mogelijk (beoordeling op basis van aangeleverde inkomensbescheiden)
Conform NHG
Beoordelen als flexwerker
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max huidige inkomen of laatste jaar
Mogelijk
100%
Mogelijk, conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk wanneer deze binnen 3 maanden ingaat, zie gids p. 35
40 uur, meerdere tot max 25% van 40 uur (wordt gezien als overwerk)
Mogelijk, met aanvullende voorwaarden (zie gids hoofdstuk 8)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk conform NHG
Mogelijk
100%
Conform NHG
Mogelijk, zie gids p. 23
Mogelijk, mits belastingplichtig in Nederland en loon in Euro's. Inkomsten uit eigen onderneming in buitenland ; niet mogelijk
Meenemen voor de duur van het inkomen, indien 70% van het inkomen uit dienstverband
Alleen vast en bestendig, niet mee te nemen zijn bovenwettelijke vakantie-uren
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Gemiddelde laatste 3 jaar, met max het huidige inkomen of het laatste jaar
Niet mogelijk
100%
Mogelijk indien er nu ook een actief dienstverband is
Niet mogelijk
Mogelijk indien de einddatum van de verzekering niet voor de einddatum van de lening ligt
Inkomen tot 40 uur wordt meegenomen
Zal nauwlettend worden bekeken, maar in principe mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Overig
Niet mogelijk
12 maanden
Mogelijk zie gids p. 20
RN registratie of A registratie als gevolg van een juridische procedure, zie gids p. 11
Mogelijk
Mogelijk als er wordt aangetoond dat er sprake is van een gelijkblijvend of afnemend maandbedrag
Conform NHG
Niet mogelijk indien bestemd voor eigen woning
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG
Afhankelijk per situatie
Mogelijk tot 105% van de marktwaarde, bij NHG alleen als vorige lening een ASR Levensverzsekering N.V. lening betrof
Conform NHG
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 85% van de WOZ of marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand 12 maanden, verlenging 6 maanden mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk, uitsluitend door de consument, via de mijnomgeving
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar. Nog niet in de verkoop dan 12 maanden
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
A of A1 afgelost of met herstelcode mogelijk, zie gids p. 17 en 18 (voorlegbasis)
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Moet voldoen aan NHG norm 1.4.2 A of B
Moet voldoen aan NHG norm 1.4.2 A of B
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - 1,85% kosten - restantschuld. Niet verkocht: 90% getaxeerde waarde of verkoopprijs (ontbindend vw niet verstreken) - restantschuld
Geen minimum
€ 250
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden, voor de overbrugging wordt gerekend met de AFM toetsrente
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restant schuld
A of A1 met herstelcode, zie gids p. 16
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Alleen met NHG, zie gids p. 26
Mogelijk onder voorwaarden tot 115% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: verkoopprijs - restantschuld -verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden. Verlenging kan eenmalig bestaand: 12 maanden, nieuwbouw 6 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Voor de duur dat de woning te koop staat verkaring verkopend makelaar
Waarde van de woning verklaring verkopend makelaar
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van verkooprijs - restantschuld. Niet verkocht 90% van de verkoopwaarde - restantschuld
€ 2.500
€ 250
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Alleen Dexia of Legio Lease
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
NHG = NHG. Geen NHG minimaal 3 jaar een bestendig inkomen genoten. Verblijfsvergunning onbepaalde tijd en woonachtig in Nederland
Alleen met NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van de verkoopprijs - restantschuld Niet verkocht: 88% van de verwachte verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
Bestaand = 9 maanden. Nieuwbouw = 18 maanden. Verlenging kan eenmalig 6 maanden (verlengingskosten € 250)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98% van de verkoopprijs - restantschuld Niet verkocht: 88% van de verwachte verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
12 maanden (verlenging mogelijk)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Mogelijk op voorlegbasis Zie gids p. 50
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
97% van de verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
Bestaand = 24 maanden Nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Conform NHG en woonachtig in Nederland
Conform NHG
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
98% van de verkoopprijs - restantschuld
€ 10.000
Geen
24 maanden. Verlengen kan éénmalig 6 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden netto last
Vraagprijs – restantschuld
NHG = NHG, zonder NHG niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk uit hypotheekgelden
Mogelijk zonder NHG
Mogelijk, zie gids p. 14
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van laagste van marktwaarde of verkoopprijs - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
6 maanden bruto last of werkelijke last middels berekening
Vraagprijs - restantschuld
RN of RH registratie toegestaan onder voorwaarden zie p. 19
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is. Indien op enig moment de studieschuld hoger is (geweest) dan de oorspronkelijke studieschuld dan wordt deze hogere schuld als oorspronkelijke studieschuld gezien
Alleen een aflopend krediet (AK) indien leensom
Niet mogelijk
Minimaal 1 jaar in Nederland wonen en werken, ingezetene EU of verblijfsvergunning zie p. 9
Niet mogelijk zie gids p. 10
Niet mogelijk
Mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 97% van verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van de marktwaarde/verkoopprijs (laagste van de 2) - restantschuld
90% van de taxatiewaarde - openstaande schuld
€ 500
30 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk o.b.v. overrule
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
90% van volwaardig taxatierapport op basis van maximaal 6 maanden verkooptermijn
A en A1 met herstelcode of afgelost, zie gids p. 55
Mogelijk o.b.v. overrule
Mogelijk
Conform NHG
Alleen een aflopend krediet (AK)
Alleen een aflopend krediet (AK)
NHG = NHG. Zonder NHG 3 jaar wonen + werken in NL. Kennismigranten voorleggen
Mogelijk
Voor bestaande en nieuwe klanten, annuitair of lineair tot max 115% van de marktwaarde. Restschulden die fiscaal aftrekbaar zijn mogen box 1 getoetst worden
Mogelijk o.b.v. overrule
Mogelijk
Maximale verstrekking 110% marktwaarde incl. overbrugging indien de woning definitief is verkocht, anders 106%. OBK: verkoopprijs minus restschuld. Niet verkocht: 90% van de MW minus restschuld
Geen minimum
Geen
De maximale duur van de overbrugging is 24 maanden
Mogelijk o.b.v. overrule wanneer alle betrokkenen schuldenaar, eigenaar en bewoner worden
Mogelijk
Mogelijk
6 maanden
Aantonen dubbele woonlasten gedurende 6 maanden kunnen betalen
Mogelijk zie gids p. 23
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Mogelijk onder voorwaarden
Mogelijk onder voorwaarden
Akkoord als er geen andere ontbindende voorwaarden van toepassing zijn
Mogelijk
Verkocht: 100% van verkoopprijs - restschuld. Niet verkocht: 100% van de getaxeerde waarde - restschuld (alleen voor standaardverstrekkingen)
Geen minimum
Geen
24 maanden
Alleen mogelijk bij meetekenen ouders
Niet mogelijk
Mogelijk
12 maanden of verwachte verkooptermijn
Verwachte verkooptermijn en verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
A en A1 met een herstelcodering of afgelost en afgemeld op datum aanvraag en BHA
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Alleen mogelijk als dit nodig is voor het verkrijgen van de hypotheeklening
Conform NHG
Geen specificieke regeling
Niet mogelijk
Mogelijk met NHG
Mogelijk, maximaal 90%
Geen maximum
Geen maximum
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk
Niet mogelijk
6 maanden, tenzij aantoonbaar korter
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restant schuld
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Mogelijk op voorlegbasis
Mogelijk
97% van de verkoopprijs - restantschuld
Geen minimum
Geen
12 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 12 maanden
90% van de marktwaarde - restantschuld. Bij verkoopverlies aantonen dat dit uit eigen middelen voldaan kan worden. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
Niet mogelijk, uitzondering RN of RH registratie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG of werkelijke last indien deze hoger is
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Zie gids, hoofdstuk 6
Mogelijk, aanvrager, van wie het inkomen noodzakelijk is, dient minimaal 12 maanden in Nederland te wonen en te werken
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: 98,5% van verkoopprijs - restantschuld. Niet verkocht: 90% van de marktwaarde - restantschuld. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
€ 10.000
Geen
24 maanden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
12 maanden, voor de overbrugging wordt gerekend met de AFM toetsrente
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restant schuld
A en A-1 met herstelcode, zie gids p. 11
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Conform NHG
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Conform NHG
Alleen met NHG
Mogelijk onder voorwaarden tot 115% van de marktwaarde
Niet mogelijk
Mogelijk
Verkocht: Verkoopsom - restantschuld - verkoopkosten. Niet verkocht: 90% van de getaxeerde marktwaarde - restantschuld
Geen minimum
Geen
Bestaand = 12 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
Niet mogelijk
Mogelijk