FAST inlog adviseur | contact

Proces aanvragen bankgarantie

 • U, als adviseur, vult het aanvraagformulier in. U verklaart daarbij dat u alle benodigde documenten (zie onderstaand) in uw bezit heeft.
 • FlexFront behandelt uw aanvraag in de meeste gevallen nog op dezelfde dag. Uw klant ontvangt een e-mail van [email protected]. Uw klant klikt op de link, ondertekent de bankgarantie digitaal via iDIN. Een toelichting op het gebruik van iDIN is te vinden op https://www.idin.nl/consumenten/.
 • Na ondertekening wordt de bankgarantie door FlexFront gesteld.
 • De kosten van de bankgarantie worden verrekend bij de notaris.
 • De Bankgarantie Service is beschikbaar voor alle advieskantoren met een aanstelling bij FlexFront. De hypotheekaanvraag hoeft niet per se via FlexFront te lopen.
   

Benodigde documenten

In onderstaande tabel ziet u welke documenten u als adviseur in uw bezit dient te hebben als u een bankgarantie aanvraagt voor een klant. Deze documenten moeten wij te allen tijden op kunnen vragen, bijvoorbeeld in het kader van een audit door BNP Paribas Cardif. De koopakte is in elk geval nodig. U kunt deze uploaden in het aanvraagformulier.

AANVRAGEN TOT
€ 100.000
AANVRAGEN BOVEN
€ 100.000 MET BINDEND HYPOTHEEKAANBOD
AANVRAGEN BOVEN
€ 100.000 ZONDER BINDEND HYPOTHEEKAANBOD
 • Getekende koopovereenkomst
 • Geldig en actueel rente-aanbod

 

 

 

 • Getekende koopovereenkomst
 • Geldig, actueel en definitief hypotheekaanbod

 

 

 

 • Getekende koopovereenkomst
 • Geldig en actueel hypotheekaanbod
 • Financieringsopzet*
 • Recente salarisstrook
 • Werkgeversverklaring
 • Overzicht financiële middelen
 • Jaarcijfers en belastingaangifte van de afgelopen 2 jaar**


Akkoord van de verkoper is nodig voor aanvragen die na de oorspronkelijke ingangsdatum gesteld moeten worden.
* Als er geen (geldig) renteaanbod is dient er ook een financieringsopzet meegestuurd te worden.
** Is (één van) de koper(s) werkzaam als zelfstandige? Dan hebt u ook de jaarcijfers en belastingaangifte over de afgelopen 2 jaar nodig.
 

Voor wie is de bankgarantie bestemd

De bankgarantie kan alleen worden aangevraagd voor het kopen van een woning of voor grond in Nederland, om daar een woning op te bouwen. In bepaalde gevallen is het aanvragen van een bankgarantie voor een woning of grond die in erfpacht wordt verkregen mogelijk.

U kunt een bankgarantie niet aanvragen voor:

 • Het zelf bouwen of verbouwen van een woning waarbij de aannemer om een garantiestelling vraagt
 • Panden die niet als woning dienen, bijvoorbeeld een garagebox, winkelpand of pand met zakelijke bestemming (waarvan meer dan 25% bedoeld is als bedrijfs-winkelpand)
 • Een woning die gebouwd wordt in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
 • Een zelfbouwproject waarbij u de grond en de woning los van elkaar aankoopt (de woning maakt geen deel uit van een bouwproject)
 • Grond met als doel om er geen woning op te zetten
 • Garantie langer dan 2 jaar
 • Woningen boven € 5.000.000
 • Grond met erfpacht in Den Haag om daar een woning op te bouwen


Klik hier voor de productvoorwaarden.   
 

Financiële afwikkeling

De kosten voor de bankgarantie worden door de notaris verrekend met uw klant. De vergoeding voor u als advieskantoor (indien u kiest voor de bruto variant) worden in de tweede maand na passeren met u verrekend via de reguliere maandfactuur die u van FlexFront ontvangt.

De premie en vergoeding zijn vrijgesteld van BTW.
 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de Bankgarantie Service kunt u contact opnemen met de Intermediair Service Desk via [email protected] of 030 600 5120.

Terug naar Bankgarantie Service en aanvraagformulier