FAST inlog adviseur | contact

Klant met een schuld bij DUO?

U kunt bij DUO een uitgebreid schuldoverzicht opvragen waar alle gegevens in staan die de geldverstrekker nodig heeft bij de beoordeling van de studielening. DUO stuurt dan een mail met alle benodigde gegevens.

Heeft u een uitgebreider schuldoverzicht nodig? Dit kan alleen als u een geldig mailadres in Mijn DUO heeft. In verband met privacy kan DUO geen berichten of andere bestanden mailen. Ook moet uw verzoek afkomstig zijn van hetzelfde e-mailadres dat geregistreerd staat in Mijn DUO.

U kunt het uitgebreide overzicht opvragen met het online contactformulier. Binnen 8 werkdagen ontvangt u het overzicht. Geef in het contactformulier aan wat u nodig heeft. Afhankelijk van uw situatie krijgt u de volgende gegevens:

  • oorspronkelijk schuldsaldo bij start aflosfase
  • huidig schuldsaldo inclusief rente
  • huidig rentepercentage en geldigheidsduur
  • bedrag van extra aflossing en valutadatum
  • hoogte oud en nieuw maandbedrag en ingangsdatum
  • resterende looptijd schuld
  • bevestiging volledige aflossing
  • bevestiging van een mogelijke overstap naar andere terugbetalingsregels