Werken bij FlexFront? | contact
vrijdag, 09 oktober 2020 09:46

Het nieuwe model werkgeversverklaring, die NHG op 1 oktober 2020 heeft uitgebracht, houdt extra rekening met maatregelen die van invloed kunnen zijn op het inkomen. a.s.r. vraagt daarom per direct de nieuwe werkgeversverklaring van NHG op.

Voor lopende dossiers accepteert a.s.r. nog twee weken het oude model werkgeversverklaring, maar vanaf 15 oktober accepteert a.s.r. alleen nog het nieuwe model werkgeversverklaring van NHG.

Drie aanpassingen:

  • Bij de aard van het dienstverband wordt er gevraagd of er sprake is van een reorganisatie of een andere maatregel die het dienstverband of het inkomen raken. Als daar sprake van is wordt er om een toelichting gevraagd wat de impact op het dienstverband of inkomen van de medewerker is.
  • Bij verklaring voortzetting dienstverband wordt er bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gevraagd of deze bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet of vernieuwd. Hierbij is een extra optie toegevoegd: Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal X maanden. Daarnaast moet er aangegeven worden of de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden. Is dit het geval? Dan moet er ook aangegeven worden hoe de arbeidsvoorwaarden wijzigen.
  • Levensloop wordt niet meer meegenomen als inkomenscomponent.

 

PDF nieuwe werkgeversverklaring NHG per 1 oktober 2020