FAST inlog adviseur | contact
maandag, 07 juni 2021 09:29

Per mei 2021 zijn de acceptatierichtlijnen van a.s.r. geüpdatet.

  • a.s.r. financiert alleen onderpanden op één perceel tot 1 hectare.
  • a.s.r. volgt NHG bij de regelgeving voor senioren met een tijdelijk tekort tot pensioenering. De financieringslast mag vanaf de AOW-ingangsdatum van de oudste aanvrager tot de AOW-ingangsdatum van de jongste aanvrager op basis van de werkelijke lastentoets in plaats van annuïtaire lasten worden vastgesteld, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die NHG daaraan stelt.