FAST inlog adviseur | contact
dinsdag, 14 september 2021 16:51

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de desktoptaxatie. Hierin stond dat de desktoptaxatie alleen was toegestaan voor leningen zonder NHG. Bij Argenta is het nu echter ook voor leningen met NHG mogelijk gebruik te maken van een desktoptaxatie.

Hoe moet een desktoptaxtie in QSP worden geregistreerd?

Een desktoptaxatie moet in QSP geregistreerd worden als een modelmatige taxatie van Calcasa. Als de adviseur als bron waardebepaling een modelmatige taxatie heeft opgegeven in de aanvraag, wordt vervolgens als dossierstuk ook een desktoptaxatie opgevraagd (dit dus in plaats van de modelmatige taxatie die niet meer is toegestaan).

Aandachtspunten

Doordat QSP het begrip ‘desktoptaxatie’ nog niet kent, kan dit gegeven ook niet doorgegeven worden aan de NHG-toets en wordt de aanvraag dus getoetst als een aanvraag met een ‘normale’ taxatie. De maximale verstrekkingsnorm is 90% van de marktwaarde t.o.v. 100% van de marktwaarde bij een ‘normale’ taxatie. Als bij een aanvraag met een desktoptaxatie een verstrekkingsnorm van boven de 90% wordt aangeboden bij NHG, zal de NHG-toets de aanvraag hierop niet afwijzen. Hoewel bij het aanvragen van de desktoptaxatie via desktoptaxatie.nl ook al een toetsing wordt gedaan of deze gebruikt kan worden voor een lening met NHG, kan als er later nog iets wijzigt een NHG-lening worden verstrekt die hoger is dan de toegestane 90%. Om dit te voorkomen zal z.s.m. een business rule worden ingeregeld in QSP die hier aanvullend op zal controleren. Totdat dit is ingeregeld, zal hier handmatig op gecontroleerd moeten worden.