Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
donderdag, 18 juni 2020 14:18

Met ingang van maandag 22 juni 2020 verlaagt Centraal Beheer de rentes van de Thuis Hypotheek. 

De Thuis Hypotheek kent een automatische renteafslag. Op Looptijdrente.nl kunt u zelf uitrekenen welk voordeel het automatisch verval van de opslagen in specifieke gevallen met zich mee brengt.

De rentes van de Centraal Beheer Thuis Hypotheek per 22 juni 2020:

Centraal Beheer Thuis Hypotheek*
  Risicoklasse

Rentevasteperiode

NHG ≤ 60% MW ≤ 70% MW ≤ 80% MW ≤ 85% MW ≤ 90% MW ≤ 95% MW ≤100% MW >100% MW

3 maanden

1,40%

1,51%

1,53%

1,59%

1,67%

1,74%

1,99%

2,09%

2,39%

1 jaar

 

0,89%

-0,21%

1,01%

-0,21%

1,14%

-0,15%

1,14%

-0,18%

1,26%

-0,12%

1,30%

-0,18%

1,38%

-0,16%

1,50%

-0,15%

1,80%

-0,15%

2 jaar

 

0,97%

-0,14%

1,06%

-0,17%

1,17%

-0,13%

1,18%

-0,15%

1,32%

-0,07%

1,38%

-0,11%

1,40%

-0,15%

1,56%

-0,10%

1,86%

-0,10%

3 jaar

 

1,00%

-0,12%

1,11%

-0,13%

1,20%

-0,11%

1,21%

-0,13%

1,34%

-0,06%

1,38%

-0,12%

1,42%

-0,15%

1,57%

-0,10%

1,87%

-0,10%

4 jaar

 

1,04%

-0,09%

1,15%

-0,10%

1,29%

-0,03%

1,29%

-0,06%

1,39%

-0,02%

1,39%

-0,12%

1,46%

-0,12%

1,57%

-0,12%

1,87%

-0,12%

5 jaar

 

1,04%

-0,10%

1,15%

-0,11%

1,29%

-0,04%

1,29%

-0,07%

1,39%

-0,03%

1,39%

-0,13%

1,46%

-0,13%

1,57%

-0,13%

1,87%

-0,13%

6 jaar

 

1,11%

-0,15%

1,20%

-0,07%

1,32%

-0,02%

1,32%

-0,05%

1,42%

-0,01%

1,46%

-0,07%

1,52%

-0,09%

1,62%

-0,09%

1,92%

-0,09%

7 jaar

 

1,13%

-0,15%

 1,24%

-0,05%

1,35%

-0,02%

 1,35%

-0,03%

1,44%

 

1,52%

-0,02%

1,56%

-0,06%

1,67%

-0,05%

1,97%

-0,05%

8 jaar

 

1,16%

-0,13%

1,30%

 

1,39%

 

1,39%

 

1,45%

 

1,52%

-0,03%

1,56%

-0,07%

1,71%

-0,02%

2,01%

-0,02%

9 jaar

 

1,19%

-0,11%

1,31%

 

1,40%

 

1,40%

 

1,46%

 

1,53%

-0,03%

1,58%

-0,06%

1,72%

-0,02%

2,02%

-0,02%

10 jaar

 

1,31%

 

1,32%

 

1,41%

 

 1,41%

 

 1,47%

 

1,54%

-0,03%

1,59%

-0,06%

1,73%

-0,02%

2,03%

-0,02%

12 jaar

1,64%

1,75%

1,79%

1,82%

1,88%

2,11%

2,21%

2,25%

2,55%

15 jaar 

 1,65%

1,77%

1,82%

1,85%

1,94%

2,38%

2,40%

2,43%

2,73%

20 jaar

1,67%

1,78%

1,83%

1,85%

1,96%

2,40%

2,42%

2,43%

2,73%

30 jaar

1,92%

2,04%

2,08%

2,10%

2,24%

2,55%

2,57

2,58%

2,88%

* Aflosvormen annuïtair en lineair

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.