FAST inlog adviseur | contact
dinsdag, 08 november 2022 12:00

De Nederlandse heeft de voorwaarden voor het financieren voor een pand met deels zakelijke bestemming verruimd.

Heeft u al een combinatiepand of wellicht meer dan twee in bezit ten tijde van de aanvraag? Dan zijn er nog ruimere mogelijkheden voor het financieren van een pand met deels zakelijke bestemming. 

Als het zakelijke gedeelte van het combinatiepand maximaal 30% van de totale marktwaarde in verhuurde staat representeert, financieert De Nederlandse maximaal 85% LTV op basis van de volledige marktwaarde in verhuurde staat. Is het zakelijke gedeelte tussen de 30% en 50%, dan financieert De Nederlandse maximaal 85% van de waarde van het woongedeelte.

Minimaal 2 combinatiepanden in bezit ten tijde van de aanvraag? Dan kunnen ze ook een deel van het huurinkomen van het zakelijke deel meenemen voor de berekening van de ICR en DSCR.

Om de aankoop van uw eerste combinatiepand bij ons te kunnen financieren dient u minimaal vijf beleggingsobjecten voor de verhuur in bezit te hebben ten tijde van de aanvraag en is de maximale financiering 60% LTV.

De volledige informatie inclusief een stroomschema kunt u hier vinden.