Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
vrijdag, 05 maart 2021 10:16

De Nederlandse verruimt per 4 maart 2021 de mogelijkheden voor een volledig aflossingsvrije lening. Ook is het mogelijk om bij elke lening een deel aflossingsvrij te financieren.

Als u bij De Nederlandse een lening tot 70% van de marktwaarde aanvraagt, is het per 4 maart mogelijk om deze volledig aflossingsvrij te financieren.

Is de lening meer dan 70% van de marktwaarde, dan hoeft deze lening niet meer helemaal annuïtair te zijn. Het is mogelijk tot 20% van de hoofdsom aflossingsvrij te financieren. Het restant moet annuïtair worden afgelost over een maximale duur van 35 jaar.

Voorbeeld 1
Bij een marktwaarde van € 250.000,- wenst de klant € 200.000,- (80% LTV) te financieren. Van deze € 200.000,- mag 20%, zijnde € 40.000,-, aflossingsvrij worden gefinancierd. Het restant van € 160.000,- moet annuïtair worden afgelost over een maximale duur van 35 jaar.

Voorbeeld 2
Bij een marktwaarde van € 250.000,- wenst de klant € 175.000,- (70% LTV) te financieren. Deze lening mag volledig aflossingsvrij worden opgenomen. Wenst de klant een deel annuïtair en een deel aflossingsvrij, dan mag dat natuurlijk ook.

 

Lening omzetten naar een aflossingsvrije hypotheek

Uw klant kan een verzoek doen aan De Nederlandse om de resterende lening om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek als:
- de lening door aflossing onder 60% marktwaarde komt (aanvraagdatum voor 1 maart 2021).
- de lening door aflossing onder 70% marktwaarde komt (aanvraagdatum na 1 maart 2021).

In deze situaties moet de marktwaarde van het onroerend goed opnieuw worden bevestigd door de oorspronkelijke taxateur middels een getekende verklaring of door een geautomatiseerd taxatierapport van Calcasa met de hoogste betrouwbaarheid.