Werken bij FlexFront? | contact
donderdag, 03 juni 2021 14:32

Per woensdag 2 juni 2021 verruimt De Nederlandse de mogelijkheden voor een volledig aflossingsvrije lening.

Vanaf 2 juni biedt De Nederlandse namelijk aflossingsvrije leningen aan tot 75% van de marktwaarde.

 

Als u bij De Nederlandse een lening tot 75% van de marktwaarde aanvraagt, dan is het per 2 juni mogelijk om deze volledig aflossingsvrij te financieren.

Is de lening meer dan 75% van de marktwaarde, dan hoeft deze lening ook niet helemaal annuïtair te zijn. Je mag dan tot 20% van de hoofdsom aflossingsvrij financieren. Het restant moet annuïtair worden afgelost over een maximale periode van 35 jaar.

Voorbeeld 1
Bij een marktwaarde van € 250.000 wenst de klant € 187.500 (75% LTV) te financieren.
Deze lening mag volledig aflossingsvrij worden gefinancierd.
Wenst de klant een deel annuïtair en een deel aflossingsvrij, dan mag dat natuurlijk ook.

Voorbeeld 2
Bij een marktwaarde van € 250.000 wenst de klant € 200.000 (80% LTV) te financieren. Van deze € 200.000,- mag 20%, zijnde € 40.000,-, aflossingsvrij worden gefinancierd. Het restant van € 160.000,- moet annuïtair worden afgelost over een maximale periode van 35 jaar.

Omzetten naar aflossingsvrij
Uw klant kan een verzoek doen aan De Nederlandse om de resterende lening om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek als:

  • de lening door aflossing onder de 75% marktwaarde komt (aanvraagdatum na 1 juni 2021)
  • de lening door aflossing onder de 70% marktwaarde komt (aanvraagdatum na 1 maart 2021)
  • de lening door aflossing onder de 60% marktwaarde komt (aanvraagdatum < 1 maart 2021)


In deze situaties moet de marktwaarde van het onroerend goed opnieuw worden bevestigd met een getekende verklaring van de oorspronkelijke taxateur. Of door een geautomatiseerd taxatierapport van Calcasa met de hoogste betrouwbaarheid.