FAST inlog adviseur | contact
dinsdag, 21 december 2021 12:23

Het is vanaf 16 december mogelijk om nieuwbouwwoningen voor de verhuur te financieren bij de Dynamic Verhuurhypotheek.

Om een Dynamic Verhuurhypotheek op een nieuwbouwwoning te krijgen moet ten minste aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • U kunt een gevalideerd nieuwbouwtaxatierapport aanleveren;
  • Voor de woning moet een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend, inclusief afbouwgarantie;
  • U kunt de koop- /aanneemovereenkomst en een meerwerkspecificatie (indien van toepassing) aanleveren;
  • De nieuwbouwwoning moet ten minste casco afgebouwd worden en moet over elektriciteit, warm en koud water voorzieningen beschikken;
  • In het bouwdepot moeten stelposten worden opgenomen voor een keuken en badkamer (indien deze geen onderdeel zijn van de aanneemsom);
  • Lasten van de hypotheek tot de verwachte opleverdatum zijn betaalbaar uit inkomen en/of eigen middelen.

Andere belangrijke informatie

  • Goed om te weten is, dat Dynamic alleen huurinkomsten uit een getekend huurcontract voor een nieuwbouwwoning mee kan nemen in de maximale hypotheekberekening als de woning binnen 6 maanden wordt opgeleverd.
  • De looptijd van een bouwdepot voor een nieuwbouwwoning is 18 maanden, en kan met 6 maanden verlengd worden.

Let op! Wanneer er sprake is van vernieuwbouw (bijvoorbeeld het volledig strippen en renoveren van een bestaande woning) dan wordt de aanvraag op individuele basis beoordeeld en worden er mogelijk aanvullende documenten opgevraagd.