FAST inlog adviseur | contact
maandag, 02 januari 2023 14:00

Per 1 januari 2023 heeft de Dynamic Verhuurhypotheek een nieuwe acceptatiehandleiding.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Vanaf heden accepteert Dynamic houtbouw! Dus daarmee de volgende onderpanden:
  Houtskeletbouw woningen
  Massief houten woningen met betonnen fundering vanaf bouwjaar 2013
 • Voor het financieringslastpercentage berekenen ze eerst “woonquote inkomen”, dat is de som van 100% van het (gezamenlijke) inkomen.
 • Wanneer u geen koop- of huurwoning hebt, houden ze rekening met een maximale maandlast ter hoogte van de liberalisatiegrens om rekening te houden met eventuele toekomstige woonlasten. Dit is ook van toepassing wanneer u inwonend bij uw partner bent en daardoor geen eigen woonlasten hebt.
 • Het minimale inkomen naast de huurinkomsten is ten minste:
  € 38.000 op jaarbasis wanneer u de hypotheek alleen aanvraagt
  € 47.500 op jaarbasis wanneer u de hypotheek samen aanvraagt
 • Van elke andere woning die u bezit, mits u die niet als hoofdverblijf gebruikt en deze in box 3 wordt verantwoord, worden de lasten en inkomsten gesaldeerd. Voor elke andere woning die u bezit en die niet voldoet aan deze voorwaarden worden de lasten gesaldeerd.
 • Bij het taxatierapport is de waardepeildatum leidend.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen moeten de bouwkundige en de taxateur onafhankelijk van elkaar het taxatie- en bouwkundig rapport opstellen.
 • Bij meerdere aanvragers geldt het woonlastpercentage dat hoort bij het totaal van het gezamenlijke toetsinkomen.
 • Wanneer u eigen middelen inbrengt moet u bewijzen dat u over deze eigen middelen beschikt. Als u meer dan € 25.000 aan eigen middelen inbrengt moet u ook de herkomst hiervan kunnen aantonen.

Acceptatiehandleiding Dynamic Verhuurhypotheek januari 2023
Wijzigingstabel Dynamic Verhuurhypotheek