FAST inlog adviseur
dinsdag, 02 januari 2024 14:00

Per 1 januari 2024 heeft de Dynamic Verhuurhypotheek een nieuwe acceptatiehandleiding.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Alle hypotheekaanvragers moeten eigenaar van de woning zijn of worden. Als je eigenaar bent of wordt, dan moet ook de hypotheek op jouw naam komen te staan.
 • Studieschuld: we gaan uit van het werkelijke bedrag dat je maandelijks betaalt aan DUO. Dit bedrag halen we af van je maandelijkse toegestane financieringslast. Het maandbedrag kan worden aangegeven door middel van het ‘novemberbericht’ van DUO.
 • Extra aflossing studieschuld: heb je een extra aflossing gedaan waardoor je verschuldigde termijnbedrag is aangepast? Dan kan je dit aantonen door het aanleveren van het “uitgebreider schuldoverzicht” en een bankafschrift waarop het termijnbedrag te zien is, niet ouder dan 3 maanden.
 • Heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan houden we rekening met het verwachte pensioeninkomen en je toekomstige beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen op jouw verwachte AOW-datum. Het maakt hierbij niet uit of de ingangsdatum van het pensioeninkomen eerder of later dan de AOW-datum ligt.
 • Het minimale inkomen naast de huurinkomsten is ten minste:
  - € 44.000 op jaarbasis wanneer je de hypotheek alleen aanvraagt
  - € 55.000 op jaarbasis wanneer je de hypotheek samen aanvraagt
 • Het minimale eigen vermogen is € 6.500.
 • Als je minimaal € 25.000 aan eigen middelen inbrengt, moet je de herkomst aan kunnen tonen door middel van een mutatieoverzicht van de afgelopen 3 maanden.

Acceptatiehandleiding Dynamic Verhuurhypotheek januari 2024