FAST inlog adviseur
dinsdag, 09 januari 2024 14:59

Op 8 januari 2024 introduceert Lloyds Bank een nieuwe versie van de voorwaarden van de Lloyds Bank Hypotheek en de bijbehorende Hypotheekgids. In deze nieuwe versies hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd. Hiermee zijn deze documenten weer een stukje duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. 

Hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Wijzigingen hypotheekgids

 • De gids is op een aantal punten taalkundig aangepast, om de leesbaarheid en duidelijkheid te verbeteren.
 • Wij hebben een uitleg toegevoegd over hoe wij omgaan met dubbele lasten bij de aankoop van een nieuwe woning (paragraaf 5.6.2).
 • In de gids is nu opgenomen dat eventuele lasten voor het huren of leasen van een CV, warmtepomp en dergelijke bij NHG-aanvragen moeten worden meegenomen in de toetsing (hoofdstuk 11).
 • Wij hebben een aantal situaties omschreven waarbij omzettingen van bestaande hypotheken op basis van een explain aan ons kunnen worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan wijzigen van een aflosvorm (paragraaf 12.3) of Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (Paragraaf 12.4).
 • Een nieuwe paragraaf is toegevoegd over hoe wij omgaan met wijzigingen in bouw- of duurzaamheidsdepots (paragraaf 12.9.2).
 • In de Stukkenlijst hebben wij de benodigde documenten toegevoegd wanneer er sprake is van inkomen uit een toekomstig dienstverband.

Wijzigingen hypotheekvoorwaarden

 • Ook in de Hypotheekvoorwaarden zijn diverse tekstuele verbeteringen doorgevoerd om de leesbaarheid te verbeteren.
 • De verhuisregeling is geactualiseerd en verduidelijkt (artikel 2.11).
 • Artikel 3.4.4. is toegevoegd waarin wij uitleggen wat het moment is waarop de vergoeding voor vervroegde aflossing definitief wordt berekend in lijn met de nieuwe AFM-leidraad.
 • De teksten over bouwdepot en duurzaamheidsdepot (artikel 2.10) zijn geactualiseerd.
 • Er zijn duidelijke waarschuwingen over het risico van een variabele rente toegevoegd.
 • De wettelijke rente bij betalingsachterstanden is verhoogd. We verwijzen voor het actuele tarief naar rijksoverheid.nl.

Hypotheekgids Lloyds Bank januari 2024
Voorwaarden Lloyds Bank januari 2024