FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 29 juli 2021 09:23

Per 1 juli 2021 veranderen de regels voor taxaties. Deze verandering komt voort uit de Europese richtlijn voor ‘loan origination and monitoring’ van de European Banking Authority (EBA).

Update 26 juli 2021

Desktoptaxatie is een taxatievorm waarbij de taxateur met gebruik van de computer een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt. Dit wordt gedaan met behulp van een statistisch model en data over de woningmarkt. Deze vorm van waardebepaling is sneller en goedkoper dan een volledige taxatie.

 

In welke gevallen accepteert Lloyds Bank een desktoptaxatie?

 • Voor aanvragen met NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV
 • Voor aanvragen zonder NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 65% van de LTV
 • Bij een overbrugging waar de woning nog niet is verkocht, is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV
 • Er mag geen sprake zijn van nieuwbouw of van verbouwen van een bestaande woning

Dit geldt voor aanvragen vanaf 1 juli 2021

 

 • Aanbieder desktoptaxaties: op dit moment is er een aanbieder van desktoptaxaties die Lloyds Bank accepteert. Dit is de Calcasa desktoptaxatie.   

 

 • Beheer: voor wijzigingen bij bestaande hypotheken blijft het tot 1 juli 2022 mogelijk om een WOZ-waarde en/of Calcasa rapport te gebruiken om een waarde aan te tonen.

 


Bericht 1 juli 2021

Lloyds Bank volgt zoveel mogelijk de EBA-richtlijn. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Lloyds Bank accepteert vanaf 1 juli 2021 geen modelmatige taxaties meer voor nieuwe leningen. Een nieuwe lening is voor Lloyds Bank een lening waarbij een inschrijving of een nieuwe akte bij de notaris nodig is. Dit betekent dat Lloyds Bank voor nieuwe leningen geen combinatie van Calcasa en WOZ-waarde meer accepteert. Dit geldt ook voor overbruggingen waarbij de woning nog niet is verkocht of de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken.
 • Leningen die voor 1 juli 2021 zijn aangevraagd, maar waarvoor na 1 juli 2021 pas een bindend hypotheek aanbod wordt uitgebracht, vallen onder de nieuwe regels.*
 • Voor wijzigingen op bestaande leningen waarbij het nodig is een marktwaarde aan Lloyds Bank door te geven, is vooralsnog de combinatie van Calcasa en de WOZ-waarde toegestaan tot 1 juli 2022. Hierbij gelden de huidige voorwaarden: Lloyds Bank gaat uit van het laagste bedrag van maximaal 65% marktwaarde volgens Calcasa of de WOZ-waarde.
 • Voor een verhoging binnen de hypothecaire inschrijving tot 65% van de marktwaarde blijft een combinatie van Calcasa en WOZ-waarde toegestaan.

 

Welk alternatief komt er voor modelmatige taxaties?
Lloyds Bank werkt aan het inregelen van een alternatief voor modelmatige taxaties. Op dit moment is niet bekend wanneer dit alternatief beschikbaar is.

 • Voor aanvragen met NHG volgt Lloyds Bank vanaf de nog te bepalen datum de normen van NHG op het gebied van desktop taxaties.
 • Zonder NHG zijn desktop taxaties toegestaan tot 65% van de marktwaarde. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing in de volgende situaties:
  • Aankoop van een bestaande woning: verstrekking tot en met 65%
  • Oversluiten: verstrekking tot en met 65%
  • Verhoging /tweede hypotheek: (totale) verstrekking tot en met 65%

Lloyds Bank heeft nog geen besluit genomen over de gevolgen van de nieuwe richtlijnen voor de taxatie bij nieuwbouw of voor overbruggingen waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verstreken of de woning definitief is verkocht. Zo lang hierover geen uitsluitsel is, gelden de huidige acceptatieregels.

 

* Is een aanvraag ingediend vóór 1 juli 2021 en is daarbij sprake van een modelmatige taxatie? Lloyds Bank gaat hier coulant mee om. In deze gevallen regelt Lloyds Bank op eigen kosten een desktop taxatie.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvraag is voor 1 juli 2021 gedaan
 • Er is een opgave WOZ-waarde aanwezig in het dossier
 • Bij aanvragen zonder NHG: maximale verstrekking van 65% van de Calcasa- of WOZ-waarde (laagste bedrag telt)
 • Bij een overbrugging: maximale verstrekking van 90% van de Calcasa-waarde of de (verwachte) verkoopopbrengst (laagste bedrag telt)
 • De desktop taxatie moet een betrouwbaarheidseis van 5 hebben. Is dit niet het geval? Of is een desktop taxatie voor het bewuste onderpand niet mogelijk? Dan is er alsnog een volledige taxatie nodig.

Loopt uw aanvraag via FlexFront en voldoet uw aanvraag aan de hierboven genoemde voorwaarden? Stuur een e-mail naar [email protected] dan nemen wij namens u contact op met Lloyds Bank.