FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 21 januari 2022 16:23

Per 24 januari 2022 voert Lloyds Bank een aantal aanpassingen door in de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag.

De wijzigingen gelden voor zowel lopende als nieuwe aanvragen. Een uitzondering daarop is de laatstgenoemde wijziging. Hieronder vindt u de aanpassingen op een rij.

Bankafschrift
Een bankafschrift met daarop de bijschrijving van het salaris, pensioen of lijfrente wordt alleen nog opgevraagd bij inkomens met een recente aanvangsdatum (6 maanden of korter). Ook wordt het bankafschrift opgevraagd als er geen aanvangsdatum in de aanvraag staat.

Koopakte/eigendomsbewijs
Het stuk ‘Koopakte c.q. eigendomsbewijs’ wordt alleen nog opgevraagd bij aankopen. Bij oversluitingen en andere aanvraagvormen wordt dit niet gedaan, omdat het eigendomsbewijs onderdeel is van het taxatierapport.

Erfpachtovereenkomst
Bij aanvragen waar sprake is van erfpacht en een reguliere taxatie vraagt Lloyds Bank geen erfpachtovereenkomst meer op. Dit document is onderdeel van het taxatierapport. Bij aanvragen met een desktoptaxatie vragen ze de erfpachtovereenkomst wel op.

Hoogte eigenwoningschuld
Bij aanvragen met een aflossingsvrij deel zonder NHG, vraagt Lloyds Bank de hoogte eigenwoningschuld op 31 december 2012 niet langer op. Voor aanvragen met NHG blijven ze dit wel opvragen. 

Inkomen uit AOW, pensioen of lijfrente (alleen voor nieuwe aanvragen)
De aan te leveren documenten veranderen voor nieuwe aanvragen waarbij er sprake is van een AOW-uitkering, pensioen of lijfrente. Hierbij is het van belang wat de aanvangsdatum van de uitkering is.

Ligt de aanvangsdatum in het verleden? Dan zijn dit de veranderingen:

  • Bij AOW, pensioen en lijfrente vraagt Lloyds Bank niet langer het uitkeringsbesluit en de maandspecificatie op
  • Bij AOW en pensioen vraagt Lloyds Bank voortaan om een opgave van de gegevens bij Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vraagt Lloyds Bank een lijfrenteopgave op

Ligt de aanvangsdatum binnen 10 jaar in de toekomst? Dan is de nieuwe situatie als volgt:

  • Bij AOW en pensioen vraagt Lloyds Bank niet langer de pensioenopgave op
  • Bij AOW en pensioen vraagt Lloyds Bank voortaan om een opgave van de gegevens bij Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vraagt Lloyds Bank nog steeds een prognose berekening lijfrente op


Deze laatste wijziging geldt alleen voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 24 januari 2022.