FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 15 december 2021 12:23

Per 16 december 2021 voert Lloyds Bank een aantal aanpassingen door in de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag. Deze wijzigingen gelden voor zowel lopende als nieuwe aanvragen. 

De aanpassingen zijn doorgevoerd voor de volgende 3 punten: 

Intentieverklaring
Bij aanvragers met een tijdelijk dienstverband vraagt Lloyds Bank niet langer een intentieverklaring als los document op.

Starterslening
Bij een SVn Starterslening is niet langer een toewijzingsbrief Starterslening nodig.

Zelfstandig inkomen
Heeft een aanvrager een zelfstandig inkomen? Dan vraagt Lloyds Bank bij aanvragen zonder NHG een inkomensverklaring ondernemer op. Aangiftes IB, aanslagen IB, jaarstukken, prognose en de inschrijving KVK zijn niet langer nodig.