FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 08 juli 2021 08:59

Het is niet zonder meer mogelijk om meegefinancierde energiebesparende maatregelen (in een duurzaamheidsdepot) te wijzigen in reguliere woningverbetering. Dit heeft o.a. te maken met de verruimde financieringsmogelijkheden binnen de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en de speciale duurzaamheidshypotheek met lagere rente van Lot Hypotheken. Die is alleen bedoeld voor verduurzaming.

 

In de situatie dat verduurzaming voor de klant voordeliger uitvalt, kan het restant depotbedrag worden afgelost op de hypotheek. Door dit vooraf met de klant te bespreken, leidt het achteraf niet tot verwarring en teleurstelling.