FAST inlog adviseur | contact
maandag, 07 maart 2022 09:59

Vanaf vandaag kunt u bij klanten die hun hypotheek zuiver oversluiten op de werkelijke hypotheeklasten toetsen.

Er is sprake van zuiver oversluiten wanneer iemand de hypotheek oversluit, in de eigen woning blijft én de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de af te lossen bestaande hypotheek en alle oversluitkosten.

Voorwaarden:

  • Hypotheken met en zonder NHG
  • De nieuwe werkelijke hypotheeklast mag niet hoger zijn dan de maximale financieringslast conform de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.
  • Het aflossingsvrije deel van de bestaande hypotheek mag niet worden verhoogd.
  • De nieuwe werkelijke hypotheeklast moet lager of gelijk zijn aan de huidige werkelijke hypotheeklast.
  • De rentevaste periode is minimaal 10 jaar, of gelijk aan de resterende looptijd van het leningdeel indien deze korter is.

Daarnaast is het voor ondernemers niet meer nodig om een KvK uittreksel aan te leveren. Weer een document minder om de hypotheek te regelen.