FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 20 juli 2022 13:00

NIBC Direct heeft een nieuwe hypotheekgids per 18 juli 2022.

De volgende aanpassingen staan in de nieuwe Hypotheekgids:

  • 2.1. Tekstuele aanpassing ter verduidelijking bestaand beleid (vervallen aanvraag zonder renteaanbod).
  • 2.4. Opmerking vanuit artikel 5.2.1. verplaatst naar 2.4. ter verduidelijking.
  • 3.3.2. Aanpassing beleid m.b.t. aan te tonen documenten bij schenking.
  • 4.1. Aanpassing beleid m.b.t. laten vervallen buitenlands paspoort bij verblijfsdocument.
  • 4.5. Tekstuele aanpassing ter verduidelijking bestaand beleid (aan te tonen documenten bij relatie beëindiging en echtscheiding).
  • 5.2.1. Tekstuele aanpassing ter verduidelijking bestaand beleid (ondernemers conform NHG beleid).
  • 11.4. WOZ waarde verwijderd bij wijzigen marktwaarde n.a.v. EBA wetgeving per 1-7-2022.

NIBC Direct Hypotheekgids juli 2022