Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
vrijdag, 14 augustus 2020 16:45

Per 1 juli 2020 is bij NIBC Direct de maximale consumptieve opname voor vrije besteding uit een hypotheek gewijzigd.

Box 3 deel binnen de lening

Het is mogelijk om een Box 3 deel binnen de financiering op te voeren tot maximaal 100% van de marktwaarde. Dit kan een bestaand Box 3 deel zijn dat voortkomt uit de oude hypotheek of een Box 3 deel dat te maken heeft met het financieren van de aan te kopen woning en de kosten (fiscaal gefaciliteerd). Conform de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet geldt er voor dit deel van de lening een hogere woonquote. Het Box 3 deel moet duidelijk blijken uit de aan te leveren financieringsopzet en moet altijd als apart leningdeel worden opgevoerd.

 

Opname vrije besteding

Een consumptieve opname voor vrije besteding is mogelijk bij een financiering tot maximaal 90% van de marktwaarde. Daarnaast mag het consumptieve deel (cumulatief) in totaal niet meer bedragen dan €150.000. Het bedrag dat opgenomen wordt als consumptieve vrije besteding dient te blijken uit de aan te leveren financieringsopzet. Openstaande kredieten mogen hiermee worden afgelost, voor de behandeling hiervan verwijzen wij naar artikel 5.5.3. van de acceptatiegids. Consumptieve bestedingen zijn alle uitgaven die geen verband houden met het verkrijgen of vergroten van de eigendom van de woning, een kwaliteitsverbetering van de woning of met het herfinancieren van de bestaande hypotheek.