FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 07 juli 2023 15:00

NIBC heeft een verbeterde hypotheekgids. Ze hebben deze zorgvuldig herzien en op meerdere punten verbeterd, met als doel om het voor u nog begrijpelijker te maken.

Met het oog op een veilige en verantwoorde financiering heeft NIBC het acceptatiebeleid op één belangrijk punt aangepast. Voor niet-NHG aanvragen van kort zelfstandigen (minder dan 36 maanden actief) wordt het toetsinkomen nu vastgesteld op 90% en wordt deze berekening uitgevoerd door een rekenexpert.

Het is belangrijk om te vermelden dat alle overige voorwaarden ongewijzigd blijven. Hieronder vallen onder andere:

  • NIBC volgt alle toetsnormen van NHG, zowel voor aanvragen met NHG als voor aanvragen zonder NHG.
  • Voor NHG-aanvragen, bij kort zelfstandigen, rekenen ze geen opslag van 0,3% en gebruiken ze 100% van het door de rekenexpert berekende inkomen uit de IKV.
  • Voor aanvragen zonder NHG is een aflossingsvrij deel van 50% van de marktwaarde mogelijk.
  • NIBC biedt een hypotheekmogelijkheid voor zelfstandigen vanaf 12 maanden na inschrijfdatum bij de KVK.
  • Een gratis bankgarantie is beschikbaar.
  • Een desktoptaxatie is ook mogelijk voor kort zelfstandigen.

Hypotheekgids NIBC juli 2023