FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 25 november 2022 11:00

Per 1 december 2022 heeft Obvion Hypotheken een nieuw acceptatiebeleid.

De belangrijkste veranderingen zijn: 

 • Nationaliteit
  Obvion heeft toegevoegd dat een aanvrager een nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk kan hebben mits in het bezit van een geldig Residence Document Withdrawal Agreement
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  Indien de aanvrager een IVA-uitkering ontvangt dan neemt Obvion dit inkomen mee bij de bepaling van het toetsinkomen als uit het uitkeringsbesluit blijkt dat er sprake is van een IVA-uitkering. Dat er geen datum van herkeuring mag blijken uit het uitkeringsbesluit is hiermee komen te vervallen.
 • Dubbele Woonlasten bij meerdere panden
  Als de periode van dubbele woonlasten (eigen woning of gehuurde woning) langer duurt dan 3 maanden, dan moet de aanvrager deze lasten kunnen betalen binnen de toegestane woonlast. Het tekort moet worden onderbouwd met het meegefinancierde renteverlies of met eigen middelen gedurende:
  -een periode van 12 maanden als de oude woning nog niet verkocht is , of
  -de periode met dubbele woonlasten tot aan de passeer –of opleverdatum als de woning verkocht is en de 3 dagen bedenktijd zijn verstreken. (vet/cursieve gedeelte is toegevoegd)
 • Overbruggingskrediet
  Obvion heeft de voorwaarden voor het verstrekken van een overbruggingskrediet aangepast.
  De hoogte van de overwaarde en het overbruggingskrediet berekenen ze als volgt:
  waarde oude woning* -/- 2% verkoopkosten** -/- de hoogte van de reeds op de woning rustende hypotheek = overwaarde = maximaal overbruggingskrediet.
  Ook als de oude woning nog niet verkocht is of de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken kan de volledige overwaarde worden overbrugd. Hierbij geldt dat er voldoende ruimte*** moet zijn binnen de LTI en LTV van de hypotheek voor de nieuwe woning voor een verhoging óf eigen middelen om een eventueel lagere verkoopsom op te vangen. Is deze ruimte niet voldoende aanwezig, dan rekenen ze met 90% van de waarde van de te verkopen woning bij het bepalen van de overwaarde en het maximale overbruggingskrediet.

Acceptatiebeleid Obvion Hypotheken december 2022

Toevoeging januari 2023:
Voor alle woningen geldt dat de bouwkundige toestand minimaal redelijk dient te zijn en dat de courantheid maximaal 12 maanden is.

Acceptatiebeleid Obvion Hypotheken januari 2023