FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 24 september 2021 15:15

Woningtaxateurs gaan per 1 oktober werken met het nieuwe model taxatierapport Wonen 2021. Dit leidt tot enkele wijzigingen voor Obvion. Tevens publiceert Obvion per 1 oktober 2021 een nieuwe versie van de acceptatiegids en het beheerbeleid. Dit leidt eveneens tot enkele wijzigingen.    

Een overzicht van de wijzigingen:

Model taxatierapport 2018
Volgens het beleid mag het taxatierapport maximaal 6 maanden oud zijn op de dag van het uitbrengen van het bindend aanbod. Daarom wordt tot 1 april 2022 nog het oude model taxatierapport geaccepteerd. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG. Het model taxatierapport 2018 moet tijdig aangeleverd worden, zodat vóór 1 april 2022 en binnen de geldigheid van het oude model taxatierapport een bindend aanbod kan worden uitgebracht.

Model taxatierapport 2021
Het nieuwe model taxatierapport wordt geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021.

Desktoptaxaties
Klanten die een Woon Hypotheek tot maximaal 60% MW willen afsluiten of hebben kunnen bij Obvion terecht met een Calcasa Desktoptaxatie (onder voorwaarden). Voldoen zij niet aan de voorwaarden, dan kunnen zij gebruik maken van een regulier taxatierapport.

Voorwaarden Calcasa Desktoptaxatie:

 • De aanvraag of lening betreft een Woon Hypotheek
 • Het onderpand is een woning voor eigen bewoning, gebruikt als hoofdverblijf;
 • De woning is minimaal 2 jaar oud;
 • De totale lening excl. OBK is maximaal 60% van de marktwaarde;
 • Voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen i.c.m. EBB mogelijk. De totale lening excl. EBB is maximaal 60% van de marktwaarde;
 • Voor niet-NHG aanvragen i.c.m. kwaliteitsverbetering e/o EBV mogelijk. De totale lening incl. kwaliteitsverbetering e/o EBV is maximaal 60% van de marktwaarde;
 • Het betrouwbaarheidsniveau van de Calcasa Desktoptaxatie is 5 of hoger;
 • De Calcasa marktwaarde is maximaal € 750.000,-;
 • Er is geen sprake van erfpacht / opstal;
 • De marktwaarde is gelijk aan de waarde die is vastgesteld in de Calcasa Desktoptaxatie.
 • Geldigheid: maximaal 6 maanden oud op datum bindend aanbod
 • De Calcasa Desktoptaxatie is niet mogelijk voor woonboerderijen en woon-winkelpanden.

De Calcasa Desktoptaxatie wordt, bij een Obvion Woon hypotheek <60% MW, ook geaccepteerd tijdens de looptijd van de Woon hypotheek:

 • voor het aanpassen van de tariefgroep;
 • voor het verlengen van de looptijd;
 • bij het wijzigen van de geldnemer;
 • voor het aanpassen van de hypotheekvorm.

Pilot Calcasa waardebepaling AVM – niet meer mogelijk
Per 1 oktober 2021 stopt Obvion met de pilot Calcasa waardepaling. Alle aanvragen die ze tot en met 30 september 2021 ontvangen, kunnen (onder voorwaarden) nog gebruik maken van de huidige pilot Calcasa waardebepaling. Ook als het bindend aanbod na 30 september 2021 wordt uitgebracht.

Kangoeroe/Mantelzorgwoningen
Per 1 oktober 2021 voegt Obvion toe aan de lijst met onroerend goed waarvoor zij leningen verstrekken: kangoeroe/mantelzorgwoningen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarde:

 • er dient sprake te zijn van één kadastraal geheel
 • het geheel dient bezit te zijn of te worden van maximaal 2 aanvragers die de hypotheek zelf kunnen betalen conform de inkomens/lastentoets, dus alleen het kind (met de eventuele partner) of alleen de ouders
 • er mag geen sprake zijn van een verhuursituatie

Variabele Inkomenscomponenten
Vóór 1 oktober 2021:
Variabele inkomenscomponenten worden meegenomen. Maar is het totaal van provisie, overwerk en onregelmatigheidstoeslag méér dan 50% van het vaste inkomen? Dan wordt maximaal met 50% gerekend.

Vanaf 1 oktober 2021:
Variabele inkomenscomponenten worden meegenomen. Maar is het totaal van de provisie/bonus méér dan 50% van het bruto salaris + vakantiegeld + 13e maand? Dan wordt maximaal met 50% gerekend. M.a.w. de ‘aftopping’ bij overwerk en onregelmatigheidstoeslag wordt geschrapt.

Maximale LTV Uitzonderingen
Vóór 1 oktober 2021:
Hoger dan standaard (100% MW) maximale financiering

 • Zuivere Oversluiters 110%
 • Lage Loan to Income 110%
 • Noodzakelijke Woningverbetering 115%
 • Meefinancieren Restschuld 115%

Vanaf 1 oktober 2021:
Hoger dan standaard (100% MW) maximale financiering

 • Zuivere Oversluiters 110%
 • Lage Loan to Income 110%
 • Noodzakelijke Woningverbetering 110%
 • Meefinancieren Restschuld 110%

Bestaande klanten: maximaal aflossingsvrij deel van 70% naar 60% van de marktwaarde bij verlengen, vernieuwen en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
Vóór 1 oktober 2021:
Bestaande klanten met een aflossingsvrij deel mogen dit behouden tot maximaal 70% van de marktwaarde in geval van verlengen, vernieuwen of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit geldt voor alle hypotheeksoorten met uitzondering van de Obvion Woon Hypotheek. Hiervoor geldt een maximaal aflossingsvrij deel van 50%.

Vanaf 1 oktober 2021:
Bestaande klanten met een aflossingsvrij deel mogen dit behouden tot maximaal 60% van de marktwaarde in geval van verlengen, vernieuwen of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit geldt voor alle hypotheeksoorten met uitzondering van de Obvion Woon Hypotheek. Hiervoor geldt een maximaal aflossingsvrij deel van 50%.