Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
woensdag, 01 juli 2020 17:02

Met ingang van 6 juli 2020 verhoogt Obvion de rente van de Woon Hypotheek met duurzaamheidskorting.

Voor aanvragen die betrekking hebben op de verhoging geldt het volgende: om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen voor een Obvion Woon Hypotheek dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk zondag 5 juli 2020, 23.59 uur bij FlexFront aanwezig te zijn.

**Nieuw! Obvion heeft de tariefgroep >90 t/m 100% verruimd naar >90 t/m 106%. En niet zomaar! Nieuwe aanvragen met een Obvion Woon Hypotheek in die tariefgroep betalen vanaf 6 juli 2020 geen hoger rentetarief bij een financiering tot en met 106%. Zo kunnen deze klanten hun woning verduurzamen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van hun rentetarief.  Voor de gewijzigde tariefgroep >106% van de Obvion Woon Hypotheek verhoogt Obvion per 6 juli 2020 de hypotheekrente in totaal met 0,15%.

Obvion Hypotheken kent een automatische renteafslag. Op Looptijdrente.nl kunt u zelf uitrekenen wat het voordeel is dat het automatisch verval van de opslagen in specifieke gevallen betekent. 

 

De rentetarieven voor de duurzaamheidskorting van de Obvion Woon Hypotheek die vanaf 6 juli 2020 geldig zijn op een rij:

Obvion Hypotheek met duurzaamheidskorting*
    Risicoklasse
Rentevasteperiode NHG MW < 60% MW < 80% MW < 90% MW < 106%** MW > 106%**
1 jaar

0,84%

0,99%

+0,05%

1,14%

+0,05%

1,24%

+0,05%

1,39%

+0,05%

1,84%

+0,15%

2 jaar

0,84%

0,99%

+0,05%

1,14%

+0,05%

1,24%

+0,05%

1,39%

+0,05%

1,84%

+0,15%

3 jaar

0,87%

1,02%

+0,05%

1,17%

+0,05%

1,27%

+0,05%

1,42%

+0,05%

1,87%

+0,15%

4 jaar

0,96%

1,11%

+0,05%

1,26%

+0,05%

1,36%

+0,05%

1,51%

+0,05%

1,96%

+0,15%

5 jaar

1,00%

1,15%

+0,05%

1,30%

+0,05%

1,40%

+0,05%

1,55%

+0,05%

2,00%

+0,15%

6 jaar

1,06%

1,21%

+0,05%

1,36%

+0,05%

1,46%

+0,05%

1,61%

+0,05%

2,06%

+0,15%

7 jaar

1,09%

1,24%

+0,05%

1,39%

+0,05%

1,49%

+0,05%

1,64%

+0,05%

2,09%

+0,15%

8 jaar

1,15%

1,30%

+0,05%

1,45%

+0,05%

1,55%

+0,05%

1,70%

+0,05%

2,15%

+0,15%

9 jaar

1,16%

1,31%

+0,05%

1,46%

+0,05%

1,56%

+0,05%

1,71%

+0,05%

2,16%

+0,15%

10 jaar

1,18%

1,33%

+0,05%

1,48%

+0,05%

1,58%

+0,05%

1,73%

+0,05%

2,18%

+0,15%

11 jaar

1,30%

1,45%

+0,05%

1,60%

+0,05%

1,70%

+0,05%

1,85%

+0,05%

2,30%

+0,15%

12 jaar

1,40%

1,55%

+0,05%

1,70%

+0,05%

1,80%

+0,05%

1,95%

+0,05%

2,40%

+0,15%

13 jaar

1,47%

1,62%

+0,05%

1,77%

+0,05%

1,87%

+0,05%

2,02%

+0,05%

2,47%

+0,15%

14 jaar

1,49%

1,64%

+0,05%

1,79%

+0,05%

1,89%

+0,05%

2,04%

+0,05%

2,49%

+0,15%

15 jaar

1,52%

1,67%

+0,05%

1,82%

+0,05%

1,92%

+0,05%

2,07%

+0,05%

2,52%

+0,15%

16 jaar

1,53%

1,68%

+0,05%

1,83%

+0,05%

1,93%

+0,05%

2,08%

+0,05%

2,53%

+0,15%

17 jaar

1,54%

1,69%

+0,05%

1,84%

+0,05%

1,94%

+0,05%

2,09%

+0,05%

2,54%

+0,15%

18 jaar

1,54%

1,69%

+0,05%

1,84%

+0,05%

1,94%

+0,05%

2,09%

+0,05%

2,54%

+0,15%

19 jaar

1,55%

1,70%

+0,05%

1,85%

+0,05%

1,95%

+0,05%

2,10%

+0,05%

2,55%

+0,15%

20 jaar

1,62%

 

1,77%

+0,05%

1,92%

+0,05%

2,02%

+0,05%

2,17%

+0,05%

2,62%

+0,15%

25 jaar

1,91%

2,06%

+0,05%

2,21%

+0,05%

2,31%

+0,05%

2,46%

+0,05%

2,91%

+0,15%

30 jaar

1,95%

2,10%

+0,05%

2,25%

+0,05%

2,35%

+0,05%

2,50%

+0,05%

2,95%

+0,15%

*Annuïtair en lineair

 

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.