Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
woensdag, 01 juli 2020 16:58

Met ingang van maandag 6 juli 2020 verhoogt Obvion de rentetarieven van de Obvion Woon Hypotheek.

Voor aanvragen die betrekking hebben op de verhoging geldt het volgende: om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen voor een Obvion Woon Hypotheek dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk zondag 5 juli 2020, 23.59 uur bij FlexFront aanwezig te zijn.

**Nieuw! Obvion heeft de tariefgroep >90 t/m 100% verruimd naar >90 t/m 106%. En niet zomaar! Nieuwe aanvragen met een Obvion Woon Hypotheek in die tariefgroep betalen vanaf 6 juli 2020 geen hoger rentetarief bij een financiering tot en met 106%. Zo kunnen deze klanten hun woning verduurzamen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van hun rentetarief.  Voor de gewijzigde tariefgroep >106% van de Obvion Woon Hypotheek verhoogt Obvion per 6 juli 2020 de hypotheekrente in totaal met 0,15%.

Obvion Hypotheken kent een automatische renteafslag. Op Looptijdrente.nl kunt u zelf uitrekenen wat het voordeel is dat het automatisch verval van de opslagen in specifieke gevallen betekent. 

 

De rentetarieven van de Obvion Woon Hypotheek die vanaf 6 juli 2020 geldig zijn op een rij:

Obvion Hypotheek*
    Risicoklasse
Rentevasteperiode NHG MW < 60% MW < 80% MW < 90% MW < 106%** MW > 106%**
1 jaar

0,89%

1,04%
+0,05%

1,19%
+0,05%

1,29%
+0,05%

1,44%
+0,05%

1,89%
+0,15%

2 jaar

0,89%

1,04%
+0,05%

1,19%
+0,05%

1,29%
+0,05%

1,44%
+0,05%

1,89%
+0,15%

3 jaar

0,92%

1,07%
+0,05%

1,22%
+0,05%

1,32%
+0,05%

1,47%
+0,05%

1,82%
+0,15%

4 jaar

1,01%

1,16%
+0,05%

1,31%
+0,05%

1,41%
+0,05%

1,56%
+0,05%

2,01%
+0,15%

5 jaar

1,05%

1,20%
+0,05%

1,35%
+0,05%

1,45%
+0,05%

1,60%
+0,05%

2,05%
+0,15%

6 jaar

1,11%

1,26%
+0,05%

1,41%
+0,05%

1,51%
+0,05%

1,66%
+0,05%

2,11%
+0,15%

7 jaar

1,14%

1,29%
+0,05%

1,44%
+0,05%

1,54%
+0,05%

1,69%
+0,05%

2,14%
+0,15%

8 jaar

1,20%

1,35%
+0,05%

1,50%
+0,05%

1,60%
+0,05%

1,75%
+0,05%

2,20%
+0,15%

9 jaar

1,21%

1,36%
+0,05%

1,51%
+0,05%

1,61%
+0,05%

1,76%
+0,05%

2,21%
+0,15%

10 jaar

1,23%

1,38%
+0,05%

1,53%
+0,05%

1,63%
+0,05%

1,78%
+0,05%

2,23%
+0,15%

11 jaar

1,35%

1,50%
+0,05%

1,65%
+0,05%

1,75%
+0,05%

1,90%
+0,05%

2,35%
+0,15%

12 jaar

1,45%

1,60%
+0,05%

1,75%
+0,05%

1,85%
+0,05%

2,00%
+0,05%

2,45%
+0,15%

13 jaar

1,52%

1,67%
+0,05%

1,82%
+0,05%

1,92%
+0,05%

2,07%
+0,05%

2,52%
+0,15%

14 jaar

1,54%

1,69%
+0,05%

1,84%
+0,05%

1,94%
+0,05%

2,09%
+0,05%

2,54%
+0,15%

15 jaar

1,57%

1,72%
+0,05%

1,87%
+0,05%

1,97%
+0,05%

2,12%
+0,05%

2,57%
+0,15%

16 jaar

1,58%

1,73%
+0,05%

1,88%
+0,05%

1,98%
+0,05%

2,13%
+0,05%

2,58%
+0,15%

17 jaar

1,59%

1,74%
+0,05%

1,89%
+0,05%

1,99%
+0,05%

2,14%
+0,05%

2,59%
+0,15%

18 jaar

1,59%

1,74%
+0,05%

1,89%
+0,05%

1,99%
+0,05%

2,14%
+0,05%

2,59%
+0,15%

19 jaar

1,60%

1,75%
+0,05%

1,90%
+0,05%

2,00%
+0,05%

2,15%
+0,05%

2,60%
+0,15%

20 jaar

1,67%

1,82%

+0,05%

1,97%

+0,05%

2,07%

+0,05%

2,22%

+0,05%

2,67%

+0,15%

25 jaar

1,96%

2,11%
+0,05%

2,26%
+0,05%

2,36%
+0,05%

2,51%
+0,05%

2,96%
+0,15%

30 jaar

2,00%

2,15%
+0,05%

2,30%
+0,05%

2,40%
+0,05%

2,55%
+0,05%

3,00%
+0,15%

*Annuïtair en lineair

 

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.