Werken bij FlexFront? | contact
dinsdag, 29 maart 2022 09:00

De acceptatiegids van Robuust Hypotheken is vernieuwd.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Hoofdstuk 2.11.3: Directeur-grootaandeelhouder
  Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt als zelfstandige behandeld als er sprake is van een aandelenbelang van 30% (voorheen 50%) of meer. Als er sprake is van een financiële holding, wordt de DGA als zelfstandige behandeld ongeacht het aandelenbelang.
 • Hoofdstuk 2.13: Alimentatie
  Wanneer een echtscheiding langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte genoeg om te bepalen of er sprake is van alimentatieplicht. Dit geldt voor NHG en niet-NHG dossiers.
 • Hoofdstuk 14.2:
  Overbruggingshypotheek Voor een overbruggingshypotheek bij een niet-verkocht onderpand mag de verwachte verkoopprijs worden aangetoond met één van de volgende documenten: 
  -Verklaring van de verkopende makelaar met daarin de verwachte verkoopopbrengst, de verwachte verkooptermijn en de vraagprijs.
  -Taxatierapport (hoeft niet te worden gevalideerd).

Acceptatiehandleiding Robuust Hypotheken maart 2022