FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 30 december 2021 14:26

Met het nieuwe jaar voor de deur heeft SolidBriQ nog 2 mooie nieuwe verruimingen van de acceptatierichtlijnen

Tijdelijke erfpacht
Vanaf heden is tijdelijke erfpacht toegestaan indien deze niet korter is dan de looptijd van de lening of 15 jaar. Het kan dus zijn dat u de looptijd van de lening iets korter dan de standaard 30 jaar moet zetten bij tijdelijke erfpachtsituaties waarbij de resterende looptijd korter is dan 30 jaar.

Commercieel vastgoed als onderdeel van portefeuille
Verder is het toegestaan om binnen de UniQ hypotheek commercieel vastgoed zoals winkels, kantoren en recreatiewoningen mee te financieren in combinatie met een woningportefeuille. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor de berekening van de ICR (minimaal 1,25) en DSCR (minimaal 1,10) wordt geen rekening gehouden met de inkomsten uit commerciële verhuur. Deze inkomsten mogen daarentegen wel worden meegenomen voor het aantonen van additioneel inkomen indien benodigd (indien ICR < 1,50).
  • De LTV op de commercieel verhuurde onderpanden is gemaximeerd op 65% LTV.
  • De huurstromen uit commerciële verhuur (inclusief de huurstromen van het commerciële deel van combinatiepanden) mogen maximaal 30% van de totale huurstroom bedragen.
  • Het reguliere rentetarief van de UniQ hypotheek is van toepassing op de gehele portefeuille, dus ook op het commerciële vastgoed.