FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 13 oktober 2021 12:26

SolidBriQ heeft ontwikkelingen doorgevoerd in het acceptatiebeleid.

Vanaf dinsdag 12 oktober zijn de volgende verruimingen ingegaan:

Professionaliteitstoets

De drempels wanneer een natuurlijk persoon kwalificeert als professional zijn verlaagd:

  • Bruto huurinkomen is nu € 45.000 (was € 60.000)
  • Netto huurinkomen is nu € 27.500 (was € 36.500)

Aanpassing bouwdepot

Verhoging van:

  • het maximale bedrag naar € 75.000 (was € 50.000), en
  • het maximale percentage t.o.v. de marktwaarde na verbouwing naar 25% (was 15%)