Werken bij FlexFront? | contact
vrijdag, 03 juni 2022 10:43

SolidBriQ heeft een aantal wijzigingen in het product en beleid toegepast. Naast enkele aanscherpingen, hebben ze ook enkele verruimingen doorgevoerd.

 Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Verruimingen

  • Obligo per klant

Maximaal obligo per klant is standaard verruimd naar EUR 7.500.000. Een hoger obligo kan nog steeds worden voorgelegd.

  • Aanvrager woonachtig in het buitenland

Als de aanvrager in het buitenland woonachtig is, kan de aanvraag worden voorgelegd aan SolidBriQ. Per aanvraag bekijken zij graag wat de mogelijkheden zijn.

  • Borgstelling

De regels rondom borgstelling zijn sterk versoepelt. Alleen UBO’s die 25% of meer belang in de onderneming bezitten, dienen borg te staan met dien verstande dat altijd meer dan 50% van het aandelenkapitaal een persoonlijke borgstelling dient te hebben afgegeven.

  • Combinatiepanden

De acceptatieregels rondom combinatiepanden zijn verruimd.

Er wordt meer waarde toegekend aan het commerciële deel, waardoor de afslag op de maximale verstrekking kan worden verlaagd

Tevens mag 1/3de deel van de commerciële huurinkomsten meegenomen worden voor de ICR- en DSCR-berekening, indien het huurcontract minimaal een resterende looptijd heeft dat gelijk of langer is dan de gekozen rentevaste periode en dat de huurder in die periode geen mogelijkheid tot opzegging heeft.

  • Bouwdepot

Maximaal bouwdepotbedrag voor renovaties is verhoogd van EUR 75.000 naar EUR 500.000, gemaximeerd op 25% van de marktwaarde.

  • Transformaties

Ook financiert SolidBriQ per heden transformaties. Er is sprake van een transformatie als de verbouwing meer dan EUR 500.000 en/of meer dan 25% van de marktwaarde na verbouw bedraagt, en/of de duur van de bouw langer is dan 6 maanden. In dat geval is een hoger bouwdepot mogelijk: standaard tot EUR 1.000.000, hoger dient te worden voorgelegd. De verstrekking is gemaximeerd op 80% LTV en 75% LTC (Loan to Costs). Er wordt een rente-opslag gedurende de bouwperiode (totdat het geheel verhuurd is) gehanteerd van 1,00% tot 1,25%, afhankelijk van het risicoprofiel.

Transformaties in eigen beheer zijn toegestaan.

  • Portefeuilletaxaties

Bij financieringen betreffende meer dan 10 residentiele woningen, wordt de mogelijkheid geboden voor een portefeuille taxatie i.p.v. uitsluitend individuele taxaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van de gevraagde LTV, het aantal panden en het type pand.

 

Aanscherpingen

De huidige marktontwikkelingen zorgen ervoor dat SolidBriQ enkele aanscherpingen in het beleid heeft moeten doorvoeren.

  • Geldigheid offerte

De geldigheidstermijn van de bindende offerte is verkort naar 2 maanden. De optie om deze te verlengen is komen te vervallen.

  • Maximaal aflosvrij

De mogelijkheid om tot 80% aflossingsvrij te lenen is komen te vervallen. Er kan nog wel steeds tot 75%LTV aflossingsvrij worden geleend.

  • Pricing aanvragen boven EUR 2.500.000

Voor alle aanvragen boven EUR 2.500.000 worden nog uitsluitend maatwerkvoorstellen opgemaakt.

De tarieven zullen worden gebaseerd op de IRS-rente + maatwerk opslag. De stand van de IRS-rente wordt wekelijks door SolidBriQ bepaald. Pas bij uitbrengen van het definitieve hypotheekaanbod wordt de rente bepaald, gebaseerd op de door SolidBriQ vastgestelde IRS-stand die op moment geldt. Het definitief hypotheekaanbod bij maatwerk is slechts 2 weken geldig. Als niet binnen deze termijn wordt gepasseerd, dient er een nieuw definitief hypotheekaanbod te worden uitgebracht gebaseerd op de IRS-rente van dat moment.

Voor maatwerkvoorstellen zijn tevens afsluitkosten van toepassing ad 0,25% over de hoofdsom (0,35% indien taxatie niet in TMI-format wordt aangeleverd).