FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 09 maart 2023 12:00

Tulp Hypotheken heeft een aantal verbeteringen in de acceptatie criteria doorgevoerd voor de Tulp Riant Hypotheek.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Desktop taxatie ook voor aankoop
  Vanaf maandag 13 maart 2022 is de Calcasa desktoptaxatie ook mogelijk bij een aankoop van een onderpand tot 80% van de getaxeerde marktwaarde.
 • Vervallen risico-opslag
  Om in een lagere risicoklasse terecht te komen, kan een klant een nieuw taxatierapport of Calcasa desktop die voldoet aan de gestelde betrouwbaarheidsfactoren aanleveren. Dat zorgt voor meer gemak en lagere kosten.
 • Bepaling maandlast uit studielening
  Ook is er een wijziging van de de bepaling voor de maandlast van een DUO lening. Tulp volgt de regeling zoals deze is voorgeschreven door NHG.
  Als uit correspondentie van DUO blijkt dat er sprake is van een extra aflossing op het leningbedrag, mag worden uitgegaan van de resterende hoofdsom.
 • Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
  De aanvraag voor een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan ingediend worden wanneer de lening minimaal 6 maanden in beheer is.

Tulp Riant acceptatiegids maart 2023