FAST inlog adviseur | contact
dinsdag, 03 januari 2023 11:00

Per 1 januari 2023 heeft Vista Hypotheken een nieuwe Hypothekengids.

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regeling en de normen en voorwaarden van NHG heeft Vista Hypotheken aanpassingen doorgevoerd (zie ook versiebeheer pagina 3).
De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het juiste financieringslastpercentage vindt u door 100% van het inkomen van de aanvrager te nemen met het hoogste inkomen, plus 100 % van het inkomen van de andere aanvrager.
  • Het financieringslastpercentage mag met maximaal 3 procentpunten worden verhoogd indien sprake is van een alleenstaande aanvrager waarvan het toetsinkomen hoger is dan € 26.000,- en lager is dan € 31.000,-. Hierbij geldt wel dat het verhoogde financieringslastpercentage niet hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat hoort bij een toetsinkomen van € 31.000,-.
  • Vista accepteert geen erfpacht constructies waarbij sprake is van een vermogensrisico voor de geldnemer. Verder is het huidige beleid op dit onderdeel ongewijzigd, Vista accepteert alleen erfpacht door (semi) overheden (zie 10.7) en kortingsconstructies zijn niet toegestaan. Dit geldt zowel voor NHG als non-NHG.

Hypothekengids Vista Hypotheken januari 2023