FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 08 juli 2022 13:00

Per maandag 11 juli 2022 is er een nieuwe update van de hypothekengids van Vista Hypotheken.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Introductie Klantbeeldformulier
  Bij (nieuwe) aanvragen is een volledig ingevuld klantbeeldformulier (per aanvrager) een verplicht dossierstuk. Dit geeft inzicht in de herkomst van het vermogen van de aanvrager en op basis hiervan kan Vista Hypotheken vaststellen of de aanvrager geaccepteerd kan worden als nieuwe klant. Het klantbeeldformulier staat al op de website van Vista Hypotheken en kunt u vinden onder “downloads". Als gevolg van introductie van het klantbeeldformulier vindt er een wijziging plaats in het hypotheekaanvraag proces. Verdere informatie hierover volgt vanuit Quion aan alle gebruikers van QSP. De inhoudelijke beoordeling van het klantbeeldformulier vindt namelijk plaats door medewerkers van Team Vista (en dus niet door de 1e of 2e acceptant).
 • Tekstuele aanpassingen vaststellen toetsinkomen
  Dit betreft enkele tekstuele aanpassingen over hoe Vista het toetsinkomen vaststelt.
 • Correctie lening ouders
  In het nieuwe beleid corrigeert Vista de lasten van een lening bij de ouders annuïtair i.p.v. op basis van werkelijke lasten.
 • Nadere toelichting bouwkundige toestand taxatierapport
  Vista heeft de volgende tekst opgenomen in het nieuwe beleid: De bouwkundige toestand van de hele woning is minimaal beoordeeld op “redelijk.” Op andere onderdelen van de woning mag de bouwkundige toestand ook lager beoordeeld zijn dan “redelijk,” met uitzondering van de fundering. Wordt de fundering als “matig” of “slecht” beoordeeld? Dan dient dit hersteld te worden door een aannemer. Een bouwdepot is verplicht. Geeft de taxateur in het taxatierapport aan dat de bouwkundige toestand van de woning, bij het onderdeel “Fundering, kruipruimte en kelder”, “niet waarneembaar” is? Dan is dit acceptabel wanneer de bouwkundige toestand van de woning als geheel als minimaal “redelijk” wordt beoordeeld en er geen sprake is van bijzonderheden en/of uit de toelichting door de taxateur blijkt dat er sprake is van aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de marktwaarde van het onderpand.

Vista Hypotheken gids juli 2022