Werken bij FlexFront? | contact
maandag, 08 maart 2021 14:20

Het komt met enige regelmaat voor dat - nadat het bindend aanbod is ondertekend - de te verkopen woning snel(ler) is verkocht.

Wat volgt is een verzoek het financieringsdeel voor de overbrugging te verwijderen. Tot voorkort was de regel dat er nieuwe stukken (bijv. inkomensgegevens) moesten worden aangeleverd. Het is niet meer nodig deze bestaande dossierstukken opnieuw aan te leveren, mits het een dossier zonder NHG betreft. Om aan te tonen dat de woning onvoorwaardelijk verkocht is dient wel het verkoopcontract aangeleverd worden.  Er wordt vervolgens een nieuw bindend aanbod uitgebracht, deze dient te worden ondertekend door uw klant. Als er daarnaast een wijziging plaatsvindt op de ‘structurele’ financiering dan wordt dit gezien als een nieuw ‘toetsmoment’ en dienen er nieuwe (inkomens)stukken te worden aangeleverd als deze op datum van het uitbrengen van het aangepaste/nieuw bindend aanbod te oud zijn.

Let op: als passeerdatum nieuwe financiering binnen 5 werkdagen plaatsvindt, neem dan contact met ons op.