FAST inlog adviseur
dinsdag, 03 oktober 2023 15:10

In de samenwerkingsovereenkomst (SWO) van Vista Hypotheken wordt verwezen naar de voorschriften voor klantidentificatie, verificatie en -onderzoek. Zoals in de SWO is opgenomen kunnen deze voorschriften wijzigen. De voorschriften voor klantidentificatie en -verificatie zijn verruimd.

Het identificeren van klanten en het verifiëren van de identiteit van de klanten kan vanaf 1 oktober 2023 naast fysiek ook ‘op afstand’. Het ‘op afstand’ identificeren en verifiëren van klanten is alléén toegestaan op de manier hoe Vista hier instructie aan geeft.

U treft hier de ‘Voorschriften klantidentificatie, - verificatie en -onderzoek (versie okt 2023)’ aan ter aanvulling op de eerder gemaakte afspraken in de SWO. Omdat dit een verruiming is van de mogelijkheid voor identificatie- en verificatie van klanten is een nieuwe SWO niet noodzakelijk.