FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 26 oktober 2022 16:00

Woonnu wijzigt per maandag 31 oktober 2022 het beleid voor het overbruggingskrediet. Deze beleidswijziging geldt voor aanvragen die vanaf 31 oktober worden ingediend.

De hoogte van het overbruggingskrediet bedraagt vanaf 31 oktober maximaal 90% van de verkoopprijs voor een nog niet (definitief) verkochte woning. Als de woning definitief verkocht is blijft het overbruggingskrediet maximaal 98% van de verkoopprijs. 

Hoe toont u de waarde van de woning aan?
De waardebepaling bij een overbrugging is afhankelijk of de woning al definitief verkocht is of nog niet.

 • De woning is verkocht
  Als de woning verkocht is, wordt de waarde bepaald door een getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verlopen.
 • De woning is niet definitief verkocht
  Als de woning niet verkocht is, wordt de waarde bepaald door:
  -Een gevalideerd taxatierapport, bij het uitbrengen van het hypotheekaanbod maximaal 6 maanden oud gerekend vanaf de waardepeildatum of;
  -De meest recente WOZ-waarde of;
  -De getekende verkoopopdracht met vermelding van de te verwachten verkoopopbrengst* of;
  -De getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verlopen.

*Als er in de verkoopopdracht sprake is van een te verwachten verkoopopbrengst en een vraagprijs of ‘bieden vanaf’-prijs, dan gaat Woonnu uit van de laagste waarde.